معاونت توسعه منابع و پشتیبانی

معاون توسعه منابع و پشتیبانی صندوق نوآوری و شکوفایی: آقای سید موسی جلالی

حوزه فعالیت معاونت توسعه منابع و پشتیبانی شامل بخش های زیر است :

مدیریت منابع انسانی و تحول اداری

 • طرح ریزي و اجراي سیاست ها و رویه هاي مرتبط با منابع انسانی در جهت تحقق اهداف سازمان،
 • همکاری در طراحی راهبردها و رویه هاي مدیریت منابع انسانی در سازمان شامل تدوین نقشه استراتژیک منابع انسانی، برنامه عملیاتی، فرآیندها، شاخص ها

مدیریت امور مالی

 • برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی
 • حسابداری و کنترل هزینه‌ها
 • ارزیابی عملکرد مالی
 • انجام امور حسابداری درآمد شامل پردازش اعتبارات مشتریان(شرکت‌ها، صندوق‌ها و کارگزاران)
 • دریافت و بررسی فاکتورهای مشتریان
 • پردازش حساب های دریافتنی مدیریت و پردازش دریافتی‌ها، رفع مغایرت ها، مدیریت و پردازش کسورات
 • تنظیم حسابها و تهیه آمار ماهیانه مربوط به تسهیلات اعطایی

مدیریت پشتیبانی

 • تملیک دارایی‌های غیر منقول شامل تبیین استراتژی‌های بلند مدت اموال، توسعه ساخت یا تغییر مکان، برنامه‌ریزی امکانات مورد نیاز
 • فراهم کردن فضای کاری
 • اجرای کلیه امور رفاهی و تعاون شامل امور مربوط به وام های مختلف، کمک های غیرنقدی و هزینه عائله مندی کارکنان در چهارچوب مقررات موضوعه
 • هماهنگی برنامه های تعاونی مسکن و صندوق بازنشستگی
 • هماهنگی برنامه های تفریحی و ورزشی صندوق

مدیریت حقوقی و امور قراردادها

 • بررسی مستندات پیوست قرارداد از واحد نظارت و تنظیم قرارداد با شرکت های دانش بنیان برای اخذ تسهیلات و خدمات
 • پیگیری دریافت و ثبت اطلاعات قراردادهای منعقده میان عاملان مالی و شرکت ها و موارد ذیربط