باسط-پژوه-تهران
تولید دستگاه مرکز اندازه‌گیری B851
۱۹ اسفند ۱۳۹۷
ایریسا
سیستم­های اطلاع­ رسانی جامع و پیشرفته با رویکرد منابع سازمانی
۱۹ اسفند ۱۳۹۷

تولید نانو کامپوزیت های پیشرفته برای بسته بندی

بسپار-پیشرفته-شریف

نام شرکت: شرکت بسپار پیشرفته شریف

معرفی کلی طرح، محصول آن و خروجی های مورد انتظار

محصول تولیدی این شرکت "گرانول‌های نانو کامپوزیتی" است که مشتریان آن صنایع بسته بندی برای تولید کنندگان مواد غذایی می‌باشند. بطور کلی این محصول امکان ماندگاری مواد غذایی را در فروشگاهها و یخچال‌های خانگی را افزایش می دهد.

  معمولاً بسته بندی از مواد غذایی در مقابل نفوذ عوامل خارجی و همچنین فرار خواص داخلی آن محافظت می نماید. وجود هوا درون بسته می تواند باعث فساد ماده داخل آن شود. به این لحاظ تخلیه هوا و یا تزریق گازهای بی اثر درون بسته و یاکنترل این گازها راه حل مناسبی برای مقابله با رشد باکتری ها بدون از دست رفتن خواص، تازگی و شادابی محصول است. این محصولات به عنوان ظروف بسته بندی مواد غذایی و کشاورزی نقش کنترل کننده اتمسفر داخل بسته بندی را ایفا میکند .