رییس صندوق نوآوری و شکوفایی به استان گیلان سفر کرد
۲۰ شهریور ۱۳۹۷
site 1
امضای توافق نامه مرکز منطقه ای (هاب) توانمندسازی بین صندوق نوآوری و شکوفایی و پارک علم و فناوری استان گیلان
۳ مهر ۱۳۹۷

برگزاری ٣۶ جلسه مشاوره عارضه یابی و ١۶ جلسه ارایه تسهیلات صندوق به شرکت های دانش بنیان گیلان

۱۴۷۸

۱۴۷۸به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، در راستای تمرکز زدایی و بهره مندی بیشتر و بهتر شرکت های دانش بنیان از خدمات صندوق و همزمان با سفر استانی ریاست صندوق،جلسات مشاوره توانمندسازی و میز پذیرش خدمات صندوق به صورت اختصاصی برای شرکت های دانش بنیان استان گیلان برگزار شد.

در همین راستا واحد توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی ٣۶ جلسه مشاوره تخصصی برای شرکت های دانش بنیان استان گیلان را برگزار کرد.

۷۹

جلسات مشاوره تخصصی توسط مرکز مشاوره شکوفایی در محل پارک علم و فناوری گیلان با موضوعات مدیریت صادرات، تامین مالی و سرمایه گذاری، بیمه و تامین اجتماعی، مدل مسب و کار، مالیات و بازاریابی برگزار شد.
همچنین میز پذیرش صندوق ۱۶ جلسه با هدف معرفی خدمات صندوق و بررسی اختصاصی طرح شرکت دانش بنیان و پیشنهاد و کمک به دریافت تسهیلات در استان گیلان برگزار کرد.