متقاضی تسهیلات

متقاضیان تسهیلات مراحل زیر را می باید طی کنند


logo۱

گام اول متقاضی لیزینگ

ثبت درخواست در فرم مربوطه متقاضی لیزینگ : کاربرگ دریافت اطلاعات شرکت­های درخواست­کننده خدمات توسعه بازار محصولات دانش­ بنیان
logo۱

گام اول متقاضی ارائه دهنده خدمات تجاری سازی

ثبت درخواست در فرم مربوطه شرکتهای ارائه دهنده خدمات تجاری سازی : کاربرگ درخواست تسهیلات شرکتها و موسسات ارائه دهنده خدمات تجاری سازی
logo۱

گام اول متقاضی یارانه سود

ثبت درخواست در فرم مربوطه متقاضی خدمت یارانه سود : کاربرگ درخواست خدمت یارانه سود تسهیلات اعطا شده از سوی بانک‏ها
logo۱

گام اول متقاضی سایر تسهیلات

ثبت درخواست در فرم مربوطه متقاضی سایر تسهیلات : کاربرگ مقدماتی معرفي طرح شرکت دانش‌ بنیان


logo۲

گام دوم

تکمیل کاربرگ تخصصی توسط شرکت و تعامل با شرکت با صندوق تا تهیه گزارش مقدماتی سرمایه گذاری (کاربرگ بررسی طرح‏ها و پروژه‏های سرمایه گذاری)
logo۳

گام سوم

بررسی طرح در شورای سرمایه گذاری
logo۴

گام چهارم

تهیه FS توسط شرکت و تعامل با صندوق تا تهیه گزارش نهایی و استخراج مدل مشارکت
logo۵

گام پنجم

بررسی گزارش و تصمیم گیری در نهاد تصویب کننده و صدور مصوبه
logo۶

گام ششم

عقد قرارداد