معرفی مجتمع فناوری امیرکبیر

مجتمع فناوری شماره 5 امیرکبیر

صندوق نوآوری و شکوفایی

سرمایه گذار

شرکت های دانش بنیان

بهره بردار

6 طبقه، دارای یک طبقه پارکینگ در زیرزمین -2

تعداد طبقات

700 مترمربع

مساحت عرصه

3202 مترمربع

زیربنای ناخالص

2164 مترمربع

زیربنای خالص

20 واحد

تعداد واحد

از 68 مترمربع الی 150 مترمربع

مساحت واحد ها

 

نشانی : خیابان فلسطین، خیابان بزرگمهر، تقاطع خیابان فریمان، نبش کوی بوجاری صفت، پلاک ۱