هیات امناء

اعضای حقوقی


دکتر حسن روحانی
رئیس جمهور- رئیس هیئت امنا

دکتر فرهاد دژ پسند
وزیر امور اقتصادی و دارایی
سید حسن قاضی زاده هاشمی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دکتر منصور غلامی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
دکتر رضا رحمانی
وزیر صنعت، معدن و تجارت
دکتر عبدالناصر همتی
رئیس کل بانک مرکزی
دکتر سورنا ستاری
معاون علمی فناوری رئیس جمهور- رئیس بنیاد ملی نخبگان
دکتر محمدباقر نوبخت
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

اعضای حقیقی


اکبر ترکان
دکتر محمود واعظی
محمد جواد آذری جهرمی