مشارکت


مشارکت حقوقی و مدنی صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های دانش بنیان شرکت­های دانش بنیان پس از ارزیابی های فنی و اقتصادی مطابق با معیارهای صندوق صورت می­گیرد. علاوه بر این صندوق نوآوری و شکوفایی آمادگی تأسیس و یا حضور در صندوق­های خطرپذیر (VC) با مشارکت فعالین این حوزه را دارد.

مشارکت در سرمایه گذاری برای طرح های شیرین سازی آب