برگزاری نشست تدوین ره نگاشت توسعه نوآوری شرکت های دانش بنیان فعال در رشته فناوری پروبیوتیک
۱۳ شهریور ۱۳۹۶
er
تاکید آیت الله علوی گرگانی بر تمرکز سرمایه های کشور برای کار و تولید
۲۵ شهریور ۱۳۹۶

نشست هم اندیشی با شبکه شرکت های مشاوره حوزه استاندارد برگزار شد

tavan1

tavan3

نشست هم اندیشی با شبکه شرکت های مشاوره حوزه استاندارد در راستای توسعه زیرساخت های رقابت پذیری شرکت های دانش بنیان با حضور مدیران شرکت های مشاوره، مهندس بغدادی و دکتر خبیری مشاوران دفتر توانمندسازی و دکتر نقی زاده مدیر توانمند سازی صندوق نوآوری و شکوفایی، در محل مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، در راستای طرح راهبردی شرکت رقابت پذیر و با هدف ارتقای عملکرد شرکت های دانش بنیان از طریق پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت و  استانداردهای ملی و بین المللی، دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در تاریخ ۱۲ شهریور سال جاری اقدام به برگزاری نشست هم اندیشی با  شرکت های مشاور معتبر در حوزه اخذ استانداردهای ملی و بین المللی نمود.

tavan4

در ابتدای جلسه دکتر نقی زاده ضمن خوشامدگویی به ارائه گزارشی از فعالیت های دو ساله دفتر توانمندسازی و حمایت های انجام شده توسط صندوق از شرکت های دانش بنیان جهت دریافت استانداردهای ملی و بین المللی در سال ۱۳۹۵ و سال جاری ارائه نمودند. همچنین ایشان با اشاره به آمادگی برای همکاری های مشترک در جهت توانمندسازی شرکت های دانش بنیان به  خط‌مشی ها و راهبردهای آتی دفتر در زمینه حمایت از اخذ استانداردها و مجوزهای تخصصی پرداختند.

tavan2

در ادامه مدیران شرکت های مشاوره به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند. در پایان جلسه پیشنهاداتی همچون برگزاری همایش و دوره های آشنایی شرکت ها با استانداردهای تخصصی  تدقیق فعالیت های ارزیابی و همچنین بررسی سقف و شیوه پرداخت حمایت ها  مطرح شد.