چشم انداز

صندوق نوآوری و شکوفایی در سال 1391 به منظور تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، کاربردی نمودن دانش و دستاوردهای پژوهشی و تکمیل زنجیره ایده/ محصول/ بازار؛ تاسیس گردید و این صندوق مطابق قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان  خدمات مالی و اعتباری از جمله کمک، تسهیلات و مشارکت را برای آنها تامین می نماید. به طورکلی هدف نهایی صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان یک نهاد توسعه ای کمک به رونق اقتصادی کشور از طریق حوزه های دانش بنیان و فناوری های برتر است.