توانمندسازی

برنامه های راهبردی دفتر توانمندسازی
(وب سایت توانمندسازی وکیفی سازی شرکت های دانش بنیان)

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف توسعه رقابت ­پذیری شرکت‌های دانش بنیان در سطح ملی و بین المللی از نیمه دوم سال 1394 آغاز به فعالیت نموده است. این دفتر بر اساس مطالعات بین المللی و ملی و با استفاده از نظرات مشاوران تخصصی و شرکت­های دانش بنیان، اقدام به تدوین برنامه ای راهبردی و عملیاتی جهت ارائه مشوق ها و تسهیلات توانمندساز به شرکت­های دانش بنیان نموده­است. بر این اساس هفت طرح راهبردی با عناوین توانمندسازی پایه، توانمندسازی اختصاصی، خوشه برتر، شرکت رقابت پذیر، کارگزار راهنما، شبکه ملی توانمندسازی و پیمایش هدفمند به همراه 46 برنامه عملیاتی برای تحقق اهداف چهارگانه ذیل طراحی گردید.

  • ارتقاء توانمندی­های شرکت­های دانش بنیان از زمان آغاز تا پایان تعامل با صندوق نوآوری و شکوفایی در ابعاد مختلف، جهت تحقق رشد پایدار آن­ها در تمامی مناطق ایران
  • حمایت از شکل­ گیری خوشه­ های فناوری و نوآوری شرکت­های دانش بنیان در راستای ارتقاء توانمندی های مکمل و تکمیل زنجیره ارزش خوشه­ ها
  • حمایت از ایجاد زیرساخت­ها و استانداردهای ملی و بین-المللی جهت ارتقاء توانمندی­های شرکت های دانش بنیان جهت رقابت پذیری در سطح ملی و بین المللی
  • حمایت از تقویت و شکل گیری اکوسیستم مجموعه ­های توانمندساز شرکت­های دانش بنیان اعم از شرکت­های خدمات تجاری­سازی، کارگزاران صندوق و صندوق های همکار و نهادهای واسط در تمامی مناطق ایران خلاصه­ای از رویکرد طرح­های مذکور در ذیل ارائه شده­است.

 

انواع خدمات توانمندسازی و کیفی سازی شرکت های دانش بنیان

خدمات یادگیری (آموزشی) : کلیک کنید
یادگیری، فعالیتی مستمر جهت بلوغ هر چه بیشتر شرکت های دانش بنیان می باشد .
خدمات یادگیری صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شبکه ملی توانمندسازی در سه حوزه  الف) استراتژی، هوشمندی و مدیریت فناوری، ب) عملیات فنی و تجاری و ج) مدیریت بنگاه به دو صورت آنلاین و حضوری ارائه می شود . 

خدمات مشاوره ساعتی : کلیک کنید
شرکت های دانش بنیان می توانند به صورت آنلاین یا حضوری از خدمات مشاوره ای ارائه شده توسط  مشاوران صندوق نوآوری و شکوفایی که در 16 حوزه اولویت دار برنامه ریزی شده است، بهره مند شوند.
در راستای تسهیل استفاده شرکت های دانش بنیان از این خدمات، صندوق نوآوری و شکوفایی، اقدام به حمایت از شرکت های دانش بنیان جهت استفاده از این خدمات مشاوره ای می نماید.

خدمات حمایت از زیرساخت های رقابتی : کلیک کنید

حمایت از اخذ استانداردهای ملی و بین المللی : کلیک کنید

صندوق نوآوری و شکوفایی با توجه به اهمیت دریافت استانداردهای ملی و بین المللی توسط شرکت های دانش بنیان و حضور آن ها در جوایز ملی و بین المللی مرتبط با توسعه فناوری و نوآوری، تسهیلات بلاعوضی را با شرایط ویژه به شرکت های دانش بنیان جهت دریافت استانداردها و جوایز ارائه می نماید . شرکت­های دانش­بنیان می توانند جهت اخذ استانداردهای ملی و بین­المللی(ISO 9001,18001,14001 و استانداردهای تخصصی و نشان ملی استاندارد) در قالب خدمت توانمندساز حمایت از توسعه زیرساخت­های رقابتی از حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی بهره مند شوند.. بدین منظور جهت اعتبار و صحت گواهینامه­های مذکور، دفتر توانمندسازی 14 مرجع صادرکننده استاندارد و 33 شرکت ارایه دهنده خدمات مشاوره را جهت پیاده­سازی و دریافت استانداردها معرفی نموده­است. سقف استفاده از تسهیلات بلاعوض جهت دریافت استانداردملی و بین­المللی با احراز شرایط به ازای هر شرکت دانش­بنیان 18 میلیون تومان می­باشد .

خدمات تجاری سازی: کلیک کنید
خدمات تجاری سازی توسط شبکه ملی توانمندسازی و با توجه به نیاز هر شرکت ارائه می شود.
این خدمات در قالب پروژه ای و با همکاری شرکت های تجاری سازی و توانمندسازی به شرکت دانش بنیان ارائه می گردد. صندوق نوآوری و شکوفایی با ارائه تسهیلات ویژه، حامی شرکت های دانش بنیان جهت بهره مندی از این خدمات اختصاصی می باشد.

 

ماوس را برروی تصویر حرکت دهید تا تصویر را در ابعادی بزرگتر ببینید.

خدمات توانمندسازی
طرح های راهبردی