۱۱ بهمن ۱۳۹۴
company

شرکت افرا صنعت خلیج فارس

مقدمات تاسیس گروه فناوری افرا از سال ۱۳۸۹ با تشکیل تیمی از متخصصان فنی در حوزه های مهندسی الکترونیک، مخابرات، نرم-افزار و مکانیک آغاز گردید. این […]