mashad
نشست رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با شرکت های دانش بنیان و فناور استان خراسان رضوی
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
۹۸۷
نمایشگاه محصولات خاتمه یافته فنی استان خراسان رضوی برگزار شد
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

امضای تفاهم نامه مرکز منطقه ای (هاب) توانمندسازی بین پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی و صندوق نوآوری و شکوفایی

۹۸۵

۹۸۵تفاهم نامه همکاری در زمینه توانمندسازی شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی فیمابین صندوق نوآوری و شکوفایی و پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی در محل سالن اجتماعات دانشگاه فردوسی مشهد امضا شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، این تفاهم نامه توسط دکتر امیر ملک زاده مدیر منطقه ویژه علم و فناوری استان خراسان رضوی و دکتر سلطانی رئیس صندوق امضا و مبادله شد و مطابق آن پارک علم و فناوری متولی توانمند سازی و ارائه مشاوره عارضه یابی و آموزش های صندوق به شرکت های دانش بنیان در استان می باشد.

از جمله اهداف اصلی این تفاهم نامه می توان به موارد زیر اشاره نمود: ۱-توسعه و ارتقای سطح همکاری های صندوق با پارک علم و فناوری آذربایجان در جهت ارتقاء توانمندی ها و رقابت پذیری شرکت های دانش بنیان۲- ارائه خدمات توانمندسازی گسترده تر و تخصصی با همکاری شرکتهای مشاوره مدیریت، آموزشی و تجاری سازی به شرکتهای دانش بنیان در سطح استان ۳- افزایش حجم ارائه خدمات توانمندسازی و تجاری سازی به شرکتهای دانش بنیان در سطح استان ۴- توسعه مجموعه های توانمندسازی و تجاری سازی منطقه ای در کشور