ضرورت ارائه درس تجاری سازی فناوری در دانشگاه ها ضرورت ارائه درس تجاری سازی فناوری در دانشگاه ها
ضرورت ارائه درس تجاری سازی فناوری در دانشگاه ها
اقتصاد دانش بنیان نقطه امید مردم ایران اسلامی اقتصاد دانش بنیان نقطه امید مردم ایران اسلامی
اقتصاد دانش بنیان نقطه امید مردم ایران اسلامی
نوآوری در کشور با تفکر فسیل شده در تعارض است نوآوری در کشور با تفکر فسیل شده در تعارض است
نوآوری در کشور با تفکر فسیل شده در تعارض است
نشست آموزشی مکانیزم های توسعه شرکت های دانش بنیان نوپا نشست آموزشی مکانیزم های توسعه شرکت های دانش بنیان نوپا
نشست آموزشی مکانیزم های توسعه شرکت های دانش بنیان نوپا
برگزاری پانل رشد اقتصادی و اقتصاد دانش‌بنیان برگزاری پانل رشد اقتصادی و اقتصاد دانش‌بنیان
برگزاری پانل رشد اقتصادی و اقتصاد دانش‌بنیان

گزارش

rbjame1rbjame2
rb2sale1rb2sale2
scamar