=-p=] copy
ارائه ۲۰ خدمت متنوع به شرکت‌های دانش‌بنیان/لزوم گسترش چتر حمایتی به «نوپا»ها
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
شانزدهمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری در مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان برگزار شد
۱ خرداد ۱۳۹۶

مجموعه تصاویر پنجمین رونمایی از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان

IMG_2059

=-p=] copy