معرفی مجتمع فناوری شریف

مجتمع فناوری شماره 2 شریف

صندوق نوآوری و شکوفایی

سرمایه گذار

شرکت های دانش بنیان

بهره بردار

9 طبقه شامل 2 طبقه پارکینگ در زیرزمین، طبقه همکف به صورت لابی، پارکینگ و تجاری و طبقات اول الی ششم واحدهای اداری

تعداد طبقات

776 مترمربع

مساحت عرصه

5510 مترمربع

زیربنای ناخالص

3432 مترمربع

زیربنای خالص

36 واحد

تعداد واحد

از 80 مترمربع الی 125 مترمربع

مساحت واحد ها

 

نشانی :خیابان آزادی، خیابان حبیب زادگان، نبش کوی فاطمی، پلاک ۱