آموزش اصول و فنون مذاکرات داخلی در مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان آموزش اصول و فنون مذاکرات داخلی در مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان
آموزش اصول و فنون مذاکرات داخلی در مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان
جوابیه صندوق نوآوری و شکوفایی به ۵ مطلب تحلیلی شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی جوابیه صندوق نوآوری و شکوفایی به ۵ مطلب تحلیلی شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
جوابیه صندوق نوآوری و شکوفایی به ۵ مطلب تحلیلی شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
بازدید دکتر روحانی از محصولات تولیدی سه شرکت دانش بنیان بازدید دکتر روحانی از محصولات تولیدی سه شرکت دانش بنیان
بازدید دکتر روحانی از محصولات تولیدی سه شرکت دانش بنیان
کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتریان برگزار می گردد کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتریان برگزار می گردد
کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتریان برگزار می گردد
برگزاری جلسه هم اندیشی با حضور جمعی از صاحب نظران حوزه اقتصاد دانش بنیان برگزاری جلسه هم اندیشی با حضور جمعی از صاحب نظران حوزه اقتصاد دانش بنیان
برگزاری جلسه هم اندیشی با حضور جمعی از صاحب نظران حوزه اقتصاد دانش بنیان

گزارش

rb2sale1rb2sale2
scamar