فرم نظر سنجی میز خدمت


۱. به چه میزان خدمات ارایه شده در میز خدمت برای شما مفید بوده است؟
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

۲. به چه میزان از نحوه ی راهنمایی و پاسخگویی کارشناسان میز خدمت رضایت دارید؟
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

۳. به چه میزان از رفتار و نحوه ی برخورد همکاران میز خدمت رضایت دارید؟
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

۴. به چه میزان خدمات ارا‍یه شده در میز خدمت در کاهش مراجعات شما به صندوق موثر بوده است؟
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

۵. به چه میزان از اطلاعات و راهنمایی همکاران میز خدمت رضایت دارید؟
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

۶. به چه میزان اجرای میز خدمت به صورت الکترونیک را بر مراجعات حضوری ترجیح می دهید؟
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

۷. به چه میزان وجود میز خدمت در تسریع خدمت رسانی به شما موثر بوده است؟
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

سایر انتظارات شما از میز خدمت چیست؟

لطفا نظرات، پیشنهادات، و انتقادات خود را که فکر می کنید ممکن است در بهبود خدمات ما به شما موثر باشد به اشتراک بگذارید.