اخبار صندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار می کند: نخستین رویداد خوش آمدگویی ویژه شرکت های دانش بنیان جدید صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار می کند: نخستین رویداد خوش آمدگویی ویژه شرکت های دانش بنیان جدید
صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار می کند: نخستین رویداد خوش آمدگویی ویژه شرکت های دانش بنیان جدید
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری صورت گرفت؛ ارائه دستاوردهای حوزه دانش بنیان در پاویون شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه الکامپ ۲۰۱۹ با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری صورت گرفت؛ ارائه دستاوردهای حوزه دانش بنیان در پاویون شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه الکامپ ۲۰۱۹
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری صورت گرفت؛ ارائه دستاوردهای حوزه دانش بنیان در پاویون شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه الکامپ ۲۰۱۹
با حضور وزرای علوم، صنعت، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و نماینده معاونت علمی و فناوری امضا شد؛ تفاهم‌نامه چهارجانبه برای حمایت از کالاهای ساخت داخل با حضور وزرای علوم، صنعت، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و نماینده معاونت علمی و فناوری امضا شد؛ تفاهم‌نامه چهارجانبه برای حمایت از کالاهای ساخت داخل
با حضور وزرای علوم، صنعت، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و نماینده معاونت علمی و فناوری امضا شد؛ تفاهم‌نامه چهارجانبه برای حمایت از کالاهای ساخت داخل
نشست معرفی فرصت‌های صادرات محصولات دانش‌بنیان به کشور آذربایجان برگزار شد نشست معرفی فرصت‌های صادرات محصولات دانش‌بنیان به کشور آذربایجان برگزار شد
نشست معرفی فرصت‌های صادرات محصولات دانش‌بنیان به کشور آذربایجان برگزار شد
غرفه صندوق نوآوری و شکوفایی در نمایشگاه «فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید» برپا شد غرفه صندوق نوآوری و شکوفایی در نمایشگاه «فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید» برپا شد
غرفه صندوق نوآوری و شکوفایی در نمایشگاه «فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید» برپا شد
4389

تعداد کل شرکت ها


5801

تعداد کل درخواست های وارده


3221

تعداد کل درخواست های تصویب شده


1247

تعداد طرح های خاتمه یافته


249

تسهیلات صندوق های پژوهش وفناوری (میلیارد تومان)