پنجره واحد

rahbar

ما اگر بخواهیم از این وضعیت نجات پیدا کنیم ، از راه تقویت همین شرکتهای دانش بنیان علمی است

"مقام معظم رهبری"

 
raeisjomhor

مهم اینست که مردم را پای میزهای مختلف نفرستید یک میز باشد و مردم به یک طبقه و یک میز مراجعه کنند .

"ریاست محترم جمهوری"

 

مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان:

کارآمدی اقتصادی در اثر تمرکز کالا و خدمات مشترک در یک بازار نکته ای است که انسان از دیر باز بدان واقف بوده است و ایده پنجره واحد تجارت که در بسیاری از روابط تجاری بین الملل مورد بهره برداری واقع شده است نوعی برداشت آزاد از بازارهای روزگار کهن است . صرفه جویی در زمان و توان منابه انسانی  ، دسترسی سریع به اطلاعات هماهنگی فرآیندهای مرتبط و شناخت گلوگاه های اجرایی از مهمترین دستاوردهای ارائه خدمات در قالب پنجره واحد است.

از همین رو صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور تسهیل و تسریع در ارائه خدمات مرتبط به شرکتهای دانش بنیان طی پروژه ای چند مرحله ای قصد دارد تا با شناسایی رویه های پر تکرار ، زمان بر ، حضوری و یا دارای پراکندگی جغرافیایی ، نسبت به ایجاد زمینه تمرکز ارائه این قبیل خدمات در مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان به کمک مامورین مستقر یا فناوری ارتباطات همت بگمارد.

ذینفعان طرح :

آنچه که رسالت اسلامی و ملی دست اندرکاران نظام اقتصادی کشور ایجاب می کند اهتمام جدی به موضوع شرکتهای دانش بنیان است . در این راستا برخی دستگاهها و سازمانها در جبهه این خدمات رسانی قرار دارند و بی شک بر ایشان وظایف جدی تری مترقب خواهد بود از همین روی در فاز آغازین پنجره واحد خدمات دانش بنیان پس از نیاز سنجی شرکت ها ، از ذینفعان زیر دعوت شده است تا نمایندگان خود را معرفی نمایند :
سازمان تامین اجتماعی

سازمان استاندارد

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران

وزارت صنعت معدن تجارت

اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

سازمان بورس و اوراق بهادار

سازمان حفاظت محیط زیست

کارگروه دانش بنیان در معاونت علمی فناوری

وزارت تعاون کار و اوراق اجتماعی

سازمان توسعه تجارت ایران

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان امور مالیاتی

گمرک ایران

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

سازمان صنعت معدن تجارت استان تهران

بیمه ایران

وزارت غلوم ، تحقیقات و فناوری