پیشینه جهانی پنجره واحد

عوامل اصلی موفقیت

نام کشورها

ردیف

رهبری قوی در بخش خصوصی و دولتی

گواتمالا، مالزی، ایالات متحده، سنگاپور، سنگال

1

همکاری و تعهد کلیه ذینفعان

فنلاند، موریتانی، مالزی، سنگاپور،سنگال، ایالات متحده

2

کاربر پسند بودن

غنا، مالزی، سوئد، سنگال، ایالات متحده

3

سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین

مالزی، گواتمالا

4

رویکرد فازبندی شده و انعطاف پذیر

آلمان، سنگاپور، موریتانی

5

بی طرفی، شفافیت و قابلیت اطمینان

هنگ کنگ

6

 

عوامل کلیدی استقرار موفقیت آمیز پنجره واحد

قابلیت پرداخت

استاندارد سازی

شفافیت مرزهای پروژه

خواست سیاسی

ترویج و بازاریابی

شناسایی موانع

کاربر پسندی

مجری قوی

استراتژی ارتباطی

مدل مالی

پشتیبانی قانونی

همکاری و مشارکت