اخبار صندوق نوآوری و شکوفایی

خدمات ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت های دانش بنیان خسارت دیده در سیل تصویب شد خدمات ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت های دانش بنیان خسارت دیده در سیل تصویب شد
خدمات ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت های دانش بنیان خسارت دیده در سیل تصویب شد
عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرد: حمایت ویژه از شتاب دهنده‌های فعال در مناطق محروم عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرد: حمایت ویژه از شتاب دهنده‌های فعال در مناطق محروم
عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرد: حمایت ویژه از شتاب دهنده‌های فعال در مناطق محروم
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران:  مجتمع استارتاپی و نوآورانه در تهران راه‌اندازی می‌شود مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران: مجتمع استارتاپی و نوآورانه در تهران راه‌اندازی می‌شود
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران: مجتمع استارتاپی و نوآورانه در تهران راه‌اندازی می‌شود
دکتر ملکی‌فر تشریح کرد؛  جزئیات بسته حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی ویژه شتاب دهنده‌ها دکتر ملکی‌فر تشریح کرد؛ جزئیات بسته حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی ویژه شتاب دهنده‌ها
دکتر ملکی‌فر تشریح کرد؛ جزئیات بسته حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی ویژه شتاب دهنده‌ها
سهولت دسترسی شرکت های دانش بنیان به منابع مالی در همکاری با صندوق های پژوهش و فناوری  /سیاست صندوق استفاده از نهادهای مالی تخصصی است سهولت دسترسی شرکت های دانش بنیان به منابع مالی در همکاری با صندوق های پژوهش و فناوری /سیاست صندوق استفاده از نهادهای مالی تخصصی است
سهولت دسترسی شرکت های دانش بنیان به منابع مالی در همکاری با صندوق های پژوهش و فناوری /سیاست صندوق استفاده از نهادهای مالی تخصصی است
4315

تعداد کل شرکت ها


5428

تعداد کل درخواست های وارده


3020

تعداد کل درخواست های تصویب شده


1247

تعداد طرح های خاتمه یافته موفق


249

تسهیلات صندوق های پژوهش وفناوری (میلیارد تومان)