اخبار صندوق نوآوری و شکوفایی

دکتر وحدت در همایش نوآوری پوچیانگ پیشنهاد داد: ایجاد شبکه تبادل فناوری در جاده جدید ابریشم دکتر وحدت در همایش نوآوری پوچیانگ پیشنهاد داد: ایجاد شبکه تبادل فناوری در جاده جدید ابریشم
دکتر وحدت در همایش نوآوری پوچیانگ پیشنهاد داد: ایجاد شبکه تبادل فناوری در جاده جدید ابریشم
معاون برنامه ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی خبرداد:اختصاص هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال از طریق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به شرکت‌های دانش‌بنیان معاون برنامه ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی خبرداد:اختصاص هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال از طریق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به شرکت‌های دانش‌بنیان
معاون برنامه ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی خبرداد:اختصاص هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال از طریق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به شرکت‌های دانش‌بنیان
عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی: رونق تولید داخلی راه حل مشکلات کشور است عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی: رونق تولید داخلی راه حل مشکلات کشور است
عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی: رونق تولید داخلی راه حل مشکلات کشور است
در نشست شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده‌کننده از خدمت عارضه‌یابی عنوان شد: لزوم تقویت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توانمندسازی در نشست شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده‌کننده از خدمت عارضه‌یابی عنوان شد: لزوم تقویت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توانمندسازی
در نشست شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده‌کننده از خدمت عارضه‌یابی عنوان شد: لزوم تقویت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توانمندسازی
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی؛ کود زیستی نیتروژنه تولید شد با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی؛ کود زیستی نیتروژنه تولید شد
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی؛ کود زیستی نیتروژنه تولید شد
4315

تعداد کل شرکت ها


5428

تعداد کل درخواست های وارده


3020

تعداد کل درخواست های تصویب شده


1247

تعداد طرح های خاتمه یافته موفق


249

تسهیلات صندوق های پژوهش وفناوری (میلیارد تومان)