اخبار صندوق نوآوری و شکوفایی

با حمایت صندوق نوآوری وشکوفایی صورت گرفت؛  تولید رنگ‌های سرامیکی پودری با حمایت صندوق نوآوری وشکوفایی صورت گرفت؛ تولید رنگ‌های سرامیکی پودری
با حمایت صندوق نوآوری وشکوفایی صورت گرفت؛ تولید رنگ‌های سرامیکی پودری
دکتر ملکی‌فر در برنامه «طلوع» شبکه چهار سیما مطرح کرد؛  تشریح خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی به شتاب‌دهنده‌های دانش بنیان دکتر ملکی‌فر در برنامه «طلوع» شبکه چهار سیما مطرح کرد؛ تشریح خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی به شتاب‌دهنده‌های دانش بنیان
دکتر ملکی‌فر در برنامه «طلوع» شبکه چهار سیما مطرح کرد؛ تشریح خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی به شتاب‌دهنده‌های دانش بنیان
تفاهم‌نامه همکاری میان صندوق نوآوری، معاونت علمی و شرکت تولید نیروی برق حرارتی امضا شد تفاهم‌نامه همکاری میان صندوق نوآوری، معاونت علمی و شرکت تولید نیروی برق حرارتی امضا شد
تفاهم‌نامه همکاری میان صندوق نوآوری، معاونت علمی و شرکت تولید نیروی برق حرارتی امضا شد
دکتر وحدت اعلام کرد:  اختصاص تسهیلات رهن و خرید دفتر کاری برای شرکت‌های دانش بنیان دکتر وحدت اعلام کرد: اختصاص تسهیلات رهن و خرید دفتر کاری برای شرکت‌های دانش بنیان
دکتر وحدت اعلام کرد: اختصاص تسهیلات رهن و خرید دفتر کاری برای شرکت‌های دانش بنیان
صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار کرد؛  رویداد آموزشی شرکت‌های دانش بنیان متقاضی حضور در نمایشگاه ماکس روسیه صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار کرد؛ رویداد آموزشی شرکت‌های دانش بنیان متقاضی حضور در نمایشگاه ماکس روسیه
صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار کرد؛ رویداد آموزشی شرکت‌های دانش بنیان متقاضی حضور در نمایشگاه ماکس روسیه
4389

تعداد کل شرکت ها


5801

تعداد کل درخواست های وارده


3221

تعداد کل درخواست های تصویب شده


1247

تعداد طرح های خاتمه یافته


249

تسهیلات صندوق های پژوهش وفناوری (میلیارد تومان)