site 1
صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت‌های دانش‌بنیان در نوسانات ارزی حمایت می کند
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
site 1
صندوق پژوهش و فناوری با محوریت سرمایه گذاری در استان سیستان و بلوچستان تشکیل می شود
۲۸ مرداد ۱۳۹۷

طرح های فناورانه مناطق محروم حمایت می شوند

site 1

site 1رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر ضرورت حمایت از طرح های فناورانه مناطق محروم گفت: این طرح ها از وامهایی با بازده سود کمتر نسبت به طرح ها در سایر سازمان ها برخوردار می شوند.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی به نقل از خبرگزاری مهر دکتر بهزاد سلطانی اظهار کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی از طرح های مناطق محروم و کمتر برخوردار حمایت ویژه ای خواهد داشت تا آنها بتوانند پروژه های دانش بنیان خود را به مرحله تجاری سازی برسانند.

وی با بیان اینکه تعریف وزارت کشور از مناطق محروم را مبنای کار خود قرار داده ایم، خاطر نشان کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی ارزیابی طرح هایی که در مناطق محروم هستند را در اولویت قرار خواهد داد و نسبت به طرح هایی که در سایر استان ها هستند سخت گیری هایی ندارد. به عنوان مثال شاید طرحی که در مناطق محروم به تصویب برسد در تهران و سایر استان ها تایید و مورد حمایت نشود.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی عنوان کرد: شرکت هایی که در مناطق محروم هستند باید بیش از هفتاد درصد فعالیتشان در همین مناطق انجام بگیرد؛  اگر شرکتی فقط در منطقه محروم به ثبت برسد و ما بقی فعالیت هایشان را در تهران و استان ها انجام دهند نمی توانند از تسهیلات طرح های فناورانه مناطق محروم برخودار شوند.

به گفته سلطانی، تسهیلاتی که در اختیار طرح های استان ها بعد از ارزیابی قرار می گیرد با بازده ۱۱ درصد است ولی برای مناطق محروم ۹ درصد خواهد بود.

وی با اشاره به مواردی که صندوق نوآوری و شکوفایی از طرح های مناطق محروم حمایت کرده گفت: تا کنون دو طرح از مناطق لرستان و سیستان و بلوچستان از سوی صندوق مورد حمایت قرار گرفته است؛ بسیاری از شرکت های دانش بنیان در مناطق محروم از شرایط حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی مطلع نیستند.

سلطانی با بیان اینکه همچنین دو مورد خاص در این حوزه داشتیم گفت: بعد از زلزله کرمانشاه که از موارد خاص بود و جزو شرایط ویژه مناطق محروم محسوب می شد، ۲ طرح فناورانه را حمایت کرده ایم تا بتوانند محصول قابل ورود به بازار را به تولید برسانند.