۱۱ بهمن ۱۳۹۴
company

شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران

در سال ۱۳۹۳ عنوان “دانش بنیان صنعتی” را از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اخذنموده و با تکیه بر واحد تحقیق و توسعه فناوری و […]