bank
همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و بانک ملت برای حمایت از شرکت های دانش بنیان
۱۶ مهر ۱۳۹۶
سرمایه اولیه لازم برای تاسیس صندوق پژوهش و فناوری در استان‌ها، به ۳ میلیارد تومان کاهش یافت
۲۰ مهر ۱۳۹۶

آغاز ارائه تسهیلات حمایتی دریافت کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا استان‌ها

AXaبه گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی،دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اقدام به ارایه خدمات حمایتی ویژه شرکت های دانش بنیان جهت دریافت و تمدید کارت بازرگانی و عضویت در اتاق می نماید.

یکی از طرح های راهبردی دفتر توانمندسازی جهت ارتقای کیفی و توانمندسازی شرکت های دانش بنیان، حمایت ها و مشوق های تجاری سازی دستاوردهای دانش بنیان شرکت ها می باشد. این برنامه با هدف حضور شرکت‎ها در بازارهای خارجی و تسهیل امور صادرات و ثبت سفارش جهت واردات اجرا می شود.

شرکت های دانش بنیان می توانند تا سقف یک میلیون تومان از خدمت دریافت کارت بازرگانی و تا سقف پانصد هزار تومان از خدمت عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و استان ها استفاده نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر جهت دریافت تسهیلات حمایتی عضویت در اتاق به پورتال توانمندسازی-بخش خدمات تجاری سازی مراجعه نمایید.

l-]