کاربرگهای کارگزاران

تذکر مهم؛ خواهشمند است پيش از تکميل کاربرگ به موارد زير توجه نماييد:

  1. کاربرگ فعلی برای متقاضیان همکاری با صندوق در حوزه ه کارگزاری توانمندسازی طراحی شده است.
  2. تکميل کاربرگ حاضر با هدف آشنايي صندوق با شما كاربرد دارد و هيچگونه تعهدي براي صندوق ايجاد نمي‌كند.
  3. در تکميل کاربرگ ضروری است کليه اطلاعات با دقت و صحت کامل و مستند ارائه شوند. اثبات عدم صداقت در اطلاعات در هر مرحله‌ موجب فسخ همکاری و ادعاي خسارت از سوي صندوق می‏شود.
  4. شرکت درخواست­کننده موظف است به صورت کامل (مستقیم و غیر مستقیم) با شرکت دانش‏بنیان و صندوق نوآوری و شکوفایی همکاری نماید.
  5. در هنگام تکمیل ، توضیحات جداول را حذف نموده و اطلاعات مورد نظر را جایگزین نمایید.
  6.  در صورت نیاز، اضافه نمودن ردیف به جداول بلامانع است.
  7. وفق قانون منع مداخله ، عقد قرارداد کارگزاری با اعضای محترم هیات علمی و کارکنان دولت و یا شرکت هایی که صاحبان سهام آنها از میان ایشان باشند ، ممنوع  است.