تسهیلات

کاربرگ های مورد نیاز شرکت های دانش بنیان درخواست کننده تسهیلات

 

خدمات تسهیلات صندوق در حال حاضر شامل مجموعه اقداماتی است که برای تأمین منابع مالی یا ضمانتی مورد نیاز شرکتهای دانش بنیان صورت میپذیرد و شامل انواع وام (قرض الحسنه ، ترجیحی یا متعارف) برای انواع کاربردها (سرمایه در گردش ، سرمایه ثایت) ، انواع ضمانتنامه (شرکت در مناقصه ، حسن انجام کار ، پیش پرداخت) ، لیزینگ (اجاره به شرط تملیک / فروش اقساطی) و یارانه سود تسهیلات بانکی میباشد.

تعاملات مناسب با بانکها توسط این صندوق سبب شده که شرکتهایی که در نظام بانکی از اعتبار لازم برخوردار نیستند بتوانند از خدمات بانکی بهره مند شوند.

تاکنون شرکتهای دانش بنیان گیرندة اصلی تسهیلات صندوق بوده اند و علاوه بر آنها شرکتهای خدمات تجاری سازی نیز از این تسهیلات بهره مند شده اند. زمینه برای استفاده صندوقهای پژوهش و فناوری نیز از تسهیلات صندوق فراهم شده است.