متقاضی مشارکت


مشارکت حقوقی و مدنی صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های دانش بنیان شرکت­های دانش بنیان پس از ارزیابی های فنی و اقتصادی مطابق با معیارهای صندوق صورت می­گیرد. علاوه بر این صندوق نوآوری و شکوفایی آمادگی تأسیس و یا حضور در صندوق­های خطرپذیر (VC) با مشارکت فعالین این حوزه را دارد.

متقاضیان مشارکت مراحل زیر را می باید طی کنند


 
logo۱

گام اول

ثبت درخواست (کاربرگ مقدماتی معرفي طرح شرکت دانش‌بنیان)
logo۲

گام دوم

تکمیل کاربرگ تخصصی توسط شرکت و تعامل با شرکت با صندوق تا تهیه گزارش مقدماتی سرمایه گذاری (کاربرگ بررسی طرح‏ها و پروژه‏های سرمایه گذاری)
logo۳

گام سوم

بررسی طرح در شورای سرمایه گذاری
 
logo۴

گام چهارم

تهیه FS توسط شرکت و تعامل با صندوق تا تهیه گزارش نهایی و استخراج مدل مشارکت
logo۵

گام پنجم

بررسی گزارش و تصمیم گیری در نهاد تصویب کننده و صدور مصوبه
logo۶

گام ششم

عقد قرارداد