اخبار صندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق های پژوهش فناوری رویکرد حمایتی دولت در راستای حوزه فناوری و کار آفرینی است صندوق های پژوهش فناوری رویکرد حمایتی دولت در راستای حوزه فناوری و کار آفرینی است
صندوق های پژوهش فناوری رویکرد حمایتی دولت در راستای حوزه فناوری و کار آفرینی است
ایجاد کارگروه تخصصی در جهت رونق اقتصادی شرکت‌های دانش بنیان ایجاد کارگروه تخصصی در جهت رونق اقتصادی شرکت‌های دانش بنیان
ایجاد کارگروه تخصصی در جهت رونق اقتصادی شرکت‌های دانش بنیان
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی؛ پاویون شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه بین‌المللی متالورژی برپا می‌شود با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی؛ پاویون شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه بین‌المللی متالورژی برپا می‌شود
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی؛ پاویون شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه بین‌المللی متالورژی برپا می‌شود
در جلسه ۴۳ کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری تصویب شد:  اعطای مجوز تاسیس صندوق توسعه سریع نوآوری ستارگان و لغو مجوز تاسیس صندوق دانشگاه بین‌المللی چابهار در جلسه ۴۳ کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری تصویب شد: اعطای مجوز تاسیس صندوق توسعه سریع نوآوری ستارگان و لغو مجوز تاسیس صندوق دانشگاه بین‌المللی چابهار
در جلسه ۴۳ کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری تصویب شد: اعطای مجوز تاسیس صندوق توسعه سریع نوآوری ستارگان و لغو مجوز تاسیس صندوق دانشگاه بین‌المللی چابهار
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرد؛ اختصاص تسهیلات ۹ درصدی لیزینگ برای توسعه بازار شرکت‌های دانش بنیان رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرد؛ اختصاص تسهیلات ۹ درصدی لیزینگ برای توسعه بازار شرکت‌های دانش بنیان
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرد؛ اختصاص تسهیلات ۹ درصدی لیزینگ برای توسعه بازار شرکت‌های دانش بنیان
4389

تعداد کل شرکت ها


5801

تعداد کل درخواست های وارده


3221

تعداد کل درخواست های تصویب شده


1247

تعداد طرح های خاتمه یافته


249

تسهیلات صندوق های پژوهش وفناوری (میلیارد تومان)