nahhavandian
معاون اقتصادی رییس جمهور: صندوق نوآوری و شکوفایی دستاوردهای ارزشمندی دارد
۸ شهریور ۱۳۹۶
برگزاری نشست تدوین ره نگاشت توسعه نوآوری شرکت های دانش بنیان فعال در رشته فناوری پروبیوتیک
۱۳ شهریور ۱۳۹۶

استقبال صندوق نوآوری وشکوفایی ازلیزینگ محصولات شرکت های دانش بنیان

panel

panelدکتر سلطانی باشرکت در پنل تخصصی چگونگی حمایت از نوآوری و توسعه فناوری در فضای اقتصاد دانش بنیان کشور که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: لیزینگ محصولات شرکت های دانش بنیان یکی از راه های تجاری سازی محصولات این شرکت ها است وصندوق نوآوری ازلیزینگ محصولات این شرکت هااستقبال میکند.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر سلطانی در این پنل که با شرکت دکترپاکروان، دکترفقیهی، دکتر ملکی فر، دکترناظمی،دکترصادق زاده ودکترنیل فروشان برگزار شد، افزود: درکشوری مانند آمریکابه دلیل انکه سرمایه گذاری سوداوراست بنابراین دولت ورود نمی کند. درکشورهایی نظیر کانادا ،آلمان وفرانسه تشکیلاتی شبیه صندوق نواوری وشکوفایی وجود دارد که نقش خودشان را از طرف دولت ایفا میکنند.

وی افزود : بحث حمایت مالی از طریق ارایه تسهیلات ویا سرمایه گذاری خطر پذیر(vc)ویا لیزینگ وسایر حمایت ها از شرکت های دانش بنیان هرکدام در جای خودشان میتوانند تاثیر ارزشمندی برجای بگذارند ،بنابراین نمیتوان ارایه ویاعدم ارایه تسهیلات را به صورت سیاه وسفید مطرح نمود.

رییس هیات عامل صندوق نوآوری وشکوفایی تصریح نمود : این صندوق ازطریق اهرمی نمودن سپرده های خود نزذ بانک ها، توانسته است منابع متنابهی از اعتبارات بانک ها را درقالب تسهیلات در اختیار شرکت ها قرار دهد.

دکتر سلطانی با تاکید براینکه صندوق نوآوری وشکوفایی یک موسسه عمومی غیردولتی است ورییس جمهور محترم عهده دار ریاست هیات امنای صندوق است، گفت : صندوق نوآوری وشکوفایی براساس قانون در خدمت شرکت های دانش بنیان غیردولتی است ولذا نمیتواند خدمتی برای شرکت های خصولتی ها ویا دولتی ها انجام دهد.

خاطرنشان می سازد پنل یادشده ازسوی کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری در مرکز همایش های علمی وبین المللی دانشگاه شهید بهشتی در جمع قابل توجهی از مدیران عامل شرکت های دانش بنیان، متخصصان ایرانی وخارجی رشته مدیریت تکنولوژی برگزار شد.