پرسش های متداول

سوالات فرآیند ثبت نام شرکتها و موسسات دانش بنیان

1براي تاسيس يک شرکت دانش بنيان، چه کار بايد انجام داد؟
پاسخ: شرکت های بصورت عادی در اداره کل ثبت شرکت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بايد ثبت شوند و در هنگام ثبت، هيچ تفاوتی بين شرکتها وجود ندارد. شرکت های متقاضی پس از توليد کالاها و خدمات دانش بنيان يا ارايه برنامه توليد (برای شرکت های نوپا)، بر مبنای آيين نامه مصوب کارگروه، ارزيابی شده و برای يک مدت محدود می توانند از تسهيلات و مزايای قانون استفاده کنند و برای تمديد زمان استفاده از مزايای قانون، بايد دوباره ارزيابی شوند. لذا درباره امکان استفاده از مزايای قانون، در زمان ثبت شرکت نمیتوان اظهار نظر کرد و ارزيابی بر مبنای عملکرد شرکت ها پس از ثبت و فعاليت شرکت انجام می شود.
2شركت دانش بنيان به چه شركتی گفته می شود؟
پاسخ: بر اساس «آئين‌نامه تشخيص شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان»، شركت‌های متقاضی بايد علاوه بر كسب شرايط ذكر شده در شاخص‌های عمومی (شامل كسب حداقل درآمد ذكر شده ناشی از فروش فناوری، كالا /خدمات دانش‌بنيان، نیروی انسانی و سابقه بيمه كاركنان)، كليه شرايط مشخص‌ شده در شاخص‌های اختصاصی اين آيين‌نامه را نيز احراز نمايند.
3آیا می توان از ابتدا شرکت را به عنوان شرکت و یا موسسه دانش بنیان ثبت نمود؟
پاسخ: فرآیند ارزیابی و تشخیص مربوط به شرکتها و موسسات ثبت شده می باشد که دارای شاخص های موجود در آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان می باشند. بنابراین ثبت شرکت ها و موسسات دانش بنیان همانند دیگر شرکت ها و موسسات خواهد بود.
4آيا شركت های دولتی يا متعلق به بخش عمومی هم حق استفاده از حمايت های قانون دانش بنيان را دارند؟
پاسخ: شرکتهای دولتی، مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکت ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایتهای این قانون نیستند.
5چه مداركی به صورت اسكن شده جهت تكميل اطلاعات لازم است؟

پاسخ: مدارك لازم برای ارسال از طريق سامانه در جدول زير آورده شده است:

مستندات مورد نياز نوع (اختياری يا اجباری) توضيح
تصوير مجوزهای شركت (مجوز تأسيس، پروانه بهره‌بردای و…) اختیاری
تصویر آگهی تاسیس به همراه آخرین تغییرات شركت در روزنامه رسمی اجباری
آخرين ليست بيمه شركت به همراه خلاصه وضعيت دستمزد/حقوق و مزايا اجباری برای شرکتهای نوپا اختیاری می باشد
تصویر آخرین اظهارنامه مالیاتی – ارسالی به سازمان امور مالیاتی اجباری برای شرکتهای نوپا اختیاری می باشد
رزومه يا كاتالوگ شركت اختياری
نمودار سازمانی شركت اختياری
6شناسه ملی اشخاص حقوقی را چگونه می توان پيدا نمود؟
پاسخ: متقاضيان می توانند به سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور با آدرس (www.ilenc.ir) مراجعه نمايند و با جستجوی اسم شركت يا موسسه، شناسه ملی اشخاص حقوقی را دريافت و در سامانه وارد نماييد.
7آيا انجام فرايند ارزيابی و تأييد صلاحيت شركت ها، مستلزم پرداخت هزينه است؟
پاسخ: با توجه به اينكه فرايندها و ارزيابی های كارشناسی كه برای ارزيابی و تأييد صلاحيت شركتها انجام می شود، دربردارنده برخی هزينه‌ها است، در آينده بخشی از اين هزينه‌ها از شركتهای متقاضی دريافت خواهد شد.
8اگر عنوان دانش‌بنيان در نام ثبتی يا اساسنامه شركت وجود داشت، آيا شركت دانش‌بنيان محسوب می شود و می تواند از حمايت‌های مندرج در قانون استفاده كند؟
پاسخ: خير. لازم است همه شركتهای متقاضی حمايتها، اطلاعات خود را در اين سامانه وارد كرده و بر اساس اين فرايندها ارزيابی شوند.
9چرا با وجود ثبت نام در سایت، با نام کاربری و رمز عبوری که انتخاب شده، امکان ورود به سامانه وجود ندارد؟
پاسخ: در هنگام ثبت نام اولیه در سامانه و ثبت اطلاعات در پنجره ثبت نام و تایید آن، ایمیلی به آدرس الکترونیکی وارد شده ارسال می شود که با بازنمودن آن می توانید بر روي لینک فعالسازی موجود در پیغام دریافتی جهت فعالسازی حساب کاربری کلیک نمایید.
10چرا وقتی همه اطلاعات تکمیل و برای ارسال نهایی اقدام می شود، ارسال نهایی موفق صورت نمی گیرد؟
پاسخ: پس از ورود اطلاعات، باید حتما کلید “ذخیره” را کلیک نمایید.
11آیا شرکتهایی که عضو مراکز رشد و یا پارکهای فناوری هستند جزو شرکتهای دانش بنیان هستند؟
پاسخ: شرکتهای مستقر در پارکهای فناوری و یا مراکز رشد بایستی همانند دیگر شرکتها در سامانه ثبت نام نموده و مراحل ارزیابی را طی نمایند.
12آیا واحدهای تحقیق و توسعه فعال در یک شرکت خصوصی می توانند در قالب یک شرکت دانش بنیان مستقل شود؟
پاسخ: شرکتهای بزرگی که شرایط استفاده از قانون شرکتهای دانش بنیان و یا شرکتهای دانش بنیان صنعتی را ندارند می توانند با ثبت واحد تحقیق و توسعه خود به صورت مستقل در صورتی که در راستای فهرست کالاهای اعلام شده توسط کارگروه فعالیت دارند به صورت مجزا در سامانه ثبت نام نمایند و فرآیند ارزیابی همانند دیگر شرکتها برای آنها نیز صورت پذیرد.
13در صورتی که محصول شرکت که در فهرست کالا/خدمات دانش بنیان مصوب قرار دارد در حد طرح و مستندات باشد می تواند در سامانه ثبت درخواست نماید؟
پاسخ: با توجه به آیین نامه مصوب کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان، شرکتهای دانش بنیان بایستی حداقل (۵۰) درصد از درآمد يك سال مالي گذشته شركت (كه در اظهارنامه مالياتي شركت ذكر شده است)، از محل فروش «كالاها/خدمات دانش‌بنيان»، «خدمات تخصصی تعمير و نگهداری مرتبط با كالاهای توليد شده توسط آن شركت»، فروش «دانش ‌فنی و فناوری» مرتبط با فهرست كالاها/خدمات دانش‌بنيان، و «خدمات طراحی مهندسی» مرتبط با فهرست كالاها/خدمات دانش‌بنيان حاصل نمایند. همچنین در صورتی که شرکت متمایل به ارائه درخواست شرکت دانش بنیان نوپا باشد محصول شرکت بايد داراي برنامه توليد يا توليدكننده كالاها/خدمات دانش‌بنيان، مطابق فهرست كالاها/خدمات دانش‌بنيان مصوب كارگروه باشد كه دانش فنی كالاها/خدمات دانش بنيان توليد شده توسط شركت، بايد مبتنی بر فعاليت‌های تحقيق و توسعه، ايجاد شده و يا از طريق انتقال فناوری جذب شده و بومی سازی شده باشد.
14آيا حضور اعضای هيأت علمی در شرکت‌های دانش‌بنيان و داشتن سهام در آنها ضروری است؟ سهامداری دانشگاه‌ها در اين شرکت‌ها ضروری است؟
پاسخ: حضور اعضای هيأت علمی دانشگاه‌ها در شرکت‌های دانش‌بنيان و سهامداری دانشگاه‌ها در شرکت‌ها ضروری نيست و شرکت‌های فاقد اعضای هيأت علمی نيز می توانند بر مبنای معيارهای ارزيابی شرکت‌های دانش‌بنيان، مشمول استفاده از حمايت‌های قانون شوند.

سوالات فرآیند ارزیابی شرکتهای متقاضی

1پس از اتمام ورود اطلاعات توسط شركت، چه فرايندی طی می شود؟
پاسخ: پس از ورود كامل اطلاعات، ابتدا اطلاعات شركت مورد بررسی و كنترل اوليه قرار میگيرد، سپس جهت بررسی به يك كارگزار تشخيص صلاحيت ارسال می شود. در صورت لزوم كارگزار جهت بررسی های بيشتر با شركت تماس گرفته و از شركت بازديد می كند و نظر خود را در مورد ويژگی های شركت به صورت محرمانه به كارگروه اعلام می كند. در صورت تأييد دانش‌بنيان بودن توسط كارگروه، ورود به مرحله بعد بمنظور استفاده از برخی تسهيلات، به شركت اعلام می شود. در تمامی مواردی كه بايد اقدامی توسط شركت انجام شود يا اطلاعی در اختيار داشته باشد، به صورت نامه الكترونيكی و پيامك، به شركت اطلاع رسانی می شود.
2تفاوت شركتهای دانش بنيان نوپا با ساير شركتها چيست؟
پاسخ: شاخص‌های عمومی آئين‌نامه تشخيص شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان، برای شركتهای دانش‌بنيان نوپا با سهولت بيشتری آورده شده است. شركتها بايد دارای برنامه توليد يا توليدكننده كالاها/خدمات دانش‌بنيان، مطابق فهرست كالاها/خدمات دانش‌بنيان مصوب كارگروه باشد كه دانش فنی كالاها/خدمات دانش بنيان توليد شده توسط شركت، بايد مبتنی بر فعاليت‌های تحقيق و توسعه، ايجاد شده و يا از طريق انتقال فناوری جذب شده و بومی سازی شده باشد می توانند اقدام به ثبت‌نام نمايند.
3در صورت ارائه اطلاعات غلط توسط شركت چه مجازات‌هايی برای شركت لحاظ خواهد شد؟
پاسخ: هر زمان كه عدم صحت اطلاعات وارد شده از سوی شركت محرز شود، آن شركت صلاحيت دانش‌بنيان بودن را از دست داده و موظف به بازگردادندن عوايد احتمالی ناشی از حمايت‌های مورد نظر قانون (موضوع ماده ۱۱ قانون) خواهد بود و امكان ورود مجدد به فرايند ارزيابی شركتها را نخواهد داشت.
4آيا اطلاعات ارسال شده به كارگروه قابل اصلاح می باشد؟
پاسخ: تا پيش از تكميل اطلاعات و ارسال كليه اسناد مورد نياز، امكان ذخيره‌سازی اطلاعات وارد شده و تكميل آن در دفعات بعدی وجود دارد. اما پس از تكميل اطلاعات و تأييد ارسال نهايی آن توسط متقاضی، اطلاعات وارد شده مبنای ارزيابی و قضاوت خواهد بود و تا زمان انجام ارزيابی ها و اعلام تأييد يا عدم تأييد دانش‌بنيان بودن شركت، قابل اصلاح نمی باشد.
5آيا در صورت عدم تأييد دانش‌بنيان بودن شركت، امكان ارائه مجدد تقاضا از طرف شركت وجود دارد؟
پاسخ: در حال حاضر، تا مدت معین پس از عدم تأييد دانش‌بنيان بودن شركت، امكان ارائه مجدد تقاضا از سوی شركت رد شده وجود ندارد.
6آیا مدارک تحصیلی و یا جایگاه علمی موسسین و یا اعضای هیات مدیره تاثیر مثبتی در روند ارزیابی شرکت خواهد داشت؟
پاسخ: ملاک ارزیابی شاخصهای موجود در مصوبه کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان می باشد بنابراین تاثیری در روند ارزیابی نخواهد داشت.
7آیا نوع حقوقی شرکت تاثیری در ارزیابی شرکت خواهد داشت؟
پاسخ: ملاک ارزیابی شاخصهای موجود در مصوبه کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان می باشد بنابراین تاثیری در روند ارزیابی نخواهد داشت.
8کارگزاران ارزيابی شرکت‌های دانش‌بنيان چه نهادها و سازمان‌های هستند؟
پاسخ: کارگزاران ارزيابی شرکت‌های دانش‌بنيان بر مبنای آئين‌نامه فعاليت و انتخاب کارگزاران تعيين شده و به تصويب کارگروه می رسند. این کارگزاران به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: ۱- کارگزاران تخصصی (شرکت‌ها را در یک موضوع تخصصی مانند نانو، بیو و … ارزیابی می‌کنند): ۱-۱- دفتر پژوهش، فناوری و صنایع نوین وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱-۲- دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت ۱-۳- سازمان تحقيقات،‌ آموزش و ترويج كشاورزی (تات) ۱-۴- مرکز راهبری سامانه مدیریت تامین کنندگان (سمتا) وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۱-۵- ستاد توسعه فناوری نانو ۱-۶- ستاد توسعه پژوهش و كاربرد گياهان دارويی و طب ايرانی ۱-۷- ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی (هوافضا) ۱-۸- ستاد توسعه زيست فناوری ۱-۹- ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۲- کارگزاران منطقه‌ای (شرکت‌ها را در یک منطقه جغرافیایی ارزیابی می‌کنند): ۲-۱- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ۲-۲- پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ۲-۳- پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی ۲-۴- پارک علم و فناوری استان خوزستان ۲-۵- پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی ۲-۶- پارک علم و فناوری استان فارس ۲-۷- پارک علم و فناوری استان یزد ۲-۸- پارک علم و فناوری استان سمنان ۲-۹- پارک علم و فناوری استان همدان ۲-۱۰- پارک علم و فناوری استان گیلان ۲-۱۱- پارک فناوری پرديس ۲-۱۲- پارک علم و فناوری استان مرکزی ۲-۱۳- پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه ۲-۱۴- مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف ۲-۱۵- مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی

سوالات فرآیند ارائه حمایت ها و تسهیلات مربوط

1نوع تسهيلات، حمايت‌های صندوق نوآوری و شکوفايی چگونه است؟
پاسخ: تسهيلات و حمايت‌های صندوق و نوآوری و شکوفايی بر مبنای مصوبات هيأت امنا و هيات عامل صندوق به شرکت‌ها اعطا می شود که برای اطلاع از حمايت‌های صندوق به سايت www.nsfund.ir مراجعه کنيد.
2آيا عدم تأييد دانش‌بنيان بودن يک شركت، به منزله عدم امكان استفاده آن شركت از ساير تسهيلات و حمايت‌های تعريف شده در كشور (غير از اين قانون) است؟
پاسخ: خير. اين شركت‌ها می توانند با ارائه طرح‌های خود، همچنان از تسهيلاتی نظير استقرار در مراكز رشد و پارک های علم و فناوری، شهرک های فناوری، جوايز جشنواره‌هايی نظير جشنواره علم تا عمل، تسهيلت ارائه شده توسط معاونت علمی و فناوری رييس‌جمهور، صندوق‌های غيردولتی پژوهش و فناوری و… استفاده نمايند.
3 اگر شركت به تعهدات خود عمل نكرد چه اتفاقی می افتد؟
پاسخ: اعتبار دانش‌بنيان بودن شركت لغو و تسهيلات احتمالی مصوب شده نيز لغو می شود.
4اگر شركت از حمايت‌های دريافت شده سوءاستفاده و آنها را برای مقاصد ديگری بكار برد چه عواقبی خواهد داشت؟
پاسخ: چنانچه شركتها، حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای این قانون مجازاتهای زیر در مورد آنها اعمال می‌شود. الف- در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می‌شوند. ب- در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه مناقصه‌ها منع می‌شوند. ج- در صورت برخورداری از معافیت‌های مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم می شوند. د- در صورت برخورداری از پوشش بیمه‌ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه‌ای‌ دریافتی محکوم می‌شوند (موضوع ماده ۱۱ قانون)
5شرط تمديد استفاده از مزايای قانون حمايت از شرکت‌های دانش‌بنيان چيست؟
پاسخ: مدت استفاده شرکت‌ها از مزايای قانون، بر مبنای مصوبه کارگروه به مدت (۱) يا (۲) سال برای هر نوع از شرکت‌ها تعيين می شود و شرکت‌ها پس از انقضای اين مدت، برای تمديد استفاده از مزايای قانون بايد دوباره تقاضای ارزيابی داده و از سوی کارگزاران دوباره ارزيابی شوند.

سوالات توانمندسازی و کیفی سازی شرکت های دانش بنیان

1خدمات توانمندسازی صندوق شامل چه خدماتی می باشد؟

در حال حاضر خدمات توانمندسازی صندوق در 5 حوزه اصلی ارائه می شود
الف) خدمات یادگیری: مشتمل بر دوره های اموزشی، کارگاهی و سمینارها و کنفرانس های مورد نیاز شرکت های دانش بنیان است و شرکت های دانش بنیان با توجه به میزان تسهیلات صندوق در آن خدمت، می توانند با هزینه کمتری از این دوره آموزشی، کارگاهی، سمیناری یا کنفرانس ها بهره مند شوند. این خدمات به صورت آنلاین و حضوری ارائه می شود. برای
پورتال توانمندسازی cbd.nsfund.ir  > خدمات > خدمات یادگیری   (کلیک کنید)

ب) خدمات مشاوره ساعتی: این حوزه خدمتی، امکان بهره برداری شرکت های دانش بنیان از شبکه ملی مشاوران صندوق را برای حل مسائل و مشکلات شرکت در ابعاد مختلف فراهم می آورد و شرکت ها می توانند به صورت ساعتی از این خدمات بهره مند شوند.این خدمات به صورت آنلاین و حضوری ارائه می شود.
پورتال توانمندسازی cbd.nsfund.ir  > خدمات > خدمات مشاوره ساعتی (کلیک کنید)

ج) خدمات حمایت از زیرساخت های رقابتی:
ج-1) حمایت از اخذ استانداردهای ملی و بین المللی
ج-2) حمایت از حضور در جوایز ملی و بین المللی
صندوق نوآوری و شکوفایی در این زمینه ها تسهیلات بلاعوضی را به شرکت های دانش بنیان پرداخت می نماید.

پورتال توانمندسازی cbd.nsfund.ir  > خدمات > خدمات حمایتی از زیرساخت های رقابتی (کلیک کنید)


د) خدمات تجاری سازی: این خدمات به صورت پروژه های تجاری سازی می باشد و توسط شبکه ملی توانمندسازی به شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف ارائه می شود. صندوق نوآوری و شکوفایی با توجه به هر خدمت، تسهیلاتی را به شرکت های دانش بنیان ارائه می نماید.
پورتال توانمندسازی cbd.nsfund.ir  > خدمات > خدمات تجاری سازی (کلیک کنید)

ه) خدمات تدوین برنامه های راهبردی: این خدمت با ارائه تسهیلات ویژه به خوشه های دانش بنیان شکل گرفته در صندوق نوآوری و شکوفایی و در قالب تدوین ره نگاشت فناوری برای خوشه ها ارائه می شود.
پورتال توانمندسازی cbd.nsfund.ir  > خدمات > خدمات تدوین رنامه های راهبردی (کلیک کنید)

2خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی چه هستند؟
خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی متفاوت با تسهیلات مالی است که در قالب های مختلف به شرکت های دانش بنیان داده می شود. خدمات توانمندسازی مشتمل بر خدمات غیر مالی است که در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار می گیرد و در ازای بهره گیری شرکت های دانش بنیان از این خدمات، صندوق نوآوری و شکوفایی بخشی از هزینه خدمت را پرداخت می کند.
3خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی از طریق چه مجموعه هایی ارائه می شود؟

عمده خدمات توانمندساز صندوق نوآوری و شکوفایی توسط شرکت های توانمندسازی، تجاری سازی و مشاوره مدیریت عضو شبکه ملی توانمندسازی ارائه می شود. این شرکت ها و خدمات آنها توسط صندوق بررسی و سپس از طریق پورتالتوانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی به آدرس  cbd.nsfund.irبا ارائه تسهیلات ویژه به شرکت های دانش بنیان اعلام می گردد. همچنین صندوق بر حسن اجرای خدمات توسط شرکت های توانمندسازی نظارت می کند .

4آیا شرکت های دانش بنیان می توانند نیازمندی های توانمندسازی خود را به صندوق پیشنهاد دهند؟
بلی. از طریق بخش پیشنهاد خدمت توانمندساز در پورتال توانمندسازی می توانید نیازمندی های خود را به صندوق اعلام نمایید تا در صورت امکان، خدمات توانمندساز مورد نیاز به خدمات فعلی اضافه شود.
5ثبت نام جهت بهره برداری از خدمات توانمندسازی صندوق چگونه است؟

کلیه خدمات توانمندسازی صندوق از طریق پورتال توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی به آدرس cbd.nsfund.ir اطلاع رسانی می شود و در همین پورتال مراحل ثبت نام و نهایی سازی امور انجام می شود. لازم به ذکر است شرکت های دانش بنیان جهت استفاده از خدمات باید ثبت نام خود در پورتال توانمندسازی را تکمیل نمایند. شرکت های دانش بنیان می توانند با مراجعه به بخش ورود به پورتال، از نحوه ثبت نام در سایت مطلع شوند .

6مسئول مستقیم خدمات حوزه توانمندسازی در صندوق نوآوری و شکوفایی چه بخشی است و چگونه می توان با آن تماس گرفت؟

مدیریت توانمندسازی صندوق زیر نظر معاونت توسعه فعالیت نموده و  مسئول خدمات مرتبط با پورتال توانمندسازی می باشد. برای تماس با دفتر توانمندسازی می توانید با شماره تماس  42170691 و 42170692  تماس حاصل فرمائید .

لینک های مستقیم خدمات توانمندسازی و کیفی سازی شرکت های دانش بنیان
راهنمای ورود به پورتال توانمندسازی: کلیک کنید
اخبار و رویدادهای توانمندسازی و کیفی سازی: کلیک کنید
خدمات یادگیری (آموزشی) : کلیک کنید
خدمات مشاوره ساعتی: کلیک کنید
خدمات حمایت از زیرساخت های رقابتی: کلیک کنید
حمایت از اخذ استانداردهای ملی و بین المللی : کلیک کنید
حمایت از حضور در جوایز ملی و بین المللی: کلیک کنید
خدمات تجاری سازی: کلیک کنید
خدمات تدوین برنامه های راهبردی: کلیک کنید

سوالات مدیریت برونسپاری نظارت معاونت تجاری

1وظایف عمده مدیریت نظارت چیست؟
1. نظارت بر حسن اجرای طرح مصوب یا موضوع اعطای تسهیلات و تهیه گزارش لازم به منظور مشخص کردن پیشرفت فیزیکی طرح یا موضوع مصوبه . 2. تجویز پرداخت به موقع تسهیلات مالی مصوب به متقاضی متناسب با پیشرفت طرح یا موضوع مصوبه و عملیاتی نمودن تضمین ها و شرایط لازم ذکر شده در گزارش توجیهی یا مصوبه. 3. کمک به فراهم شدن شرایطی که بازپرداخت تسهیلات پرداختی تضمین شود (گرچه این شرایط قبل از اعطاء تسهیلات در گزارش توجیهی و مصوبه دیده شده است ) 4. کمک به حل مشکلات طرح مصوب یا موضوع اعطای تسهیلات. 5. جمع بندی نتایج حاصله از اجرای طرح یا موضوع تسهیلات، مقایسه با طرح مصوب یا موضوع اعطای تسهیلات و انعکاس مراتب به مرجع تصویب اعتبار. شایان ذکر است فرآیند نظارت پس از تصویب تسهیلات طرح و عقد قرارداد آغاز می‌شود. مبنای زمانی برای شروع برنامه عملیاتی، تاریخ پرداخت اول قرارداد اجرای طرح است.
2نقش مدیریت نظارت در فرآیند ارائه تسهیلات چیست؟
مدیریت نظارت در صندوق نوآوری و شکوفایی برای کسب اطمینان از تطبیق عملیات با اهداف پیش¬بینی شده تسهیلات مصوب برای طرح های شرکت¬های دانش بنیان شکل گرفته است که شامل حالت¬های زیر می¬شود: 1- عملیات با اهداف پیش بینی شده برابر است که نشانگر فعالیت مطلوب است. 2- عملیات انجام شده کمتر از فعالیت هایی است که در اهداف و برنامه پیش بینی شده است که در این صورت لازم است، انحرافات ارزش گذاری شده و نقاط ضعف عملیات معلوم و اصلاح شود. 3- عملیات انجام شده بیش از طرح و برنامه می باشد که در این صورت لازم است پس از مطالعۀ عوامل توفیق، نسبت به اصلاح برنامه ها و پیش بینی¬ها اقدام شود.
3فرآیند تأیید پرداخت های مرحله ای و ارجاع جهت صدور دستور پرداخت به چه ترتیب است؟

پرداخت اول:
پرداخت اول، با عقد قرارداد و اعلام آن به صندوق (به همراه مستندات پرداخت)، بدون هیچ گزارش و فرمی قابل تایید است، مگر آن که پرداخت اول با توجه به شرایط مصوبه صندوق منوط به تحقق شرایط خاصی باشد، در این صورت تحقق و احراز شرایط توسط ناظر/ کارگزار تأیید و به صندوق اعلام می شود. با اعلام موافقت کتبی صندوق/ معاونت، پرداخت اول قابل انجام خواهد بود.
تأیید پرداخت هر یک از مراحل:
تأیید پرداخت بر اساس گزارش ناظر فنی و تکمیل فرم­های مربوط، تأیید آن توسط مدیریت نظارت انجام شده و به معاونت تحویل می‌شود. ناظر در بررسی هر یک از مراحل مربوط به پرداخت‌های میانی قرارداد می­تواند مستندات هزینه­کرد تسهیلات پرداختی توسط صندوق تا آن مرحله را از شرکت متقاضی دریافت نماید. اما ملاک اصلی در تأیید پیشرفت هر مرحله، انجام فعالیت­ها مطابق با برنامه زمان­بندی است.

4گزارش نظارتی حاوی چه مطالبی است؟
1. شناسنامه نظارتی طرح. 2. برنامه عملیاتی زمان بندی شده مطابق طرح مصوب (با توجه به مرحله ای که نظارت انجام می‌شود). 3. برنامه نظارتی تدوین شده (با توجه به مرحله ای که نظارت انجام می‌شود). 4. انطباق معیارها و سنجه های قابل نظارت تعریف شده در بند 3. 5. اطلاعات گردآوری شده از وضعیت اجرای طرح یا موضوع اعتبار (مرحله ای که نظارت انجام می¬شود). 6. درصد پیشرفت فیزیکی طرح و مطابقت زمانی و هزینه‌ای با برنامه عملیاتی مصوب و مقایسه وضعیت اجرایی واقعی با برنامه مرحله ای ( طرح یا گزارش توجیهی تهیه شده ). 7. پیش‌بینی مرحله آتی که نشان‌دهنده چگونگی پیشرفت فیزیکی طرح و هزینه‌های مورد نیاز مرحله بعدی (گزارش منابع مصرفي هر کدام از فعاليتهای پیش بینی شده) و تعیین وضعیت طرح نسبت به هزینه ها و زمان‌های کل و باقیمانده. 8. انحرافات و مغایرت های موجود و اعلام انحرافات و مغایرت ها به مسئولین مربوطه نظارتی و اجرای طرح یا موضوع اعتبار. 9. پیشنهاد انجام اقدامات اصلاحی در اجرای طرح یا موضوع اعتبار(در صورت بروز انحراف و یا مغایرت). 10. نحوه بازخوردگیری مستمر به منظور رفع انحراف یا مغایرات.
5مبنای زمانی جهت خاتمه طرح چگونه در نظر گرفته می شود؟
حداکثر زمان مصوب برای اجرای طرح در قرارداد ذکر می شود. زمان پرداخت اول به عنوان شروع طرح محسوب می شود و شرکت متقاضی متعهد می شود که تمام مراحل اجرای طرح را در این دوره به اتمام رساند.
6هزینه های انجام فرآیند نظارت بر عهده چه کسی است؟
کلیه هزینه های انجام فرآیند نظارت شامل هزینه های کارشناسی،ماموریت، اسکان، غذا و ... به عهده صندوق نوآوری و شکوفایی است و شرکت های طرف قراردادهای تسهیلاتی با این صندوق از این پرداخت ها معاف هستند.

سوالات میز پذیرش

1هدف از تشکیل جلسه میز پذیرش چیست؟
تعامل با شرکت های دانش بنیان به منظور شناخت شرکت و کسب آگاهی از طرح ها، درخواست ها و نیازهای ایشان و معرفی گزینه های مناسب خدمات و تسهیلات صندوق در راستای پوشش این نیازها.
2میز پذیرش چه کمکی به شرکت های متقاضی می نماید؟
هدف میز پذیرش پیشنهاد مناسب ترین خدمت و تسهیلات، متناسب با وضعیت مالی و فنی شرکت است.
3اعضای میز پذیرش چه کسانی هستند؟
اعضای میز پذیرش عبارتند از: مدیر بازاریابی و پذیرش، کارشناسان مالی و اقتصادی حوزه پذیرش، مشاورین پذیرش و کارشناسان تخصصی درحوزه فعالیت های شرکت ها که از معاونت های مختلف دعوت می شوند.
4چه مواردی ازسوی شرکت ها در جلسه پذیرش مطرح می شود؟
شرکت ها در جلسات میز پذیرش موظفند رزومه فنی و اقتصادی شرکت، وضعیت مالی شرکت، فروش، بدهی ها، مطالبات، توان اجرایی، امکانات نرم و سخت افزاری شرکت , معرفی محصول دانش بنیان و برنامه اجرایی خود را مطرح نمایند.
5آیا خدمات و تسهیلات صندوق برای کلیه شرکت های دانش بنیان یکسان است؟
خیر. خدمات و تسهیلات ارائه شده صندوق به شرکت ها باتوجه به نوع دانش بنیانی و متناسب با طرح پیشنهادی، وضعیت مالی و اقتصادی شرکت متفاوت است
6میزان و نوع تسهیلات مناسب برای شرکت های دانش بنیان نوپا کدام است؟
میزان و نوع تسهیلات مناسب برای شرکت های دانش بنیان نوپا تا سقف 3 میلیارد ريال و عموماً شامل تسهیلات نمونه سازی و سرمایه در گردش می باشد. طرحهای شرکت های دانش بنیان نوپایی که دارای مزیت مالی و اقتصادی فراوان باشد می توانند از مشارکت صندوق نیز بهره مند باشند که در این نوع حمایت سقف ریالی شرکت های نوپا وجود ندارد.
7میزان و نوع تسهیلات مناسب برای شرکت های دانش بنیان تولیدی کدام است؟
میزان و نوع تسهیلات مناسب برای شرکت های دانش بنیان تولیدی عموماً سرمایه در گردش، تسهیلات نمونه سازی, خرید دفتر کاری, تسهیلات تولید صنعتی، لیزینگ و فروش اقساطی، ضمانت نامه ها و مشارکت با صندوق می باشد.
8آیا حضور در جلسات میز پذیرش برای شرکت های متقاضی تسهیلات، اجباری است؟
خیر. شرکت ها درصورت تمایل و جهت آشنایی با خدمات صندوق در جلسات پذیرش حضور می یابند.
9آیا نتایج جلسات میز پذیرش به منزله تصویب و تائید ازطرف صندوق نوآوری و شکوفایی تلقی می گردد؟
خیر. تعیین دقیق مبلغ و نوع تسهیلات پس از ارزیابی کارشناسی درمعاونت ای ذی ربط و کمیته اعتباری نهایی می گردد و جمع بندی حاصل در میز پذیرش با توجه به آئین نامه و مقررات صندوق و نیز رزومه فنی و اقتصادی شرکت ها, جنبه راهنمایی و پیشنهادی دارد.
10آیا جلسات میز پذیرش درصورت نیاز و درخواست شرکت ها امکان تکرار دارد؟
بلی. چنانچه اطلاعات طرح شده در جلسه پذیرش برای حصول نتیجه، کافی نباشد، ارائه پیشنهاد و جمع بندی به جلسه بعدی موکول می شود.
11آیا شرکت هایی که سابقاً در جلسه میز پذیرش حضور یافته و یا قبلاً از تسهیلات و خدمات صندوق بهره مند شده اند، الزاماً برای درخواست جدید خود، باید در میز پذیرش شرکت کنند؟
خیر. شرکت ها جهت اطلاع از آخرین خدمات و تسهیلات صندوق، مشروط به اینکه بین درخواست قبلی و فعلی فاصله زیادی باشد، می توانند مجدداً در جلسه پذیرش شرکت نمایند.
12جهت شرکت در جلسه میز پذیرش چه اقداماتی لازم انجام است انجام شود؟
شرکت های دانش بنیان پس از تکمیل پاورپوینت بارگذاری شده در سایت صندوق نوآوری و شکوفایی و ارسال آن به ایمیل میز پذیرش، و مطالعه دقیق PDF راهنما، با دفتر پذیرش تماس گرفته و زمان جلسه را تنظیم می نمایند.
13چه افرادی لازم است ازطرف شرکت های دانش بنیان در جلسه پذیرش حضور یابند؟
ترجیحاً مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره، کارشناسان فنی و مالی شرکت می توانند در جلسه پذیرش حضور یابند.
14آیا صرفا حضور در میز پذیرش تعهدی برای صندوق در ایجاد حمایت یا اعطای تسهیلات ایجاد می کند؟
خیر. شرکت جهت بهره مندی از هر یک از خدمت های صندوق لازم است فرایند تعریف شده برای آن خدمت را طی کند. خروجی میز پذیرش راهنمای شرکت در ارائه درخواست می باشد.
15آیا ارائه مستندات صورت های مالی، اظهارنامه مالیاتی، طرح توجیهی و سایر اسناد مالی در جلسه میز پذیرش اجباری می باشد؟
خیر. الزامی به ارائه اسناد مذکور در جلسه میز پذیرش نیست. با این حال در صورتی که شرکت هر یک از اسناد مذکور را در جلسه میز پذیرش به همراه داشته باشد، به ارائه راهکارهای بهتر به شرکت، کمک می

سوالات حقوقی

1اقدامات مورد نیاز جهت عقد قرارداد تسهیلات در واحد حقوقی چیست؟
پس از تماس با شماره مسئول دفتر حقوقی به شماره تماس 42170871 ، متقاضی برای مراجعه به پایگاه اینترنتی صندوق نوآوری و شکوفائی به نشانی nsfund.ir و سپس به ترتیب، مراجعه به بخش خدمات، کاربرگ های حقوقی و سپس بارگیری فرم های درخواست انعقاد عقد قرارداد، معرفی وثیقه ملکی، معرفی ضامن معتبر و معرفی ماشین آلات و تجهیزات با توجه به وثیقه مقرر شده در مصوبه کمیته اعتباری و پس از آن تکمیل فرم ها و ارسال آن به همراه پیوست های مورد نیاز به ایمیل واحد حقوقی به نشانی legal@nsfund.ir راهنمایی می گردد. پس از ارسال فرمها و مدارک متقاضی از طریق تماس با مسئول دفتر از صحت و تکمیل بودن اسناد ارسالی اطمینان حاصل می کند. در صورتیکه اسناد ارسالی کامل باشد، پرونده به یک کارشناس حقوقی مستقر در واحد حقوقی صندوق ارجاع، و از این طریق فرایند عقد قرارداد تا ترهین و توثیق تضمینات و امضای قرارداد و تنفیذ آن پیگیری خواهد شد.
2مهلت عقد قرارداد از زمان ابلاغ به شرکت چند روز است؟
اگر در نامه ابلاغ مصوبه به شرکت مدت تعیین نشده حداکثر 45 روز.
3در صورت انقضای مدت عقد قرارداد از سوی شرکت چه اقدامی باید صورت پذیرد؟
شرکت باید درخواست خود مبنی بر تمدید مدت قرارداد را به طور کتبی و مستدل خطاب به معاون مربوطه مطرح نماید تا مساله در کمیته اعتباری صندوق نوآوری و شکوفائی طرح و در خصوص آن تصمیم گیری گردد.
4اگر شرکتی به مفاد مصوبه ابلاغی اعتراض داشته باشد چه اقدامی می تواند انجام دهد؟
واحد حقوقی صندوق صرفاً مجری مصوبات بوده و هیچ اختیاری در تغییر مصوبه ندارد. شرکت می تواند اعتراض و دلایل آن را به طور کتبی خطاب به معاون مربوطه اعلام نماید. معاون محترم مربوطه در صورت موافقت با درخواست نسبت به انجام تشریفات قانونی اقدام خواهد کرد.
5ضامن معتبر کیست؟
ضامن معتبر عبارتست از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که پس از ارسال مدارک خود و انجام اعتبارسنجی از سوی صندوق، تمکن مالی ایشان جهت ضمانت احراز و تایید می گردد. مدارک مورد نیاز جهت معرفی ضامن معتبر در «فرم معرفی ضامن معتبر» موجود است.
6آیا ضامن میتواند از پرسنل خود شرکت تسهیالت گیرنده باشد؟
خیر.
7میزان وثایق و تضمینات مورد نیاز چقدر است؟
وثایق و تضمینات ارائه شده از سوی شرکت متقاضی (جز در موارد استثنایی) می بایست با توجه به مبلغ تسهیلات 105 تا 115 درصد اصل و فرع تسهیلات را پوشش دهد.
8آیا وثیقه ملکی می تواند متعلق به شخص دیگری جز شرکت تسهیلات گیرنده یا اعضای هیات مدیره باشد؟
بله، درصورتی که ملک موردنظر شرایطی که در دستورالعمل اخذ تضمینات آمده است را داشته باشد این امر امکانپذیر خواهد بود.
9آیا به جای وثیقه ملکی میتوان ضمانت نامه ارائه داد؟
بله امکان ارائه ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت قابل تمدید از بانکهای معتبر دارای مجوز از بانک مرکزی بجای سایر تضمینات وجود دارد.
10آیا سند غیر 6 دانگ (مثلا 2 دانگ از یک ملک) قابل ترهین است؟
خیر، امکان ترهین سند کمتر از 6 دانگ وجود ندارد. درصورت مشاع بودن مالکیت، کلیه مالکین باید بعنوان وثیقه گذار سند رهنی را امضا نمایند.
11اگر ارزش ملک بیش از میزان وثیقه مورد نیاز باشد می توان باقیمانده آن را در رهن بانک یا صندوق دیگری قرار داد؟
بله، شرکت می بایست درخواست کتبی خود را، به واحد حقوقی ارائه دهد تا موضوع در کمیته اعتباری طرح و در خصوص آن تصمیم گیری شود.
12شرایط ترهین ماشین آلات چیست؟
ترهین ماشین آلات و تجهیزات تنها در صورت درج در مصوبه کمیته اعتباری، پس از ارزیابی توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری، در دفتر اسناد رسمی و با هزینه متقاضی انجام می گیرد. لازم به ذکر است که منظور از ماشین آلات و تجهیزات، ماشین آلات منصوب در محل اجرای می باشند که بنا به مورد باید دارای فاکتور و بیمه نامه معتبر بوده و حداقل 130 درصد اصل و فرع تسهیلات را پوشش دهد.
13شرایط ترهین اموال غیرمنقول (املاک) چیست؟
ملک مورد وثیقه بایستی به صورت شش دانگ، بلامعارض، مفروز، محصور، ارزنده، سهل البیع و دارای سند مالکیت رسمی بوده و در طرح تعریض کوچه، خیابان و سایر طرح های شهرداری و راه سازی و مترو قرار نداشته باشد و دارای پایان کار باشد. این موارد توسط صندوق از مراجع ذیربط مانند شهرداری استعلام خواهد شد.
14آیا املاک واقع در شهرک های صنعتی پارکها و شهرک های علمی و تحقیقاتی قابلیت ترهین دارند؟ با چه شرایطی؟
در صورتی که این املاک محل اجرای طرح و دارای پایانکار باشد به شرط درج در مصوبه کمیته اعتباری و بلامانع بودن ترهین از نظر شهرک صنعتی یا پارک مربوطه، مورد قبول می باشد. لازم به ذکر است مبنای ترهین این املاک تا سقف 60 درصد ارزش کارشناسی می باشد.
15آیا امالکی که دارای مستاجر میباشند قابل ترهین هستند؟
بله درصورتی که قرارداد اجاره بیش از 1 سال نباشد و در املاک تجاری مستأجر فاقد حق سرقفلی یا کسب و پیشه و تجارت به هر نحو باشد.
16آیا صاحبان امضاء و ضامنین و وثیقه گذاران میتوانند در محل صندوق حضور نیافته و از طریق دیگری نسبت به امضای قرارداد اقدام نمایند؟
صاحبان حق امضاء باید در محل صندوق حضور پیدا کنند. حضور ضامنین جهت احراز هویت و تفهیم مسئولیت قراردادی به ایشان در زمان عقد قرارداد الزامی است. از ضامنین و صاحبان حق امضای شرکت وکالتنامه پذیرفته نمی شود. اما وثیقه گذاران می توانند با اعطای وکالت به اشخاص دیگر مطابق فرمت وکالتنامه مورد تأیید صندوق در محل صندوق و دفتر اسناد رسمی حضور پیدا نکنند. چنانچه اشخاص مذکور دارای عذر موجهی جهت حضور در محل صندوق می باشند (مانند بیماری مانع از حرکت) شرکت می تواند درخواست کتبی خود را جهت بررسی به واحد حقوقی ارائه نماید.
17آیا اعضای هیات مدیره میتوانند بجای چک شرکت، از چک شخصی خود جهت ارائه چکهای اقساط یا تضمین استفاده نمایند؟
خیر. با توجه به اینکه طرف اصلی قرارداد تسهیلات، شرکت می باشد لذا اخذ چک شخصی از اعضای هیات مدیره یا اشخاص ثالث بجای شرکت امکانپذیر نمی باشد.
18آیا امکان ترهین مازاد املاک در رهن سایر بانک ها و موسسات و صندوق ها نزد صندوق وجود دارد؟
شرکت می تواند درخواست خود را به همراه نامه موافقت مرتهن اول به واحد حقوقی صندوق ارائه نماید تا موضوع در کمیته اعتباری صندوق طرح و در خصوص آن تصمیم گیری شود.
19هزینه ارزیابی و ترهین وثائق و تضمینات بر عهده کیست؟
کلیه هزینه های انعقاد قرارداد، اعم از هزینه های مربوط به ارائه تضمینات و وثائق و همچنین ارزیابی و کارشناسی و کلیه هزینه های تنظیم سند رهنی با متقاضی تسهیلات است و باید قبل از انعقاد قرارداد یا اقدام صندوق پرداخت گردد.
20آیا امکان پذیرش املاک فاقد سند رسمی به عنوان وثیقه وجود دارد؟
خیر. املاک باید دارای سند و پلاک ثبتی باشند تا قابلیت ترهین داشته باشند.
21چه نوع ضمانت نامه ای جهت تضمین دریافت تسهیلات قابل ارائه است؟
ضمانت نامه باید بانکی و از نوع "تعهد پرداخت" و بدون قید و شرط و قابل تمدید ولو کراراً و مدت آن متناسب با مدت قرارداد باشد. درصورت انقضاء مدت ضمانتنامه قبل از انجام تعهدات و عدم تمدید آن از سوی متقاضی، صندوق نسبت به وصول وجه ضمانت نامه اقدام خواهد نمود.
22آیا جهت عقد قرارداد تسهیلات در واحد حقوقی حضور فیزیکی متقاضی الزم است؟
صرفاً یک بار، آن هم برای امضای قرارداد. سایر مراحل و تشریفات بصورت الکترونیک و تلفنی انجام می شود.
23آیا فرم های مورد نیاز جهت عقد قرارداد می بایست به صورت تایپی تکمیل گردد؟
بجز فرم درخواست انعقاد قرارداد که می بایست فایل متنی آن در قالبword ارسال شود، بقیه فرمها را می توان از بصورت تایپی یا دستی تکمیل و بعد از اسکن ایمیل نمود.
24آیا امکان ارائه تضمینات به صورت مرحله ای متناسب با پرداخت تسهیلات وجود دارد؟
درصورت درج در مصوبه اعتباری شرکت امکانپذیر است، درصورت عدم درج شرکت میتواند از طریق معاونت مربوطه درخواست خود را جهت ارائه مرحله ای تضمینات به مقام تصویب کننده ارائه دهد.
25آیا املاک اداری و تجاری به عنوان وثیقه مورد قبول میباشد؟
املاک تجاری و اداری ارزنده و سهل البیع درصورتیکه شخص ثالث حق سرقفلی یا کسب و پیشه نسبت به آن نداشته باشد و شرکت حق واگذاری آن را به هرشکل در سند رهنی از خود سلب نماید، بعنوان وثیقه قابل پذیرش هستند.
26ارزیابی اموال منقول و غیر منقول معرفی شده از سوی شرکتها به عنوان وثیقه از چه طریقی انجام می شود و هزینه آن بر عهده کیست؟
پس از تکمیل فرم معرفی ملک به عنوان وثیقه و پیوستهای آن، در صورت نبود مشکل و کامل بودن مستندات، واحد حقوقی صندوق بنا به مورد یک یا چند نفر از کارشناسان رسمی دادگستری معتمد را جهت ارزیابی ملک تعیین می نماید و یا طی نامه ای به کانون کارشناسان محل وقوع مال منقول یا غیرمنقول، درخواست معرفی کارشناس از ایشان می نماید. لازم به ذکر است کلیه هماهنگی های مربوطه و هزینه ها برعهده متقاضی تسهیلات بوده و صندوق هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد.
27آیا امکان اعتراض به نظریه کارشناسی ارزیابی وثائق وجود دارد؟
بله، چنانچه متقاضی تسهیلات به نظریه کارشناسی مبنی بر ارزیابی تضمینات و وثائق اعتراضی داشته باشد می تواند با هزینه خود درخواست کارشناسی مجدد کند. کارشناس یا خبره جدید از سوی صندوق یا کانون کارشناسان و مرکز مشاوران تعیین می گردد.
28آیا امکان تغییر و تبدیل وثائق و تضمینات و یا فروش آنها پس از عقد قرارداد وجود دارد؟
چنانچه شرکت پس از ترهین عقد تغییر وثیقه را داشته باشد، می بایست وثیقه ای که به لحاظ کیفیت معادل یا بهتر از وثیقه قبلی باشد را معرفی نموده و در صورت تایید آن با جلب نظر کارشناس، امکان تبدیل وثیقه وجود دارد. فروش وثیقه بعد از تنظیم سند رهنی به شخص ثالث، صرفاً، با موافقت کتبی و قبلی صندوق و با حفظ حقوق رهنی ممکن است. تغییر تضمینات از نوعی به نوع دیگر صرفاً زمانی ممکن است که وثیقه جدید به لحاظ کیفیت و ارزش از وثیقه قبلی بهتر باشد. (مثلا تبدیل ضامن به ضمانت نامه بانکی)
29فک رهن و استرداد تضمینات چه زمانی ممکن است؟
پس از اعلام کتبی حسابداری صندوق مبنی بر تسویه کامل بدهی شرکت.
30آیا امکان ترهین مطالبات متقاضی از دستگاههای اجرایی نزد صندوق یا تهاتر آن مطالبات با بدهی شرکت به صندوق وجود دارد؟
چنانچه دستگاههای دولتی در قبال مطالبات شرکت متقاضی اسناد خزانه یا اوراق مشارکت صادر نموده باشند امکان ترهین آن موجود است و شرکت می تواند درخواست کتبی خود را ارسال نماید، در غیر این صورت امکان ترهین وجود ندارد. ضمناً تهاتر مطالبات شرکتها از سایر دستگاههای دولتی با بدهی شرکت به صندوق بدلیل استقلال مالی و تشکیلاتی صندوق از وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی، به هیچ عنوان ممکن نیست.