۱۱ بهمن ۱۳۹۴
company

شرکت دانش بنیان ویستا ژن آنزیم

محصول حاصل از این پروژه بیوکاتالیست پالاینده است که برای اولین بار در ایران تولید می شود. اهمیت محصول در تصفیه پساب های حاوی مواد آلی […]