مجتمع فناوری علوم پزشکی

مجتمع فناوری شماره 6 علوم پزشکی

صندوق نوآوری و شکوفایی

سرمایه گذار

شرکت های دانش بنیان

بهره بردار

7 طبقه، 1 طبقه پارکینگ زیرزمین، 1طبقه همکف به صورت لابی و پارکینگ و 5 طبقه مسکونی

تعداد طبقات

483/20 مترمربع

مساحت عرصه

2206 مترمربع

زیربنای ناخالص

1465/75 مترمربع

زیربنای خالص

10 واحد

تعداد واحد

133 و 160 متر مربع

مساحت واحد ها

 

نشانی :خیابان کارگر شمالی، حد فاصل خیابان فاطمی و بلوار کشاورز، خیابان همدان، پلاک ۶ و ۸