ax site
حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از تجاری سازی محصولات شرکت های خصوصی دانش بنیان زایشی از جهاد دانشگاهی
۲۴ خرداد ۱۳۹۶
=-p=] copy
به یاد شادروان دکتر مهدی برنجکوب
۱۷ تیر ۱۳۹۶

بازدید هیاتی از شورای تحقیقات اروپا (European Research Council) از صندوق نوآوری و شکوفایی

ax kar

ax karهیأتی از شورای تحقیقات اروپا با حضور در مجتمع شکوفایی شرکت­ های دانش ­بنیان با تعدادی از اعضای هیأت عامل و معاونان صندوق نوآوری و شکوفایی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، این دیدار درروز سه شنبه ۱۳تیرماه ۱۳۹۶ با حضور آقایان دکتر صفوی (عضو هیات عامل و مدیر امور بین الملل صندوق)، دکتر رحیمی (عضو هیات عامل ومعاون نوآوری صندوق)، دکتر فصیحی(معاون برنامه ریزی صندوق) و آقایان دکتر مارتین پنی(Dr.Martin Penny) سرپرست بخش علوم فیزیکی و مهندسی آژانس اجرایی شورای تحقیقات اروپا وآقای یوری بورگمن (Mr. Yuri Borgmann) مدیرکل پژوهش و نوآوری کمیسیون اروپا برگزار شد.

در ابتدا، دکتر صفوی با تشریح ساختار، فعالیت­ ها و خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی به نحوه ارتباط و حمایت صندوق از شرکت­ های دانش ­بنیان پرداخت. در ادامه آقای پنی علاوه بر شرح مختصری از فعالیت های شورای تحقیقات اروپا و حمایت های آنان از پژوهشگران در غالب برنامه افق ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا (Horizon 2020) بر ارتباط صندوق نوآوری وشکوفایی با واحد تامین مالی طرح­های نوآورانه (Innovative Finance Department) مستقر در کمیسیون اروپا تاکید کرد.

دکتر پنی در ادامه با اظهار خوشنودی از آشنایی با فعالیت های صندوق نوآوری وشکوفایی در حوزه ارزیابی طرح­های دانش­بنیان، این حوزه را جهت انتقال تجارب متقابل جذاب و قابل تعریف جهت همکاری های آتی توصیف کردند.

در خاتمه، طرفین بر ادامه همکاری های متقابل با توجه به فعالیت­ های مشابه و مشترک تاکید کردند.