4067

تعداد کل شرکت ها


5379

تعداد کل درخواست های وارده


2900

تعداد کل درخواست های تصویب شده


1495

درخواست های تصویب شده (میلیارد تومان)


135

تسهیلات صندوق های پژوهش و فناوری


اخبار صندوق نوآوری و شکوفایی

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی: بسته حمایت از صندوق‌های پژوهش و فناوری رونمایی می‌شود رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی: بسته حمایت از صندوق‌های پژوهش و فناوری رونمایی می‌شود
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی: بسته حمایت از صندوق‌های پژوهش و فناوری رونمایی می‌شود
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی صورت گرفت؛ ساخت سیستم اسپکترومتر پرتابل گاما جهت کمک به اکتشاف معادن مس و طلا با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی صورت گرفت؛ ساخت سیستم اسپکترومتر پرتابل گاما جهت کمک به اکتشاف معادن مس و طلا
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی صورت گرفت؛ ساخت سیستم اسپکترومتر پرتابل گاما جهت کمک به اکتشاف معادن مس و طلا
دکتر وحدت در بازدید از برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر: مدل‌های جدید سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی بزودی اجرایی می شود دکتر وحدت در بازدید از برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر: مدل‌های جدید سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی بزودی اجرایی می شود
دکتر وحدت در بازدید از برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر: مدل‌های جدید سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی بزودی اجرایی می شود
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی صورت گرفت؛ ساخت ژئورادار سه‌بعدی برای تصویربرداری از محیط‌های شهری و خیابان‌ها با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی صورت گرفت؛ ساخت ژئورادار سه‌بعدی برای تصویربرداری از محیط‌های شهری و خیابان‌ها
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی صورت گرفت؛ ساخت ژئورادار سه‌بعدی برای تصویربرداری از محیط‌های شهری و خیابان‌ها
تخفیف ۳۰ درصدی کارمزد صدور ضمانت‌نامه‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان/ توجه به مناطق محروم و پرهیز از مرکزگرایی سیاست جدید صندوق است تخفیف ۳۰ درصدی کارمزد صدور ضمانت‌نامه‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان/ توجه به مناطق محروم و پرهیز از مرکزگرایی سیاست جدید صندوق است
تخفیف ۳۰ درصدی کارمزد صدور ضمانت‌نامه‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان/ توجه به مناطق محروم و پرهیز از مرکزگرایی سیاست جدید صندوق است

مجتمع های شکوفایی


اهداف مجتمع شکوفایی

صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان نهاد حامی شرکت های دانش بنیان، همواره در پی ارائه خدمات نوین متناسب با نیاز های این شرکت ها است. یکی از این خدمات حمایتی نوین، ایجاد مرکز خدمت رسانی یکپارچه برای شرکت های دانش بنیان است که هدف آن متمرکز نمودن انواع خدمات مورد نیاز این  شرکت ها در یک ساختمان است.


ادامه مطلب