اخبار صندوق نوآوری و شکوفایی

در نشست نماینده سازمان یونیدو با معاونان صندوق مطرح شد؛  تهیه برنامه اجرایی ارتقای دسترسی استارت‌آپ‌های ایرانی به بازارهای بین‌المللی با کمک صندوق نوآوری و شکوفایی در نشست نماینده سازمان یونیدو با معاونان صندوق مطرح شد؛ تهیه برنامه اجرایی ارتقای دسترسی استارت‌آپ‌های ایرانی به بازارهای بین‌المللی با کمک صندوق نوآوری و شکوفایی
در نشست نماینده سازمان یونیدو با معاونان صندوق مطرح شد؛ تهیه برنامه اجرایی ارتقای دسترسی استارت‌آپ‌های ایرانی به بازارهای بین‌المللی با کمک صندوق نوآوری و شکوفایی
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی صورت گرفت؛  انعقاد دو تفاهم‌نامه به ارزش ۲۲۰ میلیارد ریال در حاشیه دومین روز گردهمایی فناورانه صنایع و شرکت‌های دانش بنیان حوزه پهپادی با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی صورت گرفت؛ انعقاد دو تفاهم‌نامه به ارزش ۲۲۰ میلیارد ریال در حاشیه دومین روز گردهمایی فناورانه صنایع و شرکت‌های دانش بنیان حوزه پهپادی
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی صورت گرفت؛ انعقاد دو تفاهم‌نامه به ارزش ۲۲۰ میلیارد ریال در حاشیه دومین روز گردهمایی فناورانه صنایع و شرکت‌های دانش بنیان حوزه پهپادی
با حضور معاون علمی رئیس جمهور و رئیس صندوق نوآوری برگزار شد رونمایی از ۷ محصول ساخت ایران حوزه پهپادی در حاشیه گردهمایی فناورانه صنایع و شرکت‌های دانش بنیان حوزه پهپادی با حضور معاون علمی رئیس جمهور و رئیس صندوق نوآوری برگزار شد رونمایی از ۷ محصول ساخت ایران حوزه پهپادی در حاشیه گردهمایی فناورانه صنایع و شرکت‌های دانش بنیان حوزه پهپادی
با حضور معاون علمی رئیس جمهور و رئیس صندوق نوآوری برگزار شد رونمایی از ۷ محصول ساخت ایران حوزه پهپادی در حاشیه گردهمایی فناورانه صنایع و شرکت‌های دانش بنیان حوزه پهپادی
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی صورت گرفت؛ شرکت‌‌های دانش ‌بنیان ایرانی در میان برترین‌های نمایشگاه ITU مجارستان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی صورت گرفت؛ شرکت‌‌های دانش ‌بنیان ایرانی در میان برترین‌های نمایشگاه ITU مجارستان
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی صورت گرفت؛ شرکت‌‌های دانش ‌بنیان ایرانی در میان برترین‌های نمایشگاه ITU مجارستان
مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی تهران:  مدیریت بحران به وسیله پهپادها مسیر است مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی تهران: مدیریت بحران به وسیله پهپادها مسیر است
مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی تهران: مدیریت بحران به وسیله پهپادها مسیر است
4389

تعداد کل شرکت ها


5801

تعداد کل درخواست های وارده


3221

تعداد کل درخواست های تصویب شده


1247

تعداد طرح های خاتمه یافته


249

تسهیلات صندوق های پژوهش وفناوری (میلیارد تومان)