raeis
شرکت‌های دانش بنیان و نسل ‏جوان ما باید با همه توان برای ساختن و دستیابی به آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت گام‌های استوار خود را ‏بردارند
۲۲ خرداد ۱۳۹۶
ax kar
بازدید هیاتی از شورای تحقیقات اروپا (European Research Council) از صندوق نوآوری و شکوفایی
۱۴ تیر ۱۳۹۶

حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از تجاری سازی محصولات شرکت های خصوصی دانش بنیان زایشی از جهاد دانشگاهی

ax site

ax siteدر دیدار دکتر طیبی رییس جهاد دانشگاهی با دکتر سلطانی رییس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی که در مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان انجام شد، مقرر گردید صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت از تجاری سازی محصولات شرکت های خصوصی دانش بنیان زایشی از جهاد دانشگاهی را دستور کار خود قرار دهد.

در این دیدار دکتر سلطانی گفت: شرکت های خصوصی دانش بنیان زایشی از جهاد دانشگاهی، به تحقیق و توسعه برخاسته اند و لذا حمایت از این نوع شرکت ها اهمیت زیادی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان دارد.

ax site

وی افزود: صندوق نوآوری و شکوفایی آمادگی دارد با این نوع شرکت ها یا از طریق ارائه تسهیلات و یا مشارکت و سرمایه گذاری همراهی کند.

دکتر طیبی رییس جهاد دانشگاهی در دیدار یاد شده گفت: جهاد دانشگاهی با پیگیری مستمر در تلاش است تا وزارتخانه ها و سازمان های مختلف در کشور را به استفاده از محصولات داخلی و پرهیز از واردات مجاب نماید.

وی تصریح کرد: مشکل سرمایه در گردش شرکت ها ی خصوصی دانش بنیان زایشی از جهاد دانشگاهی جدی است و به حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی نیاز دارد.