۱E8A2851
آیین رونمایی از همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق های پژوهش و فناوری-۱۹ اسفند ۱۳۹۷
۱۹ اسفند ۱۳۹۷
site 0001
گسترش چتر حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی با اختصاص هزار میلیارد تومان به صندوق‌های پژوهش و فناوری
۱۹ اسفند ۱۳۹۷

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران: فرصت جدید حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان باعث تقویت اقتصاد دانش بنیان خواهد شد

siteث ۱

siteث ۱

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران فرصت جدید پیش‌آمده در تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان که صبح امروز در قالب «برنامه همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق‌های پژوهش و فناوری» رونمایی شد، را باعث افزایش تاثیرگذاری در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، محمد مهدی فریدوند در مراسم رونمایی از برنامه همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق‌های پژوهش و فناوری که صبح امروز در مجتمع شکوفایی شرکت‌های دانش بنیان برگزار شد، با اشاره به فرصت جدید پیش آمده در تامین مالی شرکت‎های دانش‌بنیان گفت: تغییرات ایجاد شده امیدها را افزایش داده و در این فرصت کوتاه نیز اثرات خود را در حوزه دانش بنیان گذاشته است.
وی افزود: در این فرصت محدود، همکاری بین صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق پژوهش و فناوری به مرحله قرارداد رسیده است که این انتظار وجود نداشت.
فریدوند با اشاره به اثرگذاری صندوق‎های پژوهش و فناوری در حوزه پذیرش ریسک شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: یکی از کارکردهای صندوق‌های پژوهش و فناوری پذیرش ریسک ضمانت‌نامه‌ها است. اکنون حجم ضمانت‌نامه‌های صندوق‌های پژوهش و فناوری هزار میلیارد تومان است که نشان‌دهنده اثرگذاری آنها در حوزه فناوری است و کمک به صندوق‌ها اثرگذاری بسیاری در حوزه فناوری کشور خواهد داشت.