• شرکت­های دانش­ بنیان زیرمی­توانند از خدمت ضمانتنامه استفاده کنند:
    • نوپای نوع ۱
    • نوپای نوع ۲
    • تولیدی نوع ۱
    • تولیدی نوع ۲
  • ارائه ضمانتنامه برای شرکت­های دانش بنیان فاقد سقف است.
  • شرایط و مدارک مورد نیاز جهت استفاده از هر یک از انواع ضمانتنامه به شرح زیر است:
نوع ضمانتنامه شرایط استفاده محل مصرف مدارک مورد نیاز
ضمانت نامه اعتباری دارا بودن مصوبه وام از یک نهاد مالی معتبر پوشش کسر وثیقه شرکتهای دانش بنیان متقاضی وام ، حداکثر تا ۷۰ درصد اصل و فرع مبلغ وام نامه درخواست
مصوبه وام از طرف نهاد اعطا کننده تسهیلات
شرکت در مناقصه داشتن آگهی دعوت به مناقصه یا نامه کارفرما در این رابطه ارائه تضمین جهت شرکت در مناقصات برای شرکتهای دانش­بنیان نامه درخواست
آگهی شرکت در مناقصه
حسن انجام کار / تعهدات دارا بودن نامه کارفرما، پیش قرارداد یا قرارداد امضا شده ارائه تضمینات قراردادهای منعقده نامه درخواست
قرارداد امضاء شده یا پیش­قرارداد یا نامه کارفرما
پیش پرداخت دارا بودن قرارداد امضا شده ارائه تضمین جهت دریافت پیش پرداخت قراردادها نامه درخواست
قرارداد امضاء شده
حد اعتباری ارائه ضمانت نامه به شرکتهای دانش بنیان در رابطه با محصولات دانش بنیان آن­ها نامه درخواست
پوشش ریسک

دانش فنی

ارائه تضمین کیفیت محصول دانش­بنیان موضوع قرارداد نامه درخواست
قرارداد امضاء شده

در تمامی خدمات ضمانت نامه ای دارا بودن وضعیت اعتباری مناسب اعم از نداشتن چک برگشتی و تسهیلات بانکی سررسید گذشته توسط شرکت و اعضای هیات مدیره و … الزامی می باشد.

خواهشمند است پیش از ورود به سامانه و ثبت درخواست، مدارک مورد نیاز را آماده فرمایید.