معاونت برنامه ریزی

فعالیت معاونت برنامه ­ریزی صندوق:
در زمینه مدیریت مطالعات و برنامه ریزی راهبردی(نیازسنجی مطالعاتی واحد های مختلف صندوق، مدیریت و مطالعات  حوزه مدیریت فناوری،تأمین مالی نوآوری و اقتصاد فناوری  و دیگر مطالعات کلان مورد نیاز اجزاء و واحد های صندوق، تلفیق و یکپارچه سازی  برنامه‏ های عملیاتی واحدها و تدوین برنامه عملیاتی سالانه صندوق با هدف هماهنگی و  همسوئی واحدهای مختلف با اهداف کلان صندوق، تشکیل اتاق‏های فکر و ایده‏پردازی در جهت ارائه راهکارهای نوین برای تحقق مأموریت صندوق)
مدیریت سیستم ها و روشها(برنامه ‏ريزي و مطالعات مستمر بمنظور شناخت کلیه فرآيندها و روش‏هاي كار ، اجرای برنامه‌های بازمهندسي فرآیندها و بهبود مستمر بر اساس گزارش­های سنجش عملکرد فرایندها، اقدامات لازم جهت استقرار و نگهداري نظام مديريت كيفيت و ساير سيستم‌هاي نوين مديريتي مورد نياز )
مدیریت پایش و ارزیابی عملکرد(اجرای برنامه دوره ای سنجش عملکرد کلی صندوق نسبت به برنامه راهبردی و شاخص‌های کلان عملکردی، پایش مستمر عملکرد صندوق به منظور اجرای فرآیند تحلیل اثربخشی اهداف و برنامه ها بر اساس شاخص های پایش، تولید و نظارت بر تولید گزارش‌های مختلف مورد نیاز بخش‌های مختلف)
مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات(مدیریت اطلاعات صندوق شامل توسعه استراتژی‌های مدیریت اطلاعات، تبیین معماری اطلاعات صندوق، مدیریت منابع اطلاعاتی، اجرای مدیریت محتوا و داده‌های صندوق، مدیریت طراحی، استقرار و نگهداشت مرکز داده و سیستم‌ها و سرویس‌های مربوطه، ارائه خدمات پشتیبانی کاربران شامل خدمات زیرساخت، شبکه، سخت‌افزار، سیستم‌های اطلاعاتی، VOIP و بی‌سیم)...فعالیت می نماید.