site 258
با حضور رییس دفتر رییس جمهور و با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی صورت گرفت؛ انعقاد ۱۷۴ قرارداد به ارزش ۳۷۵ میلیارد تومان در حاشیه گردهمایی فناورانه صنعت غذایی
۱۳ شهریور ۱۳۹۸
IMG_2466
بازدید دکتر واعظی از نمایشگاه نوآوری صنعت غذا و نوشیدنی در صندوق نواوری و شکوفایی-۱۲ شهریور ۹۸
۱۳ شهریور ۱۳۹۸

اختتامیه گردهمایی فناورانه صنایع، شرکت‌‌های دانش ‌بنیان و استارت‌‌آپ‌‌های صنعت غذایی با حضور رییس دفتر رییس جمهور- ۱۲ شهریور۹۸

IMG_2028