۹۸
صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری معاونت علمی برگزار می کند: فراخوان برای چالش سیاستی توسعه صنعتی با موضوع نیروگاه‌های خورشیدی
۱۴ بهمن ۱۳۹۷
site 1
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی مبدل های فشرده‌ساز صدا و تصویر تولید شد
۱۶ بهمن ۱۳۹۷

چتر حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی از اکوسیستم نوآوری گسترده تر می شود

rgnjhxfjchj

rgnjhxfjchj

صندوق نوآوری و شکوفایی بر اساس آیین نامه جدید همکاری با صندوق‌های پژوهش و فناوری غیر دولتی را تقویت می کند.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، این نشست با حضور دکتر علی وحدت رئیس هیات عامل، دکتر خیاطیان عضو هیات عامل، دکتر قربانی معاون تسهیلات و تجاری سازی، دکتر ناظمی سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری در محل مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان برگزار شد.

دکتر علی وحدت رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اینکه از دو مسیر، صندوق‌های پژوهش و فناوری حمایت می‌شوند، ادامه داد: از یک طرف صندوق‌های پژوهش و فناوری با تسهیلاتی که از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت می‌کنند، مجازند به شرکت‌های فناور، خلاق و استارتاپ‌ها تسهیلات داده و یا سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین شرکت‌ها و استارتاپ‌هایی که دانش بنیان نیستند اما ظرفیت فناوری داشته و می‌توانند در توسعه نوآوری کشور نقش داشته باشند، از ظرفیت صندوق پژوهش و فناوری بهره مند شوند.

وی افزود: از سوی دیگر خط اعتباری در اختیار صندوق های پژوهش و فناوری برای عاملیت گذاشته شده است تا دیگر لازم نباشد که شرکت ها از شهرهای دور به صندوق مراجعه حضوری داشته باشند و این نهادهای واسط که شناخته شده در استان هم هستند، به راحتی خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی را در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار دهند.

عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در پایان بر ضرورت راه اندازی سامانه جامع اطلاعات و آمار صندوق های پژوهش و فناوری تاکید کرد.

همچنین دکتر خیاطیان عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در ابتدای نشست با تاکید بر اینکه صندوق های پژوهش و فناوری را همکار اصلی و بازوان توانمند صندوق نوآوری و شکوفایی می دانیم، خاطرنشان کرد: با این رویکرد آیین‌نامه‌ جدید همکاری صندوق‌های پژوهش و فناوری در هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب شده است.

وی تصریح کرد: سیاست جدید صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده حداکثری از ظرفیت صندوق های پژوهش و فناوری است چراکه اساسا این صندوق ها نهادهای ملی هستند که در اکثر استان‌ها در کنار پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌ها شکل گرفته‌اند و با شرکت‌های دانش بنیان سروکار داشته و ظرفیت‌های آنها را می شناسند.

به گفته دکتر خیاطیان صندوق نوآوری و شکوفایی در صدد است با بهره گیری از ظرفیت های صندوق های پژوهش و فناوری، مراجعه شرکت های دانش بنیان را به صندوق نوآوری و شکوفایی به حداقل برساند.

در ادامه این نشست که با حضور مدیران عامل صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی برگزار شد، سیاست ها و مکانیزم های تعامل صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق های پژوهش و فناوری به بحث و بررسی گذاشته شد و قرار شد تا پایان سال جاری نسبت به اجرایی شدن سیاست های جدید برای حمایت گسترده از شرکت های دانش بنیان اهتمام ویژه ای صورت گیرد.