برگزاری جلسه هم اندیشی با حضور جمعی از صاحب نظران حوزه اقتصاد دانش بنیان برگزاری جلسه هم اندیشی با حضور جمعی از صاحب نظران حوزه اقتصاد دانش بنیان
برگزاری جلسه هم اندیشی با حضور جمعی از صاحب نظران حوزه اقتصاد دانش بنیان
نخستین آزمون استخدامی مشاغل مورد نیاز صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد نخستین آزمون استخدامی مشاغل مورد نیاز صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد
نخستین آزمون استخدامی مشاغل مورد نیاز صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد
شکوفایی اقتصاد دانش‌بنیان استان‌ها در پارک‌های علم و فناوری محقق می‌شود شکوفایی اقتصاد دانش‌بنیان استان‌ها در پارک‌های علم و فناوری محقق می‌شود
شکوفایی اقتصاد دانش‌بنیان استان‌ها در پارک‌های علم و فناوری محقق می‌شود
سیزدهمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری برگزار شد سیزدهمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری برگزار شد
سیزدهمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری برگزار شد
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با «ثبت اختراع خارجی و استراتژی های ثبت اختراع » در مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با «ثبت اختراع خارجی و استراتژی های ثبت اختراع » در مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با «ثبت اختراع خارجی و استراتژی های ثبت اختراع » در مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان

گزارش

rb2sale1rb2sale2
scamar