اخبار صندوق نوآوری و شکوفایی

دکتر وحدت در دیدار با مدیرعامل بانک مسکن: اجرای مدل های جدید همکاری صندوق با شبکه بانکی از سال آینده دکتر وحدت در دیدار با مدیرعامل بانک مسکن: اجرای مدل های جدید همکاری صندوق با شبکه بانکی از سال آینده
دکتر وحدت در دیدار با مدیرعامل بانک مسکن: اجرای مدل های جدید همکاری صندوق با شبکه بانکی از سال آینده
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی خبرداد: ارائه خدمات مالی ارزان به شرکت‌های دانش‌بنیان مناطق محروم با همکاری صندوق کارآفرینی امید رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی خبرداد: ارائه خدمات مالی ارزان به شرکت‌های دانش‌بنیان مناطق محروم با همکاری صندوق کارآفرینی امید
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی خبرداد: ارائه خدمات مالی ارزان به شرکت‌های دانش‌بنیان مناطق محروم با همکاری صندوق کارآفرینی امید
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی صورت گرفت: تجهیز مراکز درمانی کشور با دستگاه بیهوشی ساخت داخل با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی صورت گرفت: تجهیز مراکز درمانی کشور با دستگاه بیهوشی ساخت داخل
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی صورت گرفت: تجهیز مراکز درمانی کشور با دستگاه بیهوشی ساخت داخل
معاون صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد: ال‌سی داخلی جایگزین تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شود معاون صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد: ال‌سی داخلی جایگزین تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شود
معاون صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد: ال‌سی داخلی جایگزین تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شود
دکتر وحدت در نشست شرکت‌های دانش بنیان حوزه اقتصاد دیجیتال: تحریم‌ها صنایع بزرگ را به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان سوق داده است دکتر وحدت در نشست شرکت‌های دانش بنیان حوزه اقتصاد دیجیتال: تحریم‌ها صنایع بزرگ را به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان سوق داده است
دکتر وحدت در نشست شرکت‌های دانش بنیان حوزه اقتصاد دیجیتال: تحریم‌ها صنایع بزرگ را به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان سوق داده است
4067

تعداد کل شرکت ها


5379

تعداد کل درخواست های وارده


2900

تعداد کل درخواست های تصویب شده


1247

تعداد طرح های خاتمه یافته موفق


135

تسهیلات صندوق های پژوهش وفناوری (میلیارد تومان)