صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت‌های دانش‌بنیان در نوسانات ارزی حمایت می کند صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت‌های دانش‌بنیان در نوسانات ارزی حمایت می کند
صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت‌های دانش‌بنیان در نوسانات ارزی حمایت می کند
۶ صندوق مشارکتی در کشور راه‌اندازی می‌شود ۶ صندوق مشارکتی در کشور راه‌اندازی می‌شود
۶ صندوق مشارکتی در کشور راه‌اندازی می‌شود
صندوق مشترک میان صندوق نوآوری و شکوفایی و دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای ایجاد می‌شود صندوق مشترک میان صندوق نوآوری و شکوفایی و دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای ایجاد می‌شود
صندوق مشترک میان صندوق نوآوری و شکوفایی و دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای ایجاد می‌شود
شروط افزایش وام شرکت‌های دانش‌بنیان در نوسانات ارزی/امهال بازپرداخت تسهیلات در شرایط تحریم شروط افزایش وام شرکت‌های دانش‌بنیان در نوسانات ارزی/امهال بازپرداخت تسهیلات در شرایط تحریم
شروط افزایش وام شرکت‌های دانش‌بنیان در نوسانات ارزی/امهال بازپرداخت تسهیلات در شرایط تحریم
واحدهای مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان به متقاضیان دارای صلاحیت اجاره داده می شود واحدهای مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان به متقاضیان دارای صلاحیت اجاره داده می شود
واحدهای مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان به متقاضیان دارای صلاحیت اجاره داده می شود

گزارش

rb2sale1rb2sale2
آمارها در یک نگاه

معرفی مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان

sakhtemansandoogh2

ارتباط با ما

cbmodir1 cbtamas1 cbpishnahad1 cbshekaiat1 cbbazrasi1

نظرسنجی ها

surveyIcon

راهنما

لطفا پس از تکمیل فرم به ایمیل csm@nsfund.ir ارسال فرمایید