معاونت برنامه ریزی

معاون برنامه ریزی: آقای روح ا... ذوالفقاری

حوزه فعالیت معاونت برنامه ریزی شامل بخش های زیر است:
مدیریت مطالعات و برنامه­ ریزی راهبردی:

 • نیازسنجی مطالعاتی واحدهای مختلف صندوق
 • مدیریت و مطالعات حوزه مدیریت فناوری
 • تأمین مالی نوآوری و اقتصاد فناوری و دیگر مطالعات کلان مورد نیاز اجزاء و واحد های صندوق
 • تلفیق و یکپارچه سازی برنامه‏ های عملیاتی واحدها و تدوین برنامه عملیاتی سالانه صندوق با هدف هماهنگی و  همسوئی واحدهای مختلف با اهداف کلان صندوق
 • تشکیل اتاق‏های فکر و ایده‏پردازی در جهت ارائه راهکارهای نوین برای تحقق مأموریت صندوق

مدیریت سیستم­ها و روش­ها:

 • برنامه ‏ريزي و مطالعات مستمر بمنظور شناخت کلیه فرآيندها و روش‏هاي كار
 • اجرای برنامه‌های بازمهندسي فرآیندها و بهبود مستمر بر اساس گزارش­های سنجش عملکرد فرایندها
 • اقدامات لازم جهت استقرار و نگهداري نظام مديريت كيفيت و ساير سيستم‌هاي نوين مديريتي مورد نياز

مدیریت پایش و ارزیابی عملکرد:

 • اجرای برنامه دوره ای سنجش عملکرد کلی صندوق نسبت به برنامه راهبردی و شاخص‌های کلان عملکردی
 • پایش مستمر عملکرد صندوق به منظور اجرای فرآیند تحلیل اثربخشی اهداف و برنامه ها بر اساس شاخص های پایش
 • تولید و نظارت بر تولید گزارش‌های مختلف مورد نیاز بخش‌های مختلف

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات:

 • مدیریت اطلاعات صندوق شامل توسعه استراتژی‌های مدیریت اطلاعات
 • تبیین معماری اطلاعات صندوق
 • مدیریت منابع اطلاعاتی
 • اجرای مدیریت محتوا و داده‌های صندوق
 • مدیریت طراحی
 • استقرار و نگهداشت مرکز داده و سیستم‌ها و سرویس‌های مربوطه
 • ارائه خدمات پشتیبانی کاربران شامل خدمات زیرساخت، شبکه، سخت‌افزار، سیستم‌های اطلاعاتی، VOIP و بی‌سیم

مدیریت توسعه و امور بانکها

 • ارزیابی عملکرد خدمات موجود در مقابل فرصت‌های بازار و نیازهای متقاضیان
 • بررسی امکان رفع نیازهای متقاضیان و راهکارهای مربوطه
 • شناسایی فرصت‌های همکاری با نهادهایی که در تعریف خدمات جدید ذینفع هستند
 • طراحی اولیه، شبیه‌سازی و اندازه‌گیری اثربخشی خدمات جدید متناسب با مأموریت صندوق و مطالعات نیازسنجی
 • همکاری با واحد سیستم‌ها و روش‌ها به منظور طراحی چارچوب و رویه‌های خدمات جدید
 • هدایت تعامل با بانک‌ها بر اساس سیاست‌های مصوب و نظرات رئیس صندوق در این زمینه
 • برنامه‌ریزی و تعیین بسترهای همکاری با بانک‌ها در راستای توسعه و بهبود خدمات صندوق
 • طراحی خدمات مشترک با بانکها و روشهای ارائه آن به شرکت‌های دانش‌بنیان
 • مدیریت همکاری تا نهایی کردن هر خدمت (با هر بانک) و شیوة ارائه آنها