۶۵۲۳
۶ صندوق مشارکتی در کشور راه‌اندازی می‌شود
۲۱ مرداد ۱۳۹۷
site 1
طرح های فناورانه مناطق محروم حمایت می شوند
۲۷ مرداد ۱۳۹۷

صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت‌های دانش‌بنیان در نوسانات ارزی حمایت می کند

site 1

site 1به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت‌های دانش‌بنیانی که در دوران تلاطمات ارزی خرید خارجی داشته اند و وام آنها در صندوق مصوب شده است، در چتر حمایتی صندوق قرار خواهند گرفت.

شرکت‌های دانش‌بنیانی که طرح‌های مصوب در صندوق نوآوری و شکوفایی داشته باشند، در صورتی که نرخ ارز بر قیمت تمام شده محصولات آن‌ها اثرگذار باشد، در قراردادهای آن‌ها با صندوق تجدیدنظر خواهد شد و این شرکت ها می توانند درخواست افزایش وام نمایند.

همچنین در صورتی که شرکت‌ها در دوران تحریم با مشکلاتی مواجه شوند و توانایی عودت وام را نداشته باشند صندوق به آنها امهال می‌دهد.

شرکت ها می توانند نامه درخواست افزایش وام را همراه با مدارک مثبته(دال بر افزایش قیمت مواد اولیه یا تجهیزات مبتنی بر افزایش نرخ ارز) به دبیرخانه صندوق نوآوری و شکوفایی ارسال نمایند.

لازم به ذکر است درخواست ها در کمیته تسهیلات بررسی می شود و در صورت تایید میزان وام تغییر می یابد.