25629_617
۲ عضو صندوق نوآوری و شکوفایی منصوب شدند
۱۰ بهمن ۱۳۹۴
company
شرکت مهندسین مشاور و تحقیقات بهین آب زنده رود
۱۱ بهمن ۱۳۹۴

شرکت تعاونی دانش بنیان انبوه سازی مسکن بسا

company

هدف از اجرای طرح، تولید صنعتی بتن سبک سازه ای با مقاومت بالا با استفاده از فناوری نانو می باشد. این بتن بر اساس مشخصات فنی و مکانیکی مربوطه در محـدوده مجاز استفاده در المـان های اصلی سازه وفق آیین نامه های داخلی و خارجی ذیـر ربط می باشد، برخورداری همزمان از دو ویژگی سبـک بودن و مقاومت سازه ای وجه تمایز این بتن با بتن های رایج می باشد.
استفاده از این بتن بصورت آماده در تمام انواع سقف های سازه ای مورد تأیید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
می باشد و در صورت استفاده مستقیم در سقف سازه توجیه اقتصادی بطور قابل ملاحظه ی حائز اهمیت می گردد.