معاونت توسعه

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی: آقای دکتر سیاوش ملکی فر

حوزه فعالیت معاونت توسعه شامل بخش های زیر است:

مدیریت توانمند سازی

 • تدوین سند استانداردهای توانمند‌ی شرکت‌ها در حوزه دانش‌ بنیان
 • شناسایی توانمند‌سازهای مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان شامل دوره‌های آموزشی، استانداردهای ملی و بین‌المللی، جایزه‌ها
 • انتخاب شرکت‌های تجاری‌سازی مشاور صندوق جهت اجرای برنامه‌های توانمند‌سازی
 • اثربخشی در شرکت‌ها
 • طراحی و راه اندازی شبکه ملی توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان با محوریت صندوق نوآوری و شکوفایی
 • ارائه خدمات توانمندسازی یادگیری مشتمل بر دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و سمینارهای تخصصی(به صورت داخلی یا برون سپاری)
 • ارائه خدمات حمایت از توسعه زیرساخت‌های رقابتی غیرمالی شرکت‌های دانش‌بنیان شامل جوایز، استانداردها ، پتنت ... (به صورت داخلی یا برون سپاری)
 • مدیریت شبکه ملی توانمندسازی جهت ارائه خدمات توانمندسازی به شرکت‌های دانش‌بنیان
 • مدیریت پرتال توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی
 • همکاری در انجام مطالعات، تدوین سیاست ها و اجرای برنامه ها، دستورالعمل ها، رویه ها و استانداردهای کاری مربوطه
 • همکاری در دیگر برنامه های عمومی مصوب صندوق

واحد امور مشتریان

  واحد امور مشتریان در راستای بهبود ارتباط و تعامل صندوق نوآوری و شکوفایی با شرکت های دانش بنیان و سایر بازیگران اکوسیستم نوآوری کشور ، خدمات زیر را ارائه می دهد:

  • مشاوره  و راهنمایی مشتریان قبل و در طی فرایند اخذ تسهیلات و خدمات صندوق.
  • پاسخگویی و ارائه خدمات پشتیبانی به صورت آنلاین، تلفنی و حضوری.
  • دریافت، رسیدگی و پیگیری شکایات مشتریان وسایر مخاطبان.
  • دریافت و پیگیری پیشنهادهای مشتریان و سایر مخاطبان در خصوص بهینه سازی خدمات صندوق.
  • نظرسنجی و پایش سطح رضایت مشتریان .