متقاضی دفترکار

متقاضیان دفترکار مراحل زیر را می باید طی کنند


 
logo۱

گام اول

ثبت درخواست (کاربرگ مقدماتی دریافت تسهیلات دفتر کار)
logo۲

گام دوم

اعتبار سنجی و تهیه گزارش اعتباری شرکت
logo۳

گام سوم

بررسی گزارش و تصمیم گیری در نهاد تصویب کننده و صدور مصوبه
 
logo۴

گام چهارم

واریز پیش پرداخت توسط شرکت و عقد قرارداد واگذاری
logo۵

گام پنجم

تحویل واحد به شرکت
logo۶

گام ششم

انتقال سند بعد از تکمیل فرآیند پرداخت