اعضای هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی منصوب شدند اعضای هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی منصوب شدند
اعضای هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی منصوب شدند
رویداد آوا گیمز به میزبانی صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می شود رویداد آوا گیمز به میزبانی صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می شود
رویداد آوا گیمز به میزبانی صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می شود
حضور صندوق نوآوری و شکوفایی در ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی حضور صندوق نوآوری و شکوفایی در ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی
حضور صندوق نوآوری و شکوفایی در ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی
ارائه تسهیلات ترجیحی بانکی به شرکت های دانش بنیان تولیدی ارائه تسهیلات ترجیحی بانکی به شرکت های دانش بنیان تولیدی
ارائه تسهیلات ترجیحی بانکی به شرکت های دانش بنیان تولیدی
ارائه تسهیلات مالی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان حوزه برق تسهیل و تسریع می شود ارائه تسهیلات مالی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان حوزه برق تسهیل و تسریع می شود
ارائه تسهیلات مالی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان حوزه برق تسهیل و تسریع می شود

گزارش

rb2sale1rb2sale2
آمارها در یک نگاه

معرفی مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان

sakhtemansandoogh2

ارتباط با ما

cbmodir1 cbtamas1 cbpishnahad1 cbshekaiat1 cbbazrasi1

نظرسنجی ها

surveyIcon

راهنما

لطفا پس از تکمیل فرم به ایمیل csm@nsfund.ir ارسال فرمایید