قدرت شرکت ها نسبت به کشورها درحال فزونی است قدرت شرکت ها نسبت به کشورها درحال فزونی است
قدرت شرکت ها نسبت به کشورها درحال فزونی است
صدمین جلسه هیات عامل صندوق نوآوری وشکوفایی تشکیل شد صدمین جلسه هیات عامل صندوق نوآوری وشکوفایی تشکیل شد
صدمین جلسه هیات عامل صندوق نوآوری وشکوفایی تشکیل شد
پنج شرط صندوق نوآوری برای پوشش ریسک پنج شرط صندوق نوآوری برای پوشش ریسک
پنج شرط صندوق نوآوری برای پوشش ریسک
موتور صندوق برای حمایت ازشرکت‌های دانش‌بنیان روشن شد موتور صندوق برای حمایت ازشرکت‌های دانش‌بنیان روشن شد
موتور صندوق برای حمایت ازشرکت‌های دانش‌بنیان روشن شد
جلسه صادرکنندگان برتر کالاهاى شرکت هاى دانش بنیان جلسه صادرکنندگان برتر کالاهاى شرکت هاى دانش بنیان
جلسه صادركنندگان برتر كالاهاى شركت هاى دانش بنيان
بهره‌مندی شرکت های دانش بنیان از تسهیلات صندوق بهره‌مندی شرکت های دانش بنیان از تسهیلات صندوق
بهره‌مندی شرکت های دانش بنیان از تسهیلات صندوق
بررسی جایگاه صندوق در تامین مالی پروژه‌های بزرگ بررسی جایگاه صندوق در تامین مالی پروژه‌های بزرگ
بررسی جایگاه صندوق در تامین مالی پروژه‌های بزرگ
بازدید رئیس صندوق از شرکت دانش بنیان لجور هیدرولیک بازدید رئیس صندوق از شرکت دانش بنیان لجور هیدرولیک
بازدید رئیس صندوق از شرکت دانش بنیان لجور هیدرولیک
تسهیلات حمایتی توانمندسازی شرکت های دانش بنیان تسهیلات حمایتی توانمندسازی شرکت های دانش بنیان
تسهیلات حمایتی توانمندسازی شرکت های دانش بنیان
سفر رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی به استان مرکزی سفر رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی به استان مرکزی
سفر رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی به استان مرکزی
صندوق نوآوری و شکوفایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) و نیز اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری ها و اختراعات، در سال 1389 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای محترم نگهبان رسید و در همان سال برای اجرا به دولت ابلاغ شد و هیئت وزیران آیین نامه اجرایی این قانون را در اواسط سال 1391 تصویب نمود.

سال 1389

در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ 1389/8/5 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در ماده 5 این قانون ذکر شده صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تاسیس شود.

سال 1390

هیئت وزیران در جلسه مورخ 90/6/20 بنا به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (3) ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ـ مصوب 1389ـ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی را تصویب و طی نامه ای در تاریخ 1390/11/23 توسط معاون محترم اول رئیس جمهورابلاغ گردید.

سال 1391

اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی به موجب نامه شماره 91/3046752 مورخ 1391/2/27 به تأیید شورای محترم شورای نگهبان قانون اساسی رسید. در تاریخ 91/8/21 هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (13) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختارعات، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به تصویب رساند.

سال 1392

شروع ایجاد زیر ساختارهای صندوق نوآوری و شکوفایی از جمله تهیه ساختار سازمانی، دستورالعملها، ایجاد کمیته اعتباری، تشکیل جلسات شورای معاونین و بررسی طرح های ارائه شده از سوی شرکت ها. در این سال حدود 25 میلیارد تومان از سرمایه آولیه صندوق به آن پرداخت شد و در پایان این سال 55 شرکت دانش بنیان شدند.

سال 1393

همراستا با افزایش شمار شرکت های دانش بنیان و سیل طرح های ارائه شده به صندوق نوآوری و شکوفایی، تلاشها در خصوص توسعه تیم های کاری صندوق و ارائه خدمات بهتر به متقاضیان صورت پذیرفت. در این سال بالغ بر 700 درخواست برای ارزیابی به صندوق نوآوری و شکوفایی ارسال شد و در مجموع بیش از 100 میلیارد تومان مصوبه برای آنها مقرر گردید.

سال 1394

تا پایان سال 1394 صندوق نوآوری و شکوفایی با ارزیابی بیش از 1890 طرح، در حدود 544 میلیارد تومان تسهیلات مصوب نموده است که از این رقم ، در سال 94 به تنهایی حدود 444 میلیارد تومان تسهیلات به طرح های مصوب شرکت های دانش بنیان تخصیص داده شده است . این موضوع نشان دهنده رشد کمی بیش از 4.4 برابری ظرفیت ارزیابی و تصویب طرح ها در صندوق نوآوری و شکوفایی در این سال بوده است. علاوه بر آن صندوق نوآوری و شکوفایی با تمرکز بر افزایش تنوع خدمات مورد نیاز برای شرکت های دانش بنیان سعی بر شناسایی نیازمندی های این شرکت ها جهت حمایت هرچه بهتر نموده است. یکی از این اقدامات طراحی ساز و کار سرمایه گذاری خطرپذیر است که در آینده نزدیک شاهد بخشی از ثمرات آن خواهیم بود.

خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی

خدمات تسهیلات صندوق در حال حاضر شامل مجموعه اقداماتی است که برای تأمین منابع مالی یا ضمانتی مورد نیاز شرکتهای دانش بنیان صورت میپذیرد و شامل انواع وام (قرض الحسنه ، ترجیحی یا متعارف) برای انواع کاربردها (سرمایه در گردش ، سرمایه ثایت) ، انواع ضمانتنامه (شرکت در مناقصه ، حسن انجام کار ، پیش پرداخت) ، لیزینگ (اجاره به شرط تملیک / فروش اقساطی) و یارانه سود تسهیلات بانکی میباشد.

سرمایه گذاری صندوق در طرح های دانش بنیان بخش خصوصی که به صورت مالکیت در سهام (مشارکت حقوقی) یا صرفا به قصد انتفاع از سود حاصل از سرمایه گذاری (مشارکت مدنی) انجام می گیرد.

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی، اقدام به ارائه خدمات توانمندسازی با محوریت شرکت های دانش بنیان می نماید. این دفتر سعی دارد با هدف توسعه فناوری و نوآوری، شرکت های دانش بنیان را در مسیر تعامل با صندوق توانمندتر بنماید.

  • 1397
  • 1396
  • 1395
  • 1394
  • 1393
  • 1392
iran
آذربایجان شرقی
اصفهان
خراسان
فارس
یزد
شهر آذربایجان شرقی
اصفهان
خراسان
فارس
یزد
آذربایجان شرقی
اصفهان
خراسان
فارس
یزد
آذربایجان شرقی
اصفهان
خراسان
فارس
یزد
آذربایجان شرقی
111 شرکت
48 شرکت
28 شرکت
28 شرکت
آذربایجان شرقی
215 شرکت
100 شرکت
63 شرکت
59 شرکت
tehran

نام استان : آذربایجان شرقی

شرکت : 63

طرح مصوب : 22

 

esfahan

نام استان : اصفهان

شرکت : 327

طرح مصوب : 101

khorasan

نام استان : خراسان رضوی

شرکت : 149

طرح مصوب : 71

 

fars

نام استان : فارس

شرکت : 91

طرح مصوب : 29

 

yazd

نام استان : یزد

شرکت : 87

طرح مصوب : 36

 

گزارش عملکرد صندوق

گزارش عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در سال های گذشته ۱۳۹۲-۱۳۹۴
دانش بنیان نوپا
49%
طراحی و تولیدی دانش بنیان
46%
صنعتی با فعالیت دانش بنیان
5%
گزارش عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در سال های گذشته ۱۳۹۲-۱۳۹۴
دانش بنیان نوپا
51%
طراحی و تولیدی دانش بنیان
46%
صنعتی با فعالیت دانش بنیان
3%
گزارش عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در سال های گذشته ۱۳۹۲-۱۳۹۴
دانش بنیان نوپا
20%
طراحی و تولیدی دانش بنیان
71%
صنعتی با فعالیت دانش بنیان
9%
  • طرحهای وارده
  • طرح های مصوب
  • مبلغ مصوب
شرکت های صنعتی دارای فعالیتهای دانش بنیان

درآمد شرکت در سال مالي گذشته (كه در اظهارنامه مالياتي شركت ذكر شده است)، باید بیش از (30) میلیارد ریال باشد و برای حداقل (6) ماه اخیر، سابقه بيمه پرداختي براي حداقل (3) نفر از كاركنان تمام‌وقت شركت ارائه شود.

شرکت های طراحی و تولیدی دانش بنیان

حداقل (50) درصد از درآمد يك سال مالي گذشته شركت از محل فروش کالا/خدمات/دانش فنی یا خدمات تخصصی حاصل شده و در (2) سال گذشته حداقل يكی از كالاها/خدمات دانش بنيانِ خود یا فرایند تولید پیچیده آنها را توسعه داده یا «به طور اساسي تغییر یا ارتقاء داده» و به تولید رسانده باشد. همچنین برای حداقل (6) ماه اخیر، سابقه بيمه پرداختي براي حداقل (3) نفر از كاركنان تمام‌وقت شركت ارائه شود.

شرکت های نوپا

شرکت باید دانش فني طراحی یا توسعه كالاها/خدمات دانش بنيان، یا دانش فنی طراحی یا تغییر اساسی فرایند تولیدِ پیچیده آنها را مبتني بر فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، کسب کرده باشد. داراي حداقل معادل (2) نفر، نيروي انساني تمام‌وقت بوده و حداكثر سه (3) سال از زمان ثبت شركت گذشته باشد.