متقاضی مشارکت

متقاضیان مشارکت مراحل زیر را می باید طی کنند


 
logo۱

گام اول

ثبت درخواست (کاربرگ مقدماتی معرفي طرح شرکت دانش‌بنیان)
logo۲

گام دوم

تکمیل کاربرگ تخصصی توسط شرکت و تعامل با شرکت با صندوق تا تهیه گزارش مقدماتی سرمایه گذاری (کاربرگ بررسی طرح‏ها و پروژه‏های سرمایه گذاری)
logo۳

گام سوم

بررسی طرح در شورای سرمایه گذاری
 
logo۴

گام چهارم

تهیه FS توسط شرکت و تعامل با صندوق تا تهیه گزارش نهایی و استخراج مدل مشارکت
logo۵

گام پنجم

بررسی گزارش و تصمیم گیری در نهاد تصویب کننده و صدور مصوبه
logo۶

گام ششم

عقد قرارداد