IMG_2466
بازدید دکتر واعظی از نمایشگاه نوآوری صنعت غذا و نوشیدنی در صندوق نواوری و شکوفایی-۱۲ شهریور ۹۸
۱۳ شهریور ۱۳۹۸
site 1658
بازدید رییس دفتر رییس جمهور از اولین مدرسه تابستانی فناوری اطلاعات
۱۳ شهریور ۱۳۹۸

بازدید رییس دفتر رییس جمهور از برگزاری اولین مدرسه تابستانی فناوری اطلاعات در صندوق نوآوری و شکوفایی-۱۲ شهریور ۹۸

IMG_1983