گسترش تعامل با بازیگران اصلی اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور گسترش تعامل با بازیگران اصلی اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور
گسترش تعامل با بازیگران اصلی اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور
با حضور رییس صندوق نوآوری و شکوفایی پنل تامین مالی نوآوری برگزار می شود با حضور رییس صندوق نوآوری و شکوفایی پنل تامین مالی نوآوری برگزار می شود
با حضور رییس صندوق نوآوری و شکوفایی پنل تامین مالی نوآوری برگزار می شود
رویکردهای جدید صندوق نوآوری و شکوفایی می تواند فعالیت های آینده صندوق های پژوهش و فناوری را گسترش دهد رویکردهای جدید صندوق نوآوری و شکوفایی می تواند فعالیت های آینده صندوق های پژوهش و فناوری را گسترش دهد
رویکردهای جدید صندوق نوآوری و شکوفایی می تواند فعالیت های آینده صندوق های پژوهش و فناوری را گسترش دهد
ضرورت تبیین ماموریت و برنامه های صندوق نوآوری و شکوفایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ضرورت تبیین ماموریت و برنامه های صندوق نوآوری و شکوفایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
ضرورت تبیین ماموریت و برنامه های صندوق نوآوری و شکوفایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
بازدید وزیر علوم تحقیقات و فناوری از صندوق نوآوری و شکوفایی بازدید وزیر علوم تحقیقات و فناوری از صندوق نوآوری و شکوفایی
بازدید وزیر علوم تحقیقات و فناوری از صندوق نوآوری و شکوفایی

گزارش

rb2sale1rb2sale2
آمارها در یک نگاه

معرفی مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان

sakhtemansandoogh2

ارتباط با ما

cbmodir1 cbtamas1 cbpishnahad1 cbshekaiat1 cbbazrasi1

نظرسنجی ها

surveyIcon

راهنما

لطفا پس از تکمیل فرم به ایمیل csm@nsfund.ir ارسال فرمایید