اخبار صندوق نوآوری و شکوفایی

رویداد خدمات مکان‌محور شهری بر گزار می گردد رویداد خدمات مکان‌محور شهری بر گزار می گردد
رویداد خدمات مکان‌محور شهری بر گزار می گردد
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی؛ پاویون شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه الکامپ برپا می‌شود با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی؛ پاویون شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه الکامپ برپا می‌شود
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی؛ پاویون شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه الکامپ برپا می‌شود
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری صورت گرفت؛ تولید صنعتی فلومترهای مایعات در صنعت آب و فاضلاب با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری صورت گرفت؛ تولید صنعتی فلومترهای مایعات در صنعت آب و فاضلاب
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری صورت گرفت؛ تولید صنعتی فلومترهای مایعات در صنعت آب و فاضلاب
با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد؛  همایش بررسی افتا در کنگره جهانی موبایل ۲۰۱۹ با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد؛ همایش بررسی افتا در کنگره جهانی موبایل ۲۰۱۹
با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد؛ همایش بررسی افتا در کنگره جهانی موبایل ۲۰۱۹
گردهمایی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های حوزه فناوری فضایی در صندوق نوآوری و شکوفایی گردهمایی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های حوزه فناوری فضایی در صندوق نوآوری و شکوفایی
گردهمایی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های حوزه فناوری فضایی در صندوق نوآوری و شکوفایی
4389

تعداد کل شرکت ها


5801

تعداد کل درخواست های وارده


3221

تعداد کل درخواست های تصویب شده


1247

تعداد طرح های خاتمه یافته


249

تسهیلات صندوق های پژوهش وفناوری (میلیارد تومان)