آشنایی با صندوق نوآوری و شکوفایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) و نیز اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری ها و اختراعات، در سال ۱۳۸۹ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای محترم نگهبان رسید و در همان سال برای اجرا به دولت ابلاغ شد و هیئت وزیران آیین نامه اجرایی این قانون را در اواسط سال ۱۳۹۱ تصویب نمود.

مطابق ماده ۵ این قانون در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان و فناوری محور و تکمیل زنجیره ایده تا بازار، نهادی مالی به نام صندوق نوآوری و شکوفایی در اواخر سال ۱۳۹۱ تاسیس شده است، این صندوق به منظور تجاری سازی نوآوریها و اختراعات، کاربردی نمودن دانش و دستاوردهای پژوهشی و تکمیل زنجیره ایده/ محصول/بازار از شرکتهای دانش بنیان پشتیبانی و حمایت کرده و خدمات مالی و اعتباری از جمله کمک، تسهیلات و مشارکت برای آنها تامین می نماید.به طور کلی هدف نهایی صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان یک نهاد توسعه ای کمک به رونق اقتصادی کشور از طریق حوزه های دانش بنیان و فناوری های برتر می باشد.

صندوق نوآوری و شکوفائی، شخصيت حقوقي مستقل و داراي استقلال استخدامي، اداري، مالي و معاملاتي است که براساس سیاست ها و مصوبات هيئت امنا و زیر نظر مستقیم رئيس‌جمهور (به عنوان رئیس هیئت امناء) به مدت نامحدود تشكيل گردیده و بر طبق اساسنامه مصوب هیئت وزیران  و مورد تایید شورای نگهبان، توسط هیئت عامل اداره مي‌شود.

صندوق دارای هيئت امنا، هيئت عامل، رييس هيئت عامل (رييس صندوق) و بازرس است. اعضاي حقوقی هيئت امناء مرکب از: رياست محترم جمهوری (رييس هيئت امنا)، معاون علمي و فناوري رييس‌جمهور، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رييس كل بانك مركزي و رييس بنياد ملي نخبگان بوده و سه نفر عضو حقیقی با انتخاب رييس‌جمهور در آن حضور دارند. هيئت عامل صندوق نیز مركب از هفت شخصیت از حوزه های مختلف فناوری است كه با حكم رييس هيئت امنا منصوب مي‌گردند.

طبق قانون فوق، سرمایه اولیه صندوق سی هزار میلیارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است که به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین می‌گردد. شایان ذکر است که همچون همه بانکها، صندوق با استفاده از سرمایه اولیه، کمکهای دولت، سود تسهیلات و سرمایهگذاریهای خود، ملزم به حفظ سرمایه صندوق است.  طبق قانون دولت و مجلس، پس ازگذشت سه سال از تاًسیس صندوق، هرساله نیم درصد (۵/۰%) از بودجه عمومی کشور را جهت کمک به صندوق اختصاص خواهند داد. علاوه بر آن صندوق می تواند از کمک ها یا سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع آنها، بانکها، نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداریها و شرکتهای وابسته و تابع آنها نیز منابع مالی دریافت نماید.

● تحقق و توسعه اقتصاد دانش بنیان و افزایش سهم آن در اقتصاد کلان کشور و شکوفا سازی اقتصاد ملی جمهوری اسلامی ایران.

● کسب جایگاه نخست اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان در منطقه

● ارزش آفرینی برای جامعه از طریق توسعه فرهنگ کارآفرینی و نوآوری اقتصاد مبتنی برفناوری و صنایع پیشرفته

  • ایجاد زیر ساختها و سیاستگذاری و هدایت مناسب برای کاربردی کردن دانش و تجاری سازی نوآوریها
  • ایجاد، تقویت، گسترش و حمایت از شرکتهای دانشبنیان بخش خصوصی و تعاونی با ارائه پشتیبانی و حمایت مالی
  • ایجاد و توسعه شبکه صندوقها و شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر (VC)
  • مشارکت مستقیم خطرپذیر در طرحها و پروژههای نوآورانه و فناورانه شرکتهای دانشبنیان بخش خصوصی و تعاونی
  • هدايت سرمايه‌هاي مردمي بانکی و دولتی به سمت فناوري و صنایع پیشرفته
  • مشارکت با سرمايه‌هاي خطرپذير خارجي