shanesaz
دکتر وحدت خبر داد: حمایت ۴۰۰ میلیارد تومانی صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت
۲۰ مرداد ۱۳۹۸
site 1
در پنل مجمع پیشگامان اقتصاد دانش‌بنیان حوزه سلامت تشریح شد؛ خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی برای تامین دفاتر کاری شرکت‌های دانش بنیان
۲۰ مرداد ۱۳۹۸

نخستین مجمع پیشگامان اقتصاد دانش بنیان در حوزه سلامت- ۱۹ مرداد ۹۸

DSC_8782