خدمات بدون مرز توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان خدمات بدون مرز توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان
خدمات بدون مرز توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان
حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از حضور شرکت های دانش بنیان در جوایز حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از حضور شرکت های دانش بنیان در جوایز
حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از حضور شرکت های دانش بنیان در جوایز
حمایت بی نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت های دانش بنیان جهت حضور در ۵۰ نمایشگاه بین المللی داخلی در سال ۱۳۹۷ حمایت بی نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت های دانش بنیان جهت حضور در ۵۰ نمایشگاه بین المللی داخلی در سال ۱۳۹۷
حمایت بی نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت های دانش بنیان جهت حضور در ۵۰ نمایشگاه بین المللی داخلی در سال ۱۳۹۷
دعوت از شرکت های دانش بنیان برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت از شرکت های دانش بنیان برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن
دعوت از شرکت های دانش بنیان برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن
افتتاح شناورهفتادتنی شرکت دانش بنیان فناوران سیراف افتتاح شناورهفتادتنی شرکت دانش بنیان فناوران سیراف
افتتاح شناورهفتادتنی شرکت دانش بنیان فناوران سیراف

گزارش

rb2sale1rb2sale2
آمارها در یک نگاه

معرفی مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان

sakhtemansandoogh2

ارتباط با ما

cbmodir1 cbtamas1 cbpishnahad1 cbshekaiat1 cbbazrasi1

نظرسنجی ها

surveyIcon

راهنما

لطفا پس از تکمیل فرم به ایمیل csm@nsfund.ir ارسال فرمایید