مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست

سرمایه درگردش، تولید صنعتی و قبل از تولیدصنعتی

ضرورت برای شروع ارزیابی

ارزیابی

میز پذیرش

مدارک مورد نیاز برای اخذ تسهیلات

ردیف

 

 

*

تصویر آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی

1

 

 

*

تصویر اساسنامه شرکت

2

*

 

*

تصویر آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی

3

*

 

*

روزنامه‌های رسمی تغییرات "نام" و "آدرس" شرکت (از تاریخ تاسیس تا کنون)

4

 

 

*

رزومه کامل شرکت (شامل پروژه های انجام شده، نیروی انسانی، گواهینامه، افتخارات و ...)

5

 

 

*

تایید دارندگان امضای مجاز

6

*

*

 

تصویر اظهارنامه مالیاتی شرکت برای سال مالی قبل (برای شرکتهای نوپا در صورت وجود)

6

 

*

 

تصویر اظهارنامه مالیاتی شرکت برای دو سال مالی قبل (برای شرکتهای نوپا در صورت وجود)

7

 

*

 

تصویر اظهارنامه مالیاتی شرکت برای سه سال مالی قبل (برای شرکتهای نوپا در صورت وجود)

8

*

*

 

تصویر صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی قبل

9

 

*

 

تصویر صورت‌های مالی حسابرسی شده دو سال مالی قبل

10

 

*

 

تصویر صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال مالی قبل

11

 

*

 

تصویر گواهینامه ثبت اختراع

12

*

 

*

رضایت‌نامه اعتبارسنجی حقیقی و حقوقی شرکت (اعضای هیئت مدیره، سهامداران حقوقی)

13

 

 

*

کپی شناسنامه اعضای هیئت مدیره

14

 

 

*

کپی کارت ملی اعضای هیئت مدیره

15

 

 

*

تصویر آخرین مدارک تحصیلی اعضای هیئت مدیره

16

 

 

*

روزمه اعضای هیئت مدیره و شرح سوابق کاری

17

 

*

 

کپی از وثیقه های قابل ارائه متقاضی برای اخذ تسهیلات

18

*

*

 

پروانه ساخت

19

*

*

 

جواز تاسیس/موافقت اصولی

20

*

*

 

پروانه بهره برداری

21

 

*

 

پروانه تحقیق و توسعه (در صورت وجود)

22

 

*

 

استاندارد داخلی و خارجی (در صورت وجود)

23

 

*

 

تاییدیه ستادهای فناوری راهبردی مبنی بر طراحی و یا تولید کالای دانش بنیان

24

 

*

 

مجوز استقرار شرکت (مجوز واحد فناوری) در پارک های علم و فناوری و یا مراکز رشد (در صورت استقرار)

25

 

*

 

نتایج آزمایشات انجام شده بر روی نمونه محصول توسط خود شرکت

26

**

*

 

تاییدیه های کیفی از آزمایشگاه ها و مراجع متعبر داخلی یا خارجی بر روی محصول

27

 

*

 

اسناد فروش گذشته و فعلی شامل قراردادها، توافق نامه ها در زمینه فروش، توزیع، ساخت، تولید و بازاریابی

28

 

*

 

شرحی از دارایی های حقیقی(مشهود) که یا در مالکیت شرکت است و یا از طریق اجاره تهیه شده است و در تولید این محصول مورد استفاده است به همراه کپی اسناد مالکیت یا اجاره نامه

29

*

*

 

گزارش امکان سنجی (در صورت درخواست بیش از 30 میلیارد ریال)

30

 

*

 

پیش فاکتورهای خرید مواد، تجهیزات و یا خدمات

31

**

*

 

تاییدیه عملکرد یا حسن انجام کار از کارفرما (به جز طرح‌های نمونه‌سازی)

32

*

*

 

قرارداد جاری در طرح های سرمایه در گردش قراردادی

33

*

*

 

اسناد رسمی فروش و سایر اسناد مرتبط برای اثبات توانمند بودن شرکت های نوپا

34

*

*

 

صورت مالی حسابرسی شده سال مالی گذشته برای اثبات ویژه بودن شرکت های نوپا

35

*موارد 19، 20 و 21 برای طرح‌های تولید صنعتی و سرمایه در گردش ضروری است.
**برای تایید اولیه عملکرد محصول یکی از بندهای 27 یا 32 ضروری است

کاربرگ

اطلاعات مورد نیاز برای شروع ارزیابی

ردیف

4.توسعه نرم افزار

3.تولید صنعتی/قبل از تولید صنعتی

2.سرمایه در گردش

1. نمونه سازی

*

*

*

*

اطلاعات ثبتي شرکت (مطابق با آخرين تغييرات)

1

*

*

*

*

اطلاعات سهامداران(مطابق با آخرين تغييرات)

2

*

*

*

*

ترکیب اعضای هیئت مدیره

3

*

*

*

*

مدیران و سهامداران شرکت در سایر شرکتها

4

*

*

*

*

مشخصات نیروی انسانی شرکت

5

*

*

*

*

فهرست منابع انسانی متخصص (کارکنان کلیدی)

6

*

*

*

*

دارایی های شرکت یا زیر ساخت های فناوری اطلاعات شرکت

7

*

*

*

*

استانداردها و مجوزهای شرکت

8

*

*

*

*

وضعيت کنوني مالي و اقتصادي شرکت

9

*

*

*

*

سوابق فروش محصولات دانش بنیان به تفکیک

10

*

*

*

*

معرفی محصول طرح، کاربردها و مزایا

11

*

*

*

*

مشخصات فنی محصولات

12

*

*

*

*

وضعیت استانداردهای محصول

13

*

*

*

*

برنامه عملیاتی انجام طرح

14

*

*

*

 

برنامه تولید و فروش

15

 

 

 

*

جدول هزینه های نمونه سازی

16

 

*

 

 

جدول هزینه های سرمایه گذاری (ثابت ، درگردش، هزینه های تولید

17

 

*

*

 

جدول هزینه های تولید

18

 

*

*

 

ضریب سرمایه در گردش

19

*

 

 

 

جمع هزینه های توسعه محصول

20

*

*

*

*

برنامه تامین مالی طرح یا خلاصه درخواست

21

اطلاعات زیر حداکثر طی 5 روز کاری از زمان ارجاع طرح به کارگزار به وی تحویل گردد.

 

 

 

 

سوابق فروش تمام محصولات شرکت

22

*

*

*

*

فهرست قراردادهای برجسته انجام شده و قراردادهای جاری شرکت

23

*

*

*

*

وثایق و تضامین

24

*

*

*

*

انواع تسهيلات و هرگونه حمايت يا کمک قبلي

25

*

*

*

*

انواع اعتبارات اسنادی دریافتی قبلي

26

*

*

*

*

انواع ضمانت­نامه­های دریافتی شرکت

27

 

سرمایه گذاری خطر پذیر

دسته بندی مدارک

 

مدارک مورد نیاز

توضیحات

مدارک شرکت متقاضی

1

کاربرگ تکمیل شده

 

2

تصوير آگهي تاسيس شركت در روزنامه رسمي

برای کلیه شرکاء

3

تصوير اساسنامه شرکت

برای کلیه شرکاء

4

تصوير آخرين تغييرات شرکت در روزنامه رسمي

برای کلیه شرکاء

5

رزومه کامل شركت (شامل پروژه‌هاي انجام شده، نيروي انساني، گواهينامه‌ها، افتخارات و....)

برای کلیه شرکاء

6

تصوير آخرين اظهارنامه مالياتي شرکت

برای کلیه شرکاء

7

صورت‌هاي مالي حسابرسی شده 2 سال گذشته مالي شرکت (ترازنامه و صورت سود و زيان به انضمام کليه يادداشتهای همراه)

برای کلیه شرکاء

8

تراز آزمايشی سال جاري تا تاريخ تكميل پرونده و پيش‌بينی سال‌جاری و ممهور به مهر شرکت

برای کلیه شرکاء

9

تصوير آخرين ليست بيمه کارکنان شركت

برای کلیه شرکاء

10

تصوير آخرين مدارك تحصيلي اعضاي هيئت مديره

برای کلیه شرکاء

11

تصوير کارت ملي اعضاي هيئت مديره

برای کلیه شرکاء

12

رزومه اعضاي هيئت مديره و شرح سوابق کاري

برای کلیه شرکاء

13

تصوير مجوزها و تأييديه‌ها

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

14

ليست دارائيهاي شركت به همراه کپی اسناد غیرمنقول

برای کلیه شرکاء

15

گزارش به‌روز کارشناس رسمی دادگستری در‌خصوص ارزش‌گذاری دارایی‌های شرکت

برای کلیه شرکاء

16

تکمیل فرم­های رضایتنامه اعتبارسنجی برای کلیه شرکاء ممهور به مهر شرکت برای اشخاص حقوقی و امضا شده برای اشخاص حقیقی

برای کلیه شرکاء

مدارک طرح‌ها/شرکت‌های موجود در پرتفوی متقاضی (شرکت‌های زیرمجموعه)

17

نتايج آزمايشات انجام شده بر روي نمونه محصول توسط خود شرکت

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

18

تاييديه‌هاي کيفي از آزمايشگاه‌ها و مراجع معتبر داخلي يا خارجي بر روي محصول

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

19

سوابق فروش و مذاکرات و قراردادهاي خريد با مصرف‌کنندگان

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

20

شرحي از دارايي‌هاي حقيقي كه يا در مالكيت شركت است و يا از طريق اجاره تهيه شده است و در توليد اين محصول مورد استفاده است به همراه اسناد مالکيت يا اجاره نامه

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

21

توافق نامه‌ها در زمينه فروش، توزيع، ساخت، توليد و بازاريابي

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

22

مستندات سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك، پيمان‌هاي استراتژيك و توافق‌هاي شراكتي با شركت‌هاي ديگر

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

23

تصوير آگهي تاسيس شركت در روزنامه رسمي

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

24

تصوير اساسنامه شرکت

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

24

تصوير آخرين تغييرات شرکت در روزنامه رسمي

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

26

رزومه کامل شركت (شامل پروژه‌هاي انجام شده، نيروي انساني، گواهينامه‌ها، افتخارات و....)

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

27

تصوير آخرين اظهارنامه مالياتي شرکت

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

28

تصوير آخرين ليست بيمه کارکنان شركت

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

29

تصوير آخرين مدارك تحصيلي اعضاي هيئت مديره

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

30

تصوير صفحه اول شناسنامه و کارت ملي اعضاي هيئت مديره

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

31

رزومه اعضاي هيئت مديره و شرح سوابق کاري

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

32

تصوير مجوزها و تأييديه ها (در صورت وجود)

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

33

ليست دارائيهاي شركت به همراه کپی اسناد غیرمنقول

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

34

گزارش به روز کارشناس رسمی دادگستری در خصوص ارزش‌گذاری دارایی‌های شرکت

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

دسته بندی مدارک

 

مدارک مورد نیاز

توضیحات

مدارک شرکت متقاضی

1

کاربرگ تکمیل شده

 

2

تصوير آگهي تاسيس شركت در روزنامه رسمي

برای کلیه شرکاء

3

تصوير اساسنامه شرکت

برای کلیه شرکاء

4

تصوير آخرين تغييرات شرکت در روزنامه رسمي

برای کلیه شرکاء

5

رزومه کامل شركت (شامل پروژه‌هاي انجام شده، نيروي انساني، گواهينامه‌ها، افتخارات و....)

برای کلیه شرکاء

6

تصوير آخرين اظهارنامه مالياتي شرکت

برای کلیه شرکاء

7

صورت‌هاي مالي حسابرسی شده 2 سال گذشته مالي شرکت (ترازنامه و صورت سود و زيان به انضمام کليه يادداشتهای همراه)

برای کلیه شرکاء

8

تراز آزمايشی سال جاري تا تاريخ تكميل پرونده و پيش‌بينی سال‌جاری و ممهور به مهر شرکت

برای کلیه شرکاء

9

تصوير آخرين ليست بيمه کارکنان شركت

برای کلیه شرکاء

10

تصوير آخرين مدارك تحصيلي اعضاي هيئت مديره

برای کلیه شرکاء

11

تصوير کارت ملي اعضاي هيئت مديره

برای کلیه شرکاء

12

رزومه اعضاي هيئت مديره و شرح سوابق کاري

برای کلیه شرکاء

13

تصوير مجوزها و تأييديه‌ها

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

14

ليست دارائيهاي شركت به همراه کپی اسناد غیرمنقول

برای کلیه شرکاء

15

گزارش به‌روز کارشناس رسمی دادگستری در‌خصوص ارزش‌گذاری دارایی‌های شرکت

برای کلیه شرکاء

16

تکمیل فرم­های رضایتنامه اعتبارسنجی برای کلیه شرکاء ممهور به مهر شرکت برای اشخاص حقوقی و امضا شده برای اشخاص حقیقی

برای کلیه شرکاء

مدارک طرح‌ها/شرکت‌های موجود در پرتفوی متقاضی (شرکت‌های زیرمجموعه)

17

نتايج آزمايشات انجام شده بر روي نمونه محصول توسط خود شرکت

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

18

تاييديه‌هاي کيفي از آزمايشگاه‌ها و مراجع معتبر داخلي يا خارجي بر روي محصول

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

19

سوابق فروش و مذاکرات و قراردادهاي خريد با مصرف‌کنندگان

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

20

شرحي از دارايي‌هاي حقيقي كه يا در مالكيت شركت است و يا از طريق اجاره تهيه شده است و در توليد اين محصول مورد استفاده است به همراه اسناد مالکيت يا اجاره نامه

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

21

توافق نامه‌ها در زمينه فروش، توزيع، ساخت، توليد و بازاريابي

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

22

مستندات سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك، پيمان‌هاي استراتژيك و توافق‌هاي شراكتي با شركت‌هاي ديگر

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

23

تصوير آگهي تاسيس شركت در روزنامه رسمي

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

24

تصوير اساسنامه شرکت

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

24

تصوير آخرين تغييرات شرکت در روزنامه رسمي

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

26

رزومه کامل شركت (شامل پروژه‌هاي انجام شده، نيروي انساني، گواهينامه‌ها، افتخارات و....)

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

27

تصوير آخرين اظهارنامه مالياتي شرکت

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

28

تصوير آخرين ليست بيمه کارکنان شركت

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

29

تصوير آخرين مدارك تحصيلي اعضاي هيئت مديره

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

30

تصوير صفحه اول شناسنامه و کارت ملي اعضاي هيئت مديره

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

31

رزومه اعضاي هيئت مديره و شرح سوابق کاري

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

32

تصوير مجوزها و تأييديه ها (در صورت وجود)

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

33

ليست دارائيهاي شركت به همراه کپی اسناد غیرمنقول

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

34

گزارش به روز کارشناس رسمی دادگستری در خصوص ارزش‌گذاری دارایی‌های شرکت

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

دسته بندی مدارک

 

مدارک مورد نیاز

توضیحات

مدارک شرکت متقاضی

1

کاربرگ تکمیل شده

 

2

تصوير آگهي تاسيس شركت در روزنامه رسمي

برای متقاضی

3

تصوير اساسنامه شرکت

برای متقاضی

4

تصوير آخرين تغييرات شرکت در روزنامه رسمي

برای متقاضی

5

رزومه کامل شركت (شامل پروژه‌هاي انجام شده، نيروي انساني، گواهينامه‌ها، افتخارات و....)

برای متقاضی

6

تصوير آخرين اظهارنامه مالياتي شرکت

برای متقاضی

7

صورت‌هاي مالي حسابرسی شده 2 سال گذشته مالي شرکت (ترازنامه و صورت سود و زيان به انضمام کليه يادداشتهای همراه)

برای متقاضی

8

تراز آزمايشی سال جاري تا تاريخ تكميل پرونده و پيش‌بينی سال‌جاری و ممهور به مهر شرکت

برای متقاضی

9

تصوير آخرين ليست بيمه کارکنان شركت

برای متقاضی

10

تصوير آخرين مدارك تحصيلي اعضاي هيئت مديره

برای متقاضی

11

تصوير کارت ملي اعضاي هيئت مديره

برای متقاضی

12

رزومه اعضاي هيئت مديره و شرح سوابق کاري

برای متقاضی

13

تصوير مجوزها و تأييديه‌ها

برای متقاضی- در صورت وجود

14

ليست دارائيهاي شركت به همراه کپی اسناد غیرمنقول

برای متقاضی

15

گزارش به‌روز کارشناس رسمی دادگستری در‌خصوص ارزش‌گذاری دارایی‌های شرکت

برای متقاضی

16

تکمیل فرم­های رضایتنامه اعتبارسنجی برای کلیه شرکاء ممهور به مهر شرکت برای اشخاص حقوقی و امضا شده برای اشخاص حقیقی

برای متقاضی

مدارک طرح‌ها/شرکت‌های موجود در پرتفوی متقاضی (شرکت‌های زیرمجموعه)

17

نتايج آزمايشات انجام شده بر روي نمونه محصول توسط خود شرکت

در صورت وجود

18

تاييديه‌هاي کيفي از آزمايشگاه‌ها و مراجع معتبر داخلي يا خارجي بر روي محصول

در صورت وجود

19

سوابق فروش و مذاکرات و قراردادهاي خريد با مصرف‌کنندگان

در صورت وجود

20

شرحي از دارايي‌هاي حقيقي كه يا در مالكيت شركت است و يا از طريق اجاره تهيه شده است و در توليد اين محصول مورد استفاده است به همراه اسناد مالکيت يا اجاره نامه

در صورت وجود

21

توافق نامه‌ها در زمينه فروش، توزيع، ساخت، توليد و بازاريابي

در صورت وجود

22

مستندات سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك، پيمان‌هاي استراتژيك و توافق‌هاي شراكتي با شركت‌هاي ديگر

در صورت وجود

23

تصوير آگهي تاسيس شركت در روزنامه رسمي

در صورت وجود

24

تصوير اساسنامه شرکت

در صورت وجود

24

تصوير آخرين تغييرات شرکت در روزنامه رسمي

در صورت وجود

26

رزومه کامل شركت (شامل پروژه‌هاي انجام شده، نيروي انساني، گواهينامه‌ها، افتخارات و....)

در صورت وجود

27

تصوير آخرين اظهارنامه مالياتي شرکت

در صورت وجود

28

تصوير آخرين ليست بيمه کارکنان شركت

در صورت وجود

29

تصوير آخرين مدارك تحصيلي اعضاي هيئت مديره

در صورت وجود

30

تصوير صفحه اول شناسنامه و کارت ملي اعضاي هيئت مديره

در صورت وجود

31

رزومه اعضاي هيئت مديره و شرح سوابق کاري

در صورت وجود

32

تصوير مجوزها و تأييديه ها (در صورت وجود)

در صورت وجود

33

ليست دارائيهاي شركت به همراه کپی اسناد غیرمنقول

در صورت وجود

34

گزارش به روز کارشناس رسمی دادگستری در خصوص ارزش‌گذاری دارایی‌های شرکت

در صورت وجود

دسته بندی مدارک

 

مدارک مورد نیاز

توضیحات

مدارک شرکت متقاضی

1

کاربرگ تکمیل شده

 

2

تصوير آگهي تاسيس شركت در روزنامه رسمي

برای کلیه شرکاء

3

تصوير اساسنامه شرکت

برای کلیه شرکاء

4

تصوير آخرين تغييرات شرکت در روزنامه رسمي

برای کلیه شرکاء

5

رزومه کامل شركت (شامل پروژه‌هاي انجام شده، نيروي انساني، گواهينامه‌ها، افتخارات و....)

برای کلیه شرکاء

6

تصوير آخرين اظهارنامه مالياتي شرکت

برای کلیه شرکاء

7

صورت‌هاي مالي حسابرسی شده 2 سال گذشته مالي شرکت (ترازنامه و صورت سود و زيان به انضمام کليه يادداشتهای همراه)

برای کلیه شرکاء

8

تراز آزمايشی سال جاري تا تاريخ تكميل پرونده و پيش‌بينی سال‌جاری و ممهور به مهر شرکت

برای کلیه شرکاء

9

تصوير آخرين ليست بيمه کارکنان شركت

برای کلیه شرکاء

10

تصوير آخرين مدارك تحصيلي اعضاي هيئت مديره

برای کلیه شرکاء

11

تصوير کارت ملي اعضاي هيئت مديره

برای کلیه شرکاء

12

رزومه اعضاي هيئت مديره و شرح سوابق کاري

برای کلیه شرکاء

13

تصوير مجوزها و تأييديه‌ها

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

14

ليست دارائيهاي شركت به همراه کپی اسناد غیرمنقول

برای کلیه شرکاء

15

گزارش به‌روز کارشناس رسمی دادگستری در‌خصوص ارزش‌گذاری دارایی‌های شرکت

برای کلیه شرکاء

16

تکمیل فرم­های رضایتنامه اعتبارسنجی برای کلیه شرکاء ممهور به مهر شرکت برای اشخاص حقوقی و امضا شده برای اشخاص حقیقی

برای کلیه شرکاء

مدارک طرح‌ها/شرکت‌های موجود در پرتفوی متقاضی (شرکت‌های زیرمجموعه)

17

نتايج آزمايشات انجام شده بر روي نمونه محصول توسط خود شرکت

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

18

تاييديه‌هاي کيفي از آزمايشگاه‌ها و مراجع معتبر داخلي يا خارجي بر روي محصول

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

19

سوابق فروش و مذاکرات و قراردادهاي خريد با مصرف‌کنندگان

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

20

شرحي از دارايي‌هاي حقيقي كه يا در مالكيت شركت است و يا از طريق اجاره تهيه شده است و در توليد اين محصول مورد استفاده است به همراه اسناد مالکيت يا اجاره نامه

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

21

توافق نامه‌ها در زمينه فروش، توزيع، ساخت، توليد و بازاريابي

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

22

مستندات سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك، پيمان‌هاي استراتژيك و توافق‌هاي شراكتي با شركت‌هاي ديگر

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

23

تصوير آگهي تاسيس شركت در روزنامه رسمي

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

24

تصوير اساسنامه شرکت

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

24

تصوير آخرين تغييرات شرکت در روزنامه رسمي

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

26

رزومه کامل شركت (شامل پروژه‌هاي انجام شده، نيروي انساني، گواهينامه‌ها، افتخارات و....)

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

27

تصوير آخرين اظهارنامه مالياتي شرکت

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

28

تصوير آخرين ليست بيمه کارکنان شركت

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

29

تصوير آخرين مدارك تحصيلي اعضاي هيئت مديره

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

30

تصوير صفحه اول شناسنامه و کارت ملي اعضاي هيئت مديره

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

31

رزومه اعضاي هيئت مديره و شرح سوابق کاري

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

32

تصوير مجوزها و تأييديه ها (در صورت وجود)

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

33

ليست دارائيهاي شركت به همراه کپی اسناد غیرمنقول

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

34

گزارش به روز کارشناس رسمی دادگستری در خصوص ارزش‌گذاری دارایی‌های شرکت

برای کلیه شرکاء- در صورت وجود

دسته بندی مدارک

 

مدارک مورد نیاز

توضیحات

مدارک شرکت متقاضی

1

کاربرگ تکمیل شده

 

2

تصوير آگهي تاسيس شركت در روزنامه رسمي

برای متقاضی

3

تصوير اساسنامه شرکت

برای متقاضی

4

تصوير آخرين تغييرات شرکت در روزنامه رسمي

برای متقاضی

5

رزومه کامل شركت (شامل پروژه‌هاي انجام شده، نيروي انساني، گواهينامه‌ها، افتخارات و....)

برای متقاضی

6

تصوير آخرين اظهارنامه مالياتي شرکت

برای متقاضی

7

صورت‌هاي مالي حسابرسی شده 2 سال گذشته مالي شرکت (ترازنامه و صورت سود و زيان به انضمام کليه يادداشتهای همراه)

برای متقاضی

8

تراز آزمايشی سال جاري تا تاريخ تكميل پرونده و پيش‌بينی سال‌جاری و ممهور به مهر شرکت

برای متقاضی

9

تصوير آخرين ليست بيمه کارکنان شركت

برای متقاضی

10

تصوير آخرين مدارك تحصيلي اعضاي هيئت مديره

برای متقاضی

11

تصوير کارت ملي اعضاي هيئت مديره

برای متقاضی

12

رزومه اعضاي هيئت مديره و شرح سوابق کاري

برای متقاضی

13

تصوير مجوزها و تأييديه‌ها

برای متقاضی- در صورت وجود

14

ليست دارائيهاي شركت به همراه کپی اسناد غیرمنقول

برای متقاضی

15

گزارش به‌روز کارشناس رسمی دادگستری در‌خصوص ارزش‌گذاری دارایی‌های شرکت

برای متقاضی

16

تکمیل فرم­های رضایتنامه اعتبارسنجی برای کلیه شرکاء ممهور به مهر شرکت برای اشخاص حقوقی و امضا شده برای اشخاص حقیقی

برای متقاضی

مدارک طرح‌ها/شرکت‌های موجود در پرتفوی متقاضی (شرکت‌های زیرمجموعه)

17

نتايج آزمايشات انجام شده بر روي نمونه محصول توسط خود شرکت

در صورت وجود

18

تاييديه‌هاي کيفي از آزمايشگاه‌ها و مراجع معتبر داخلي يا خارجي بر روي محصول

در صورت وجود

19

سوابق فروش و مذاکرات و قراردادهاي خريد با مصرف‌کنندگان

در صورت وجود

20

شرحي از دارايي‌هاي حقيقي كه يا در مالكيت شركت است و يا از طريق اجاره تهيه شده است و در توليد اين محصول مورد استفاده است به همراه اسناد مالکيت يا اجاره نامه

در صورت وجود

21

توافق نامه‌ها در زمينه فروش، توزيع، ساخت، توليد و بازاريابي

در صورت وجود

22

مستندات سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك، پيمان‌هاي استراتژيك و توافق‌هاي شراكتي با شركت‌هاي ديگر

در صورت وجود

23

تصوير آگهي تاسيس شركت در روزنامه رسمي

در صورت وجود

24

تصوير اساسنامه شرکت

در صورت وجود

24

تصوير آخرين تغييرات شرکت در روزنامه رسمي

در صورت وجود

26

رزومه کامل شركت (شامل پروژه‌هاي انجام شده، نيروي انساني، گواهينامه‌ها، افتخارات و....)

در صورت وجود

27

تصوير آخرين اظهارنامه مالياتي شرکت

در صورت وجود

28

تصوير آخرين ليست بيمه کارکنان شركت

در صورت وجود

29

تصوير آخرين مدارك تحصيلي اعضاي هيئت مديره

در صورت وجود

30

تصوير صفحه اول شناسنامه و کارت ملي اعضاي هيئت مديره

در صورت وجود

31

رزومه اعضاي هيئت مديره و شرح سوابق کاري

در صورت وجود

32

تصوير مجوزها و تأييديه ها (در صورت وجود)

در صورت وجود

33

ليست دارائيهاي شركت به همراه کپی اسناد غیرمنقول

در صورت وجود

34

گزارش به روز کارشناس رسمی دادگستری در خصوص ارزش‌گذاری دارایی‌های شرکت

در صورت وجود

 

سرمایه گذاری خطر پذیر- تاسیس صندوق پژوهش و فناوری

دسته بندی مدارک

ردیف

مدارک مورد نیاز

توضیحات

مدارک عمومی

1

 تکمیل کاربرگ دریافت اطلاعات درخواست کنندگان مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری (پورتال)

 

2

مدل کسب و کار صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی

 

3

نامه درخواست تاسیس و معرفی نماینده پیگیری

 

4

تفاهم­نامه تعهد سهام مشارکت

 

5

اساسنامه پیشنهادی مطابق با اساسنامه مصوب هیات وزیران

 

6

مدل کسب و کار فعالیت صندوق مطابق با راهنمای ارایه شده

 

7

نامه درخواست تاسیس و معرفی نماینده پیگیری

 

مدارک سهامدار حقوقی

1

نامه تعیین نماینده (رابط)

 

2

سوابق سازمان/شرکت

 

3

اساسنامه

 

4

آگهی روزنامه رسمی تغییرات سهامداران و سرمایه ثبتی

 

5

مستندات تعیین تعداد، میزان سهام و نوع سهامداران (سهام دولتی/خصوصی) به صورت دقیق

 

6

سوابق نماینده (رابط)

 

7

مدارک هویتی نماینده (رابط)

 

8

فرم رضایتنامه اعتبار­سنجی حقیقی (تمامی افراد هیات مدیره)

 

9

فرم رضایتنامه اعتبار­سنجی حقوقی

 

مدارک سهامدار حقیقی

1

مدارک هویتی

 

2

سوابق تحصیلی و شغلی

 

3

فرم رضایتنامه اعتبار سنجی حقیقی

 

 

درخواست مشارکت

دسته بندی مدارک

 

مدارک مورد نیاز

توضیحات

-

1

تصوير آگهي تاسيس شركت در روزنامه رسمي

 

2

تصوير اساسنامه شرکت

 

3

تصوير آخرين تغييرات شرکت در روزنامه رسمي

 

4

تصوير آخرين اظهارنامه مالياتي شرکت

 

5

صورت‌هاي مالي سال گذشته مالي شرکت (ترازنامه، صورت سود وزيان، صورت جريان وجوه نقد)

 

6

تصوير گواهينامه ثبت اختراع

در صورت وجود

7

تصوير آخرين مدارك تحصيلي اعضاي هيئت مديره

 

8

تصوير صفحات شناسنامه و کارت ملي اعضاي هيئت مديره

 

9

رزومه اعضاي هيئت مديره و شرح سوابق کاري

 

تصوير مجوزها و تأييديه‌هاي شركت تولیدی

10

  پروانه ساخت

در صورت وجود

11

  جواز تأسيس

در صورت وجود

12

  پروانه بهره برداري

در صورت وجود

13

  پروانه تحقيق و توسعه

در صورت وجود

14

  مجوز محیط زیست

در صورت وجود

15

  تاييديه‌هاي فني

در صورت وجود

16

  استاندارد داخلي و خارجي

در صورت وجود

تصوير مجوزها و تأييديه‌هاي شركت هنوز به مرحله توليد نرسيده

17

  تاييديه مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري و يا ستادهاي فناوري راهبردي مبني بر طراحي و يا توليد كالاي دانش بنيان

در صورت وجود

18

  مجوز استقرار شرکت در پارک‌هاي علم و فناوري و يا مراکز رشد

در صورت وجود

19

تصوير مجوز واحد فناوري

در صورت وجود

مدارک مورد نیاز مربوط به طرح

20

نتايج آزمايشات انجام شده بر روي نمونه محصول توسط خود شرکت

در صورت وجود

21

تاييديه‌هاي کيفي از آزمايشگاه‌ها و مراجع معتبر داخلي يا خارجي بر روي محصول

در صورت وجود

22

سوابق فروش و مذاکرات و قراردادهاي خريد با مصرف‌کنندگان

در صورت وجود

23

شرحي از دارايي‌هاي حقيقي كه يا در مالكيت شركت است و يا از طريق اجاره تهيه شده است و در توليد اين محصول مورد استفاده است به همراه اسناد مالکيت يا اجاره نامه

در صورت وجود

24

توافق نامه‌ها در زمينه فروش، توزيع، ساخت، توليد و بازاريابي

در صورت وجود

25

مستندات سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك، پيمان‌هاي استراتژيك و توافق‌هاي شراكتي با شركت‌هاي ديگر

در صورت وجود

26

فرم رضایت نامه حقیقی

 

27

فرم رضایت نامه حقوقی

 

28

مطالعات امکان سنجی (FS ) یا طرح کسب و کار (BP )

در صورت وجود

 

درخواست لیزینگ و استصناع

دسته بندی مدارک

 

مدارک مورد نیاز

توضیحات

مدارک فروشنده

1

اصل کاربرگ تکمیل شده صفحات مربوط به فروشنده و ممهور به مهر و امضای شرکت

الزامی

2

اصل نامه درخواست لیزینگ به آقای دکتر سلطانی رئیس محترم هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی

الزامی

3

فرم اعتبارسنجی شرکت ، اعضای هیات مدیره و سهامداران

در زمان ارزیابی اخذ می‏شود

4

اصل پیش فاکتور/پیش قرارداد موضوع درخواست تسهیلات ممهور به مهر و امضای شرکت

الزامی

5

تصویر کاتالوگ شرکت و محصول

الزامی

6

تصویر اساسنامه شرکت ، آگهی تاسیس و آخرین آگهی های تغییرات

در زمان ارزیابی اخذ می‏شود

7

تصویر مجوزها و تاییدیه های مرتبط با تولید و فروش محصول موضوع طرح

در زمان ارزیابی اخذ می‏شود

8

رزومه فعالیت شرکت

در زمان ارزیابی اخذ می‏شود

9

عکس اعضای هیئت مدیره

در زمان ارزیابی اخذ می‏شود

10

مدارک احراز هویت هیئت مدیره

در زمان ارزیابی اخذ می‏شود

11

تصویر آخرین لیست بیمه پرسنل

در زمان ارزیابی اخذ می‏شود

12

توضیحات تفصیلی محصول: تشریح فرآیند تولید، کاربرد و ضرورت، جنبه های نوآورانه

در زمان ارزیابی اخذ می‏شود

13

سوابق فروش محصول

در زمان ارزیابی اخذ می‏شود

14

گزارش معاملات فصلی

در زمان ارزیابی اخذ می‏شود

15

اظهارنامه های مالیاتی/صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال گذشته و تراز آزمایشی سال جاری

در زمان ارزیابی اخذ می‏شود

16

تصویر سند/اجاره نامه محل فعالیت شرکت

در زمان ارزیابی اخذ می‏شود

مدارک خریدار

17

اصل کاربرگ تکمیل شده صفحات مربوط به خریدار/خریداران و ممهور به مهر و امضای شرکت/خریدار

الزامی

18

فرم اعتبارسنجی شرکت، اعضای هیات مدیره و سهامداران(در صورتی که خریدار شخص حقیقی باشد فرم اعتبار سنجی اشخاص حقیقی)

در زمان ارزیابی اخذ می‏شود

19

عکس پرسنلی + مدارک احراز هویت اعضای هیأت مدیره/خریدار حقیقی

در زمان ارزیابی اخذ می‏شود

20

تصویر سند/اجاره نامه محل فعالیت خریدار

در زمان ارزیابی اخذ می‏شود

21

تصویر اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت

در زمان ارزیابی اخذ می‏شود

22

تصویر صورت های مالی حسابرسی شده رسمی یا اظهارنامه مالیاتی شرکت در سه سال گذشته و تراز آزمایشی سال جاری

در زمان ارزیابی اخذ می‏شود

23

تصویر لیست اموال و دارایی های شرکت/خریدار حقیقی به همراه ارزش فعلی آنها

در زمان ارزیابی اخذ می‏شود

24

گزارش گردش و معدل حساب های اصلی حداقل 6 ماه گذشته (با مهر و تایید بانک مربوطه)، شرکت / خریدار حقیقی

در زمان ارزیابی اخذ می‏شود

25

تصویر آخرین لیست حقوق و بیمه

در زمان ارزیابی اخذ می‏شود

26

تصویر مجوزات، پروانه تاسیس، پروانه بهره برداری و هرگونه مدارک و تاییدیه های مرتبط با فعالیت خریدار

در زمان ارزیابی اخذ می‏شود

27

مدارک و قراردادهای مرتبط با محصول موضوع طرح

در زمان ارزیابی اخذ می‏شود

28

کاتالوگ و رزومه کاری شرکت/خریدار حقیقی

در زمان ارزیابی اخذ می‏شود

29

تصویر مجوزها و تاییدهای مرتبط با فعالیت در حوزه مورد نظر

در زمان ارزیابی اخذ می‏شود

 

درخواست ضمانتنامه

نوع خدمت

مدارک مورد نیاز

توضیحات

ضمانتنامه اعتباری (تعهد پرداخت)

کاربرگ تکمیل شده

الزامی برای ثبت درخواست

نامه درخواست

الزامی برای ثبت درخواست

مصوبه وام از طرف نهاد اعطا کننده تسهیلات

الزامی برای ثبت درخواست

ضمانتنامه شرکت در مناقصه

کاربرگ تکمیل شده

الزامی برای ثبت درخواست

نامه درخواست

الزامی برای ثبت درخواست

آگهی شرکت در مناقصه

الزامی برای ثبت درخواست

ضمانتنامه حسن انجام کار/تعهدات

کاربرگ تکمیل شده

الزامی برای ثبت درخواست

نامه درخواست

الزامی برای ثبت درخواست

قرارداد امضاء شده یا پیش قرارداد یا نامه کارفرما

الزامی برای ثبت درخواست

حد اعتباری ضمانتنامه

کاربرگ تکمیل شده

الزامی برای ثبت درخواست

نامه درخواست

الزامی برای ثبت درخواست

سوابق دریافت ضمانتنامه طی 1 سال اخیر

الزامی برای ثبت درخواست

ضمانتنامه پوشش ریسک دانش فنی

کاربرگ تکمیل شده

الزامی برای ثبت درخواست

نامه درخواست

الزامی برای ثبت درخواست

قرارداد امضاء شده

الزامی برای ثبت درخواست

 

درخواست دفتر کار

دسته بندی مدارک

 

مدارک مورد نیاز

توضیحات

مدارک ثبتی شرکت

1

آخرین نسخه از روزنامه رسمی مربوط به آگهی تاسیس شرکت

 

2

آگهی اعضاء هیئت مدیره و سهامدارن اعم از حقیقی و حقوقی، صاحبان امضاء مجاز و سهامدارن

 

3

لیست بیمه پرسنل شاغل در شرکت (دو ماه اخیر)

 

4

اظهارنامه های مالیاتی سال های اخیر شرکت (حداقل سه سال) یا گزارش معاملات خرید و فروش فصلی

برای شرکت‌های نوپا که به دلیل تازه تاسیس بودن قادر به ارائه اظهارنامه مالیاتی نیستند گزارش معاملات خرید و فروش فصلی اخذ می‌شود

5

صورت های مالی حسابرسی شده

 

6

قراردادهای جاری و دو سال اخیر شرکت یا فاکتورهای فروش

 

7

گردش مالی حساب های شرکتی

 

8

فرم رضایت نامه انجام اعتبارسنجی بانکی به همراه فایل اکسل خود اظهاری

 

 

ترجیحی بانکی

ردیف

مدارک مورد نیاز

توضیحات

1

تصویر مدارک دانشگاهی نیروهای جدید الاستخدام

الزامی

2

فیش حقوقی نیروهای جدید الاستخدام

الزامی

3

اسامی نیروهای جدیدالاستخدام به همراه نام کاربری و رمز عبور سامانه مشاهده سوابق بیمه شرکت

الزامی

4

خلاصه طرح توجیهی اجمالی مبنی بر توسعه عملکرد و فعالیت (یک صفحه)

الزامی

ردیف

مدارک مورد نیاز

توضیحات

1

صورتهای مالی حسابرسی شده و یا اظهارنامه مالیاتی آخرین سال مالی شرکت

الزامی

2

گزارش خرید و فروش فصلی سال جاری

غیر الزامی

3

ترازنامه آزمایشی سال جاری

الزامی

دسته بندی مدارک

ردیف

مدارک مورد نیاز

توضیحات

برای تسهیلات بیش از ده میلیارد ریال

1

صورتهای مالی حسابرسی شده آخرین سال مالی شرکت

الزامی

2

 گزارش خرید و فروش فصلی سال جاری

غیر الزامی

3

اظهارنامه مالیاتی آخرین سال مالی شرکت

غیر الزامی

4

ترازنامه آزمایشی سال جاری

الزامی

برای تسهیلات کمتر از ده میلیارد ریال

1

 صورتهای مالی حسابرسی شده و یا اظهارنامه مالیاتی آخرین سال مالی شرکت

الزامی

2

 گزارش خرید و فروش فصلی سال جاری

غیر الزامی

3

ترازنامه آزمایشی سال جاری

الزامی

 

تجاری سازی-شتاب دهنده ها

ردیف

مدارک مورد نیاز

توضیحات

1

یک نسخه از اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی

 

2

معرفی و تاریخچه شرکت (شامل چارت سازمانی، چشم انداز و اهداف بلند مدت شرکت و ....)

 

3

رزومه شرکت (شامل اطلاعات قراردادهای شرکت در 5 سال گذشته)

 

4

تصویر مدارک ثبتی شرکت

 

5

فهرستی از سوابق مدیرعامل، هیات مدیره، سهامداران، و فعالان اصلی شرکت

 

6

آخرین لیست بیمه

 

7

گواهی­های حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی

 

8

تصویر گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده

 

9

مدارک مربوط به عضویت در انجمن ها و ....

 

10

صورتهای مالی، یا اظهارنامه مالیاتی شرکت

 

11

تصویر قراردادهای خدمات تجاری سازی در 3 سال اخیر

 

در صورت تغییر هر یک از موارد فوق آخرین تغییرات ارسال شود. در صورت نیاز به سایر مدارک مستندات پس از ثبت درخواست، مراتب در زمان مقرر به متقاضی اطلاع رسانی می‏شود.
 

همکاری با صندوق (کارگزاران)

 1. یک نسخه از اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی
 2. معرفی و تاریخچه شرکت (شامل چارت سازمانی، چشم انداز و اهداف بلند مدت شرکت و ....)
 3. رزومه شرکت (شامل اطلاعات قراردادهای شرکت در 5 سال گذشته)
 4. رزومه نیروی انسانی شرکت (تمام وقت، پاره وقت و مشاوران)
 5. آخرین لیست بیمه
 6. گواهی­های حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی
 7. کپی گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده
 8. مدارک مربوط به عضویت در انجمن ها و ....
 9. مستندات فرآیندهای سازمانی
 10. مستندات مربوط به نظام انداره گیری عملکرد
 11. صورتهای مالی (مربوط به کارگزاران مالی و اعتباری)
 12. لیست تجهیزات سخت افزاری و نرم افزارهای تخصصی خریداری شده در حوزه ارزیابی/نظارت
 1. یک نسخه تصویر کارت ملی و شناسنامه
 2. یک قطعه عکس (یا تصویر آن در فایل مشخص)
 3. یک نسخه از آخرین حکم کارگزینی (ویژه کارکنان دولت و بخش خصوصی)
 4. یک نسخه از پروانه وکالت یا مجوز فعالیت به عنوان کارشناس دادگستری (ویژه وکیلان و کارشناسان دادگستری)
 5. کپی مجوز یا پروانه تخصصی مورد تایید معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری (ویژه کارشناسان مورد تایید معاونت نظارت راهبردی)
 6. رزومه کاری کارگزار حقیقی
 7. رزومه تیم همکاری(در صورت وجود)
 8. کارگزاران حقیقی توانمندسازی
 9. یک نسخه تصویر کارت ملی و شناسنامه
 10. یک قطعه عکس (یا تصویر آن در فایل مشخص)
 11. یک نسخه از آخرین حکم کارگزینی (ویژه کارکنان دولت و بخش خصوصی)
 12. یک نسخه از پروانه وکالت یا مجوز فعالیت به عنوان کارشناس دادگستری (ویژه وکیلان و کارشناسان دادگستری)
 13. کپی مجوز یا پروانه تخصصی مورد تایید معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری (ویژه کارشناسان مورد تایید معاونت نظارت راهبردی)
 14. رزومه کاری کارگزار حقیقی
 15. رزومه تیم همکاری(در صورت وجود)
 1. یک نسخه از اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی
 2. معرفی و تاریخچه شرکت (شامل چارت سازمانی، چشم انداز و اهداف بلند مدت شرکت ، فرایندهای سازمانی و  ....)
 3. رزومه شرکت (شامل اطلاعات قراردادهای شرکت در 5 سال گذشته)
 4. رزومه نیروی انسانی شرکت (مدارک تحصیلی و سابقه کار پرسنل و هیات مدیره) به تفکیک نیروی تمام وقت، پاره وقت و همکاران پروژه ای، عضویت در هیات علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی
 5. آخرین لیست بیمه
 6. گواهی­های حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی
 7. کپی گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده
 8. مدارک مربوط به عضویت در انجمن ها و ....
 9. لیست تجهیزات سخت افزاری و نرم افزارهای تخصصی خریداری شده
 10. بولتن و بروشور شرکت
 1. یک نسخه تصویر کارت ملی و شناسنامه
 2. یک قطعه عکس (یا تصویر آن در فایل مشخص)
 3. یک نسخه از آخرین حکم کارگزینی (ویژه کارکنان دولت و بخش خصوصی)
 4. یک نسخه از پروانه وکالت یا مجوز فعالیت به عنوان کارشناس دادگستری (ویژه وکیلان و کارشناسان دادگستری)
 5. کپی مجوز یا پروانه تخصصی مورد تایید معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری (ویژه کارشناسان مورد تایید معاونت نظارت راهبردی)
 6. رزومه کاری کارگزار حقیقی
 7. رزومه تیم همکاری(در صورت وجود)
 

پیشینه جهانی پنجره واحد

عوامل اصلی موفقیت

نام کشورها

ردیف

رهبری قوی در بخش خصوصی و دولتی

گواتمالا، مالزی، ایالات متحده، سنگاپور، سنگال

1

همکاری و تعهد کلیه ذینفعان

فنلاند، موریتانی، مالزی، سنگاپور،سنگال، ایالات متحده

2

کاربر پسند بودن

غنا، مالزی، سوئد، سنگال، ایالات متحده

3

سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین

مالزی، گواتمالا

4

رویکرد فازبندی شده و انعطاف پذیر

آلمان، سنگاپور، موریتانی

5

بی طرفی، شفافیت و قابلیت اطمینان

هنگ کنگ

6

عوامل کلیدی استقرار موفقیت آمیز پنجره واحد

قابلیت پرداخت

استاندارد سازی

شفافیت مرزهای پروژه

خواست سیاسی

ترویج و بازاریابی

شناسایی موانع

کاربر پسندی

مجری قوی

استراتژی ارتباطی

مدل مالی

پشتیبانی قانونی

همکاری و مشارکت

کاربرگ

اطلاعات مورد نیاز برای شروع ارزیابی

ردیف

4.توسعه نرم افزار

3.تولید صنعتی/قبل از تولید صنعتی

2.سرمایه در گردش

1. نمونه سازی

*

*

*

*

اطلاعات ثبتي شرکت (مطابق با آخرين تغييرات)

1

*

*

*

*

اطلاعات سهامداران(مطابق با آخرين تغييرات)

2

*

*

*

*

ترکیب اعضای هیئت مدیره

3

*

*

*

*

مدیران و سهامداران شرکت در سایر شرکتها

4

*

*

*

*

مشخصات نیروی انسانی شرکت

5

*

*

*

*

فهرست منابع انسانی متخصص (کارکنان کلیدی)

6

*

*

*

*

دارایی های شرکت یا زیر ساخت های فناوری اطلاعات شرکت

7

*

*

*

*

استانداردها و مجوزهای شرکت

8

*

*

*

*

وضعيت کنوني مالي و اقتصادي شرکت

9

*

*

*

*

سوابق فروش محصولات دانش بنیان به تفکیک

10

*

*

*

*

معرفی محصول طرح، کاربردها و مزایا

11

*

*

*

*

مشخصات فنی محصولات

12

*

*

*

*

وضعیت استانداردهای محصول

13

*

*

*

*

برنامه عملیاتی انجام طرح

14

*

*

*

 

برنامه تولید و فروش

15

 

 

 

*

جدول هزینه های نمونه سازی

16

 

*

 

 

جدول هزینه های سرمایه گذاری (ثابت ، درگردش، هزینه های تولید

17

 

*

*

 

جدول هزینه های تولید

18

 

*

*

 

ضریب سرمایه در گردش

19

*

 

 

 

جمع هزینه های توسعه محصول

20

*

*

*

*

برنامه تامین مالی طرح یا خلاصه درخواست

21

اطلاعات زیر حداکثر طی 5 روز کاری از زمان ارجاع طرح به کارگزار به وی تحویل گردد.

 

 

 

 

سوابق فروش تمام محصولات شرکت

22

*

*

*

*

فهرست قراردادهای برجسته انجام شده و قراردادهای جاری شرکت

23

*

*

*

*

وثایق و تضامین

24

*

*

*

*

انواع تسهيلات و هرگونه حمايت يا کمک قبلي

25

*

*

*

*

انواع اعتبارات اسنادی دریافتی قبلي

26

*

*

*

*

انواع ضمانت­نامه­های دریافتی شرکت

27