فین استارز ۲۰۱۹ برگزار می شود
۲۶ فروردین ۱۳۹۸
۶۳
دکتر وحدت از برنامه‌ ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی در سال ۹۸ خبر داد: ایجاد زمینه همکاری بین خریداران بزرگ محصولات فناورانه و شرکت‌های دانش‌بنیان
۲۷ فروردین ۱۳۹۸

معاون صندوق نوآوری و شکوفایی تشریح کرد: سیاست‌های جدید صندوق نوآوری و شکوفایی در قبال شرکت‌های بزرگ و کوچک دانش‌بنیان

site 1

site 1

معاون تسهیلات و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر اینکه در دوره جدید توجه به شرکت‌های بزرگ دانش بنیان در اولویت قرار دارد، در عین حال درباره سیاست صندوق در قبال شرکت‌های کوچک گفت: در این دوره تعامل صندوق با شرکت‌های کوچک دانش‌بنیان به صورت غیرمستقیم خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر رضا قربانی در نشست مشترک مدیران صندوق نوآوری و شکوفایی با شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه برق و الکترونیک با اشاره به انبوه تقاضاهای وارده به صندوق از زمان تاسیس تاکنون گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی طی چهار سال گذشته، با انبوهی از تقاضاها مواجه بود که غالب آنها از طرف شرکت‌های کوچک دانش بنیان بود. در نتیجه فرصت مدیریت با توجه به حجم تقاضا، کمتر و مشکلات در این زمینه بیشتر شد.
وی افزود: با فروکش کردن اولیه این موج در سال‌های ۹۶ و ۹۷، فرصت بازنگری در سیاست‌های صندوق فراهم و توجه به شرکت‌های بزرگ دانش بنیان نیز در اولویت قرار گرفت.
معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه به سیاست‌های جدید این صندوق در قبال شرکت‌های دانش بنیان کوچک اشاره کرد و گفت: سیاست صندوق نوآوری و شکوفایی به گونه‌ای پیش خواهد رفت که تعامل با اینگونه شرکت‌ها به صورت غیرمستقیم انجام شود. این امر باعث سهولت دسترسی این شرکت ها به منابع مالی و افزایش رضایتمندی به واسطه بهره مندی از ظرفیت های تخصصی و جغرافیایی صندوق های پژوهش و فناوری خواهد شد.
قربانی همچنین با اشاره به تسهیلات درنظر گرفته برای شرکت‌های کوچک دانش بنیان تصریح کرد: صندوق نوآوری ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مستقیم و ۷۵۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای شرکت‌های کوچک از طریق صندوق های پژوهش و فناوری درنظر گرفته است تا نیازی به مراجعه مستقیم این شرکت‌ها به صندوق نباشد.
وی با بیان اینکه در حوزه شرکت های بزرگ با توجه به اعتبار این شرکت ها در شبکه بانکی، سیاست اصلی صندوق هم افزایی ناشی از منابع بانکی، ظرفیت و اعتبار بانکی شرکت های دانش بنیان بزرگ و منابع صندوق نوآوری و شکوفایی است، افزود: این هم افزایی باعث سهولت در دسترسی، متناسب سازی و ارزان شدن تسهیلات خواهد شد.
وی در پایان با تاکید بر لزوم استفاده از بسته های مالی برای موفقیت در کسب بازار در پروژه‌های دانش بنیان افزود: بسیاری از پروژه‌ها به خصوص در ابتدای کار با مشکل مواجهند و نیازمند استفاده از بسته های مالی هستند. یکی از عوامل تسخیر بازار داخلی از سوی شرکت‌های خارجی در ایران ارائه همین بسته‌های مالی بوده است که اجازه جذب سریع و توسعه در بازار را برای آنها فراهم می‌کند. در نتیجه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در تلاش است تا با ارائه بسته های کمکی مالی مناسب و جذب تسهیلات برای شرکت‌ها، فضای کسب و کار شرکت های دانش بنیان را بهبود بخشد.